Savremeni dizajn džamije Amir Shakib Arslan

U gradu Moukhtara, Libanon, arhitektonski studio L.E.FT transformisali su konstrukciju od 100 kvadratnih metara u simboličnu, slikovitu džamiju. Amir Shakib Arslan džamija je kombinacija starog i novog, s bijelom čeličnom konstrukcijom koja oblaže postojeći zasvođeni objekat. Uglasta geometrija čeličnih ploča rezultat je usklađivanja konstrukcije u odnosu na Mekku.

Libanonski arhitektonski fotograf Bahaa Ghoussainy objavio je seriju slika koje naglašavaju kontrast koji se nalazi između savremenog arhitektonskog dizajna džamije i tradicionalne zastupljenosti islamskih džamija. Jukstapozicija islamske svete građevine izgrađene u neislamskom gradiću prevedena je u arhitektonski dizajn, koji spaja dva disonantna stila u jednu komplementarnu konstrukciju.

Svaki elemenat obnove je funkcionalan kao i dekorativan. Čelični okviri stvaraju javni trg s vodenom fontanom i zasjenjenim sjedećim područjima, a tipografija koja ispisuje riječi “Allah” i “Insan” (čovjek) je ugrađena u konstrukciju minareta i baldahina. Okviri se igraju s džamijskom arhitekturom, stvarajući optički kontrast između lagane čelične konstrukcije i teškog ziđa. Ovaj kontrast nadopunjuje lakoću džamije, izgrađenu pored Moukhtarine volumetrijske kamene palače.

m-Kvadrat

print