spot_img

Sanacija prostorija brane HE Mostar PENETRON tehnologijom kristalizacije

HE Mostar je pribransko postrojenje izgrađeno kao najnizvodnije u nizu postrojenja na srednjoj Neretvi koji u hidroenergetske svrhe koristi vode rijeke Neretve neposredno nizvodno od HE Salakovac.

PPD Tech  D.O.O.  zastupnik PENETRON Sistema za Bosnu i Hercegovinu.

Postojeće stanje objekata sanacije

Postojeće stanje betonskih površina prostorije na ulazu u sifone i drenažne galerije je bilo u dosta dobrom stanju sa manjim mjestimičnim pokazateljima vlage na betonskim zidovima/svodovima. Najveći problem pojave vlage, sige ujedno i procurivanja/vlaženja je uočen na radnim spojnicama između vertikalnih betonskih blokova koji čine sastavni dio betonskog djela strojarnice HE Mostar.

U nešto lošijem stanju nalazili su se betonski zidovi/svodovi pristupnih tunela sifona agregata zbog ćega je bila potrebno pristupiti njihovoj cjelokupnoj sanaciji. Naime u skoro čitavom profilu bili su vidljivi znakovi pojačanog zasićenja vlagom svodova/zidova kao i procurivanja/vlaženja na horizontalnim spojnicama te mjestimična manja procurivanja na zidovima tunela.

Vizualnim opažanjem zaključeno je da su betonske površine načelno u dobrom stanju osim na pojedinim mjestima gdje su vidljivi tragovi sige, degredacije betona, naprsline, oštećena armatura i drugi slični pokazatelji oštećenja betona.

Slika. Posljedice prodora vlage na brani HE Mostar (sifon 3).

Reparacija betonskih površina

Reparacija betonskih površina i radnih spojnica bila je usmjerena je ka osiguranju vodonepropusnosti tj. sprečavanju daljnje pojave vlage, procurivanja, propadanja betonske konstrukcije kao i zaštite armaturnog čelika od korozije.

Reparacija betonskih površina izvedena je PENETRON kristalizirajućom tehnologijom sanacije betonskih površina s ciljem postizanja vodonepropusnosti saniranih površina i trajne hidroizolacione zaštite.

Na sljedećem presjeku kroz strojaru (Slika 1.) prikazana je zona sanacije
(označeno crvenom bojom) na koti 49,00 m.n.m.:

Sanacija betonskih površina obuhvatila je sljedeće aktivnosti:

 

  • Propisnu pripremu podloge do stepena čistoće Sa2, odstranjivanjem svih labavih dijelova kako bi se ostvarili osnovni preduslovi propisne ugradnje svih predviđenih reparaturnih materijala.
  • Priprema podloge svih uočenih nepavilnosti u betonskoj strukturi, obavljena je mašinski brušenjem radi otvaranja kapilarnog trakta betona kao i ištemavanjem segregiranih dijelova do zdravog betona radi bolje pionjivosti sanacijskog materijala.
  • Sanacija betonskih površina zasićenih vlagom zapunjavanjem svih pora, kapilara i mikro pukotine do 0,40 mm tehnologijom kristalizacije u formi PENETRON premaza.
  • Zaštita okrivene, oštećene i korodirane armature kristalizirajućim premazom PENETRON. Visoka alkalnost materijala obezbjeđuje pasiviziranje korozionih procesa.
  • Tehnologijom kristalizacije, kombinacijom materijala PENETRON premaz i reparaturni malter PENECRETE MORTAR izvršena je sanacija betonskih degradiranih površina, segregacija, strukturnih pukotina većih od 0.40 mm i holkera.
  • Kada su u pitanju površine na kojim je bila vidljiva pojava hemijskog taloga uslijev djelovanja vode (siga) za sanaciju je korišten brzovezujući kristalizirajući hidroizolacioni reparaturni malter PENEPLUG namijenjen za zaustavljanje aktivnih prodora vode i vlage.
  • Popravak vidljivih udubljenja i izravnavanje zidnim i stropnim plohama nakon zaštite betona predviđenom kristalizirajućom hidroizolacijom. Izravnanje je izvedeno reparaturnim malterom PENETRON MULTIPATCH sa dodatkom kristalizirajućeg aditiva PENETRON ADMIX.

Iskorišteni su kristalizirajući cementi sistemi za popravke i trajnu hidroizolaciju betona :
PENETRON, PENECRETE MORTAR, PENEPLUG.

Smjesa:

  • reparaturni malter MULTI PATCH
  • sa dodatkom (prilikom zamješavanja) PENETRON ADMIX.

Budući da se radi o hidrofilni proizvodima  koji reaguju s vlagom i formiraju kristale jedan od izazova tokom projekta sanacije je bila svakako velika relativna vlažnost prostorija zbog čega su se morali koristiti isušivači vlage.

PPD TECH D.O.O. kao zastupnik PENETRON materijala za Bosnu i Hercegovinu, pored same isporuke materijala u ovom projektu je pružio i tehničku podršku kod izvođenja radova u obliku edukacije djelatnika firme Domena d.o.o. Mostar koja je izvodila projekat sanacije brane HE Mostar PENETRON tehnologijom kristalizacije.

Pripremni radovi – mašinsko ištemavanje, čišćenje površine

Slika. Sanacija betonskih degradiranih površina, oštećene i korodirane armature tehnologijom kristalizacije,
kombinacijom materijala PENETRON i PENECRETE MORTAR, na brani HE Mostar.

Slika. Početak rasta i razvoja kristala na predhodno saniranim betonskim površinama.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE