Simboli kvalitete proizvoda

Otporno na smrzavanje i sol – djelovanje mraza i soli

BETON-LUČKO na svojim proizvodima koji imaju deklaraciju prema standardu HR EN 1338, HR EN 1339 i HR EN 1340, jamči otpornost na smrzavanje i sol!

Svi proizvodi koji su namijenjeni uporabi tamo gdje su osim mraza prisutna i sredstva za otapanje (npr. sol za posipavanje), su otpomi na vremenske utjecaje koji imaju negativne učinke na ove proizvode. Proizvode možemo opteretiti agresivnim tvarima, kao što su sol za posipavanje kod poledica i ostala sredstva za otapanje zaleđenih površina. Spomenutu otpornost provjeravamo u (vanjskom) akreditiranom laboratoriju. Ciklusni plan zamrzavanja i odmrzavanja proizvoda, natopljenih solnom otopinom, u skladu je sa HRN EN normama. Time se simuliraju ekstremno teški vremenski uvjeti u prirodi.

Otporno na habanje

Habanje betona pojava je karakteristična za prometne površine, od pješačkih staza, preko cesta do aerodromskih pista. Na površinama gdje treba postići bolju otpornost na habanje izvodi se površinski betonski sloj s agregatom od kvarca ili eruptivnog kamena (svi naši proizvodil) ili s dodatkom drugih tvrdih i na habanje otpomih zmaca, npr. korunda, kvarca i sl. Često se u završni sloj stavljaju i čelična ili neka druga vlakna. Istraživanja pokazuju dobru korelaciju otpornosti na habanje i tlačne čvrstoće, ali neotporniji dio betona je svakako cementni kamen, pa veliku čvrstoću treba postići sa što manje cementnog kamena.

Protuklizno – otpornost govršina na klizanje

Svi opločnici BETON-LUČKO su u svom gornjem, habajućem sloju, izvedeni od materijala koji su čine njihovu protukliznost, čime se zadovoljavaju svi sigurnosni standardi korisnika, kako na javnim, tako i na privatnim površinama.

Dozvoljen kolni promet

Opločnici BETON-LUČKO su proizvedeni tehnologijom vibroprešanog betona, koje na taj način osiguravaju izuzetnu tlačnu čvrstoću* (*otpor kojim se materijal suprotstavlja razaranju na jedinicu površine – otpor drobljenju), te time i otpornost na teški promet kamionskih i drugih vozila. U pravilu se za takvu vrstu teškog prometa preporučuje opločnik debljine 8 cm, no za obični automobilski promet, kod kvalitetno i pravilno izvedene tamponske podloge (vidi Upute za polaganje opločnika) dovoljna je debljina opločnika 6 cm.

Ekološki prihvatljivo

Beton je vrlo vrijedan građevni materijal, osim toga vrlo je siguran i postojan, a betonski opločnici proizvode se od materijala koji su bez daljnjega ekološki vrlo prihvatljivi.

Međunarodna ekološka udruga u jednoj je od svojih studija usporedila različite proizvode i to s ekološke točke gledišta, a rezultat glasi:

  • Proizvode na bazi cementnog betona karakteriziraju izvrsne osobine.
  • Lijevano željezo i beton nalaze se na začelju kad je riječ o proizvodima koji onečišćuju prirodnu okolinu.

BETON-LUČKO stoga izuzetno brine kako svojom proizvodnjom ne bi ugrozila zdravlje ljudi, te zagadila naš prirodni okoliš!

Garancija kvalitete 2 godine

Beton-Lučko jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.

Na zahtjev kupca, Beton-Lučko će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučene betonske galanterije važećim hrvatskim propisima i standardima.

Garancija na proizvode betonske galanterije Betona-Lučko, iznosi dvije godine od dana isporuke.

Više informacija potražite na: www.betonlucko.hr

print