spot_img

Savršeno izolovan fasadni zid

Kvalitetno termički izolovan spoljni (fasadni) zid jednog građevinskog objekta će tokom zimskog perioda hladan vazduh “držati” van objekta, odnosno uspješno će zadržavati topli vazduh u unutrašnjosti objekta. U ljetnim mesecima je situacija naravno obrnuta – kvalitetna fasadna termoizolacija ne dozvoljava vrelom vazduhu da prodre u unutrašnjost objekta, tj. zadržava hladniji vazduh unutar objekta.

Važne napomene pri ugradnji Austrotherm EPS® AF:

Lijepljenje ploča se vrši istovremeno i po obodu i po unutrašnjosti ploče. Širina sloja nanešenog ljepila po obodu ploče treba da iznosi min. 5 cm. Po unutrašnjosti ploče se nanose tzv. “pogače”, a njihov broj treba da bude od 3 do 5. Jedino ovakvo lijepljenje fasadne termoizolacione ploče garantuje da se ona neće nakon lijepljenja savijati niti konveksno, niti konkavno. Otprilike 40% površine fasadne termoizolacione ploče treba da bude prekriveno ljepilom. U praksi to često nije slučaj, pojedini izvođači radova “štede” na količini primenjenog ljepila, što često dovodi do nekvalitetno obavljenih termoizolacionih radova na fasadi i naravno do naknadnog uvećanja troškova onoga ko te radove finansira.

Iako su klima uređaji veliki potrošači energije tokom vrelih ljetnih mjeseci, i dan-danas mnogi ljudi pojam “termoizolacije” i generalno “uštede energije” vezuju prevashodno za uštedu troškova grijanja, dakle za uštedu energije tokom zimskih perioda. Svrha jednog kvalitetno termički izolovanog fasadnog zida je svakako u uštedi energije (a samim tim i energetskih troškova), ali ne samo u njoj – termoizolacija sprječava i nastanak ozbiljnih građevinskih oštećenja, što se najbolje uočava iz sljedećeg prikaza:

Na lijevom, termički potpuno neizolovanom zidu, zona smrzavanja (presjek zelene linije i linije „nulte temperature“) nastupa unutar konstruktivnog, zidanog zida! Sa druge strane, na desnom, termički izolovanom zidu – zona smrzavanja nastupa u termoizolacionom sloju, dakle konstruktivni zid je pošteđen bilo kakvih oštećenja!

Spojevi ploča moraju uvijek izgledati ovako kako je to prikazano na priloženoj skici. Ploče se nikada ne fiksiraju (lijepe) jedna direktno ispod druge, već uvijek “smaknute” za polovinu njene širine. Kada su uglovi građevinskog objekta u pitanju, mora se voditi računa da ploče naizmjenično “izlaze” na ugao objekta – iz smjerova upravnih jedan na drugi. Uglovi objekta su kritična mjesta iz tog razloga što su opterećenja izazvana vjetrovima upravo na ovim lokacijama najintezivnija. Armiranje na uglovima prozorskih okana je nešto što će svaki kvalitetan izvođač fasadnih termoizolacionih radova učiniti odmah nakon što je postavio termoizolacioni sloj oko prozora. Armaturne mrežice koje vidite na priloženoj skici sprječavaju nastajanje pukotina koje bi inače nastale uslijed temperaturnih i drugih vrsta naprezanja nakon postavljanja termoizolacionog sloja, završnih fasadnih slojeva i izvjesnog vremena eksploatacije građevinskog objekta na kojem su vršeni radovi.

Austrotherm EPS® AF

Fasadna termoizolaciona ploča Austrotherm EPS® AF je pravo i najoptimalnije rješenje za Vašu fasadu. Kupujući i ugrađujući ovaj naš proizvod na Vašu fasadu – koristite proizvod koji je u ekološkom smislu “zdrav” i koji ne ugrožava životnu sredinu oko Vas.

AUSTROTHERM BH D.O.O.

+387 (0)37 318 401

+387 (0)37 318 420

info@austrotherm.ba

 

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.