Marketing i Kontakt

Contact_Us

M-Kvadrat
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu

Izdavač: Sfera d.o.o.
Adresa: Husnije Repca 55, Mostar
Tel./fax.: +387 36 57 82 59
+387 36 55 79 90

Direktorica, glavna i odgovorna urednica: Naida Memić
E-MAIL: naida.memic@sfera.ba

Marketing: Martina Mišić
E-MAIL: martina@sfera.ba