spot_img

Sigurnost objekata i protupožarna vrata

Protupožarna vrata su vrata koja zadovoljavaju standarde otpornosti na požar i mogu spriječiti širenje vatre (ili dima), omogućujući ljudima da se sigurno evakuišu iz požara.

Od kakvog materijala su izrađena?

Protupožarna vrata mogu biti sastavljena od jednog ili dva sloja, a izrađena su od kombinacije različitih materijala poput keramičkih vlakana i čelika. Oprema uključuje posebne mehanizme za automatsko zatvaranje i zaključavanje. Da bi se osigurala učinkovita i potpuna zaštita, sve komponente (uključujući brave i šarke) moraju biti u skladu sa tehničkim propisima o požaru.

Gdje bi se trebala nalaziti?

U većem dijelu svijeta upotreba protupožarnih vrata obavezna je za zgrade s visinom većom od četiri sprata. Obično su ugrađena u područje oko stepeništa i moraju biti postavljena dvoja protupožarna vrata i dovoljno velik prostor da se mogu smjestiti invalidska kolica.

Protupožarna vrata često su potrebna na mjestima s velikim protokom ljudi, poput pozorišta, tržnih centara, zračnih luka, obrazovnih ustanova i višespratnih stambenih zgrada (posebno u podzemnim etažama). Također moraju biti postavljena na područjima kao što su mjesta s ograničenim pristupom, rute za bijeg, pješačkim stazama, ulazi u urede, skloništa, te u prostorijama za mjerenje, zaštitu ili pretvaranje električne energije.

Kad se postave, treba dodati znak koji ih ističe i podsjeća korisnike da ih treba držati zatvorene. Bilo kakve nepravilnosti koje sprečavaju njihovo redovito zatvaranje treba strogo zabraniti. Neke verzije čak imaju elektromagnetske senzore spojene na sistem za dojavu požara i Wi-Fi, koji ih automatski zatvaraju u slučaju požara.

Koji kriterij certifikacije postoji?

Sva protupožarna vrata moraju proći ispitivanja kako bi se osigurala njihova istinska otpornost na vatru i / ili dim. Ove ocjene rezultiraju klasifikacijom koja određuje vrijeme otpornosti na izravni plamen: 30 (sve manje i manje stručnjaka preporučuje ovu opciju), 45, 60, 90, 120, pa čak i 180 ili 240 minuta. U velikom dijelu svijeta identificiraju se kao R30, R60, R90 i R120.

Šta treba uzeti u obzir osim elemenata za vrata?

Protupožarna vrata vrlo su važna, ali potrebno je niz mjera kako bi se osigurala puna učinkovitost sisetmav u slučaju opasnosti:

Kontinuirana ograda: ugrađuje se na tačnoj visini datoj prema propisima i pričvršćuje na zid.

Svjetla za nuždu: neophodna kako bi korisnici mogli slijediti evakuacijski put.

Fotoluminiscentni natpisi: to su naljepnice koje svijetle u mraku i označavaju evakuacijsku rutu, podove, izlaz i prizemlje.

Aparat za gašenje požara svih klasa:

  1. A) Voda: Pogodno za čvrste materijale kao što su drvo, plastika, guma, tkanine.
  2. B) Hemijski prah: uglavnom se koristi za zapaljive tekućine kao što su benzin, alkohol, kerozin, dizel, ulje.
  3. C) CO2: koristi se za električne instalacije i opremu koja koristi električnu energiju, kao što su motori, pumpe, generatori, baterije.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.