spot_img

SIMPROLIT® PLOČE za termoizolaciju, protivpožarnu zaštitu, zvučnu izolaciju, za izolaciju plafona garaža i objekata iznutra

Simprolit „SOP“ jednoslojne ploče zadovoljavaju čitav spektar zahteva građevinske fizike, ekološke gradnje i eksploatacije objekta, kao što su: dugovečnost, termoizolacija, paropropusnost, otpornost na požar, otpornost na mraz, hidrofobnost, otpornost na udar, čvrstoća na pritisak i zatezanje, otpornost na ekstremne klimatske uslove visokih i niskih temperatura i 100%-ne vlažnosti vazduha, otpornost na vremenske nepogode kao što su olujni vetar, bura, grad, poplave…

Pri tome je Simprolit modifikovani polistirolbeton, osnovni materijal za izradu elemenata Simprolit sistema, najdugovečniji u rangu termoizolacionih materijala (tri puta dugovečniji od mineralne vune, pet puta dugovečniji od stiropora), odziva na vatru (po EN 13501-1:2007+A1:2009): A2,s1do

Otpornost na požar pregradnog zida od SOP10 ili 2SOP5 je najmanje 2 sata – EI120, pri normiranoj temperaturi požara od 1180C (kamena vuna se topi od 800C-

1000C i ne može biti samostalna zaštita od požaru). Izrađuje se od simprolita D160, otpornost na mraz min 100 ciklusa, paropropusnost µ=3,336

Simprolit „SOPG“ ploče su Simprolit SOP ploče, završno obrađene sitnozrnim cementnim malterom debljine 5mm sa jedne strane.Namenjene su za termičku i protivpožarnu zaštitu plafona garaže ispod stambenog ili poslovnog prostora, kao posebnog požarnog sektora: otpornost na dejstvo požara EI120 (120min na 1180

0C), odziv na vatru A2,s1d0, uz znatno smanjenje broja operacija, a time i pojeftinjenje i ubrzanje radova.

– Simprolit SOPG ploče nije potrebno tiplovati i lepiti za AB tavanicu – jednostavno se poređaju po oplati AB ploče, „spuštenoj“ za projektovanu debljinu SOPG ploče, nakon čega, hodajući po pločama, radnici montiraju armaturu i betoniraju ploču. Pri tome se beton neodvojivo veže za Simprolit SOPG ploču, a po skidanju suve oplate (koja nije bila u dodiru sa betonom), ostaje idealno ravan, termički i protivpožarno zaštićen plafon.

Sve prednosti koje ima Simprolit SOP ploča poseduju i Simprolit SOPV ploče, uz dodatnu (veliku) prednost da se njihovom primenom obezbeđuje otparivanje zida kroz ugrađene kanale, te se mogu primenjivati:

– kod završnog oblaganja objekata paropropusnih zidova (blokovi od opeke, gas-betona, peno-betona i sl.) paronepropusnim oblogama (kamen, mermer, fundermax, fasadna keramika sa ugradnjom bez paropropusnih fuga i sl.)

– kod ravnih krovova, kao sloj odmah iznad paro-izolacije, za evakuaciju vlage koja je nastala od atmosferskih padavina ili iz vazduha visoke vlažnosti u toku izvođenja radova, a pre nanošenja završne hidroizolacije – što je često problem, posebno kod paronepropusnih hidroizolacionih sistema.

– kod termoizolacije fasadnih zidova “iznutra”, tamo gde iz uslova za zaštitu fasade kao spomenika kulture ili ambijentalne sredine, nije dozvoljena termoizolacija i menjanje fasade spolja

Simprolit podne ploče se primenjuju za „suvu montažu“, na pozicijama gde nije izvodljivo nalivati sloj simprolit monolita odgovarajuće pritisne čvrstoće.

Primenjuju se kao sloj iznad oplate postavljene za betoniranje međuspratnih ploča, balkona, erkera i svuda tamo gde je potrebno termički izolovati poziciju sa donje strane. Izrađuju se u dve varijante, zavisno od tražene projektovane čvrstoće na pritisak: od simprolita mase D400 sa pritisnom čvrstoćom od 110 tona/m2

i od simprolita mase D250 sa pritisnom čvrstoćom od 40 tona/m2

Simprolit SWZP – dvoslojne zvukoizolacione podne ploče su novi razvojni proizvod u paleti Simprolit ploča, sa osnovnom funkcijom da sačuvaju zvukoizolaciona svojstva tankih slojeva kamene vune koja se primenjuje kao sloj u podu za zaštitu od udarnog zvuka.

Naime, kod postojećih rešenja nanošenja cementne košuljice iznad položene tanke zvukoizolacione ploče od kamene vune, vrlo često je problematična neravna gornja površina izlivene armirano-betonske ploče, zatim transport mase cementne košuljice preko već postavljenih tankih ploča kamene vune, pa i samo gaženje po njima u fazi izlivanja cementne košuljice (iz iskustva na više izvedenih objekata).

SWZP ploče nisu u serijskoj proizvodnji, a ovde su prikazane kao poziv nekom od svetskih proizvođača kamene vune za zajedničku proizvodnju i plasman.

Simprolit SGP termoizolacione ploče su troslojni paneli koji se sastoje iz spoljašnjih slojeva od patentiranog Simprolit polistirolbetona D250 (250 kg/m3) debljine

2×1,0 cm a srednji sloj je grafitni EPS (EPS-FG Grafitni fasadni) raznih debljina.

– Simprolit SGP ploče su bolji izolator od kamene vune, izuzetno lagane i pogodne za brzu montažu.

– Primenjuju se za termoizolaciju paronepropusnih ili neznatno paropropusnih zidova (AB zidovi, zidovi sa parnom branom i sl.), kao i za termoizolaciju potkrovlja između rogova (pri čemu nije potrebna montaža posebne folije iznad za strujanje vazduha kao kod kamene vune).

– Tamo gde to protivpožarni propisi zahtevaju, primenjuju se u kombinaciji sa protivpožarnim razdelnicama od negorivih Simprolit jednoslojnih SOP ploča, čime se dobija homogena spoljna površina za obradu (čime se izbegavaju kasnije prsline na spojevima).

– Kvaliteti SGP ploće: izuzetno mala težina, veoma dobra termoizolacija, brza montaža, otpornost na glodare i insekte, odsustvo buđi, povećana otpornost na udar grada, otpornost na UV zrake, stabilnost kod jakih vetrova – bure i oluje

– Posebna je prednost mogućnost montaže u oplatu kod betoniranja AB ploča, zidova, greda i stubova uz dobru adheziju sa betonom – bez lepljenja i tiplovanja.

– Simprolit SGP i SUP ploče su otporne na kratkotrajni kontakt sa otvorenim plamenom.

Simprolit SGPV termoizolacione ploče su troslojni paneli koji se sastoje iz slojeva:

– sloj debljine 2,0cm, sa kanalima širine 4cm i dubine 2cm, formiran Simprolitom D250 (250 kg/m3), koji se montira ka paronepropusnoj oblozi ili ka krovnoj ploči – za ventilaciju / otparivanje

– srednji sloj je grafitni EPS raznih debljina

– sloj debljine 1,0cm od Simprolita D250 sa druge strane srednjeg sloja od grafitnog EPS-a.

Primenjuju za termoizolaciju paropropusnih zidova, kao i u slučajevima kada je projektovana završna paronepropusna obloga (kamen, mermer, fundermax, fasadna keramika bez paropropusnih fuga). Posebno se ističe njihova primena kao donjeg sloja termoizolacije kod ravnih krovova, s obzirom da evakuišu vlagu dospelu u termoizolacione slojeve iznad u fazi izvođenja radova.

Tamo gde to protivpožarni propisi zahtevaju, primenjuju se u kombinaciji sa protivpožarnim razdelnicama od Simprolit jednoslojnih SOP ploča

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE