spot_img

Simprolit sistem®: Inovativan, jednistven i sveobuhvatni sistem ekološke i isplative gradnje objekata

Simprolit sistem® je inovativan, jedinstven i sveobuhvatan sistem ekološke, energoefektivne i pri tome ekonomski veoma isplative gradnje objekata, zaštićen sa 54 patenta u Srbiji, Ruskoj Federaciji i internacionalnim patentima. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada i priznanja, između ostalih i: Zlatna medalja WIPO (svjetske organizacije za intelektualnu svojinu), IFIA Cup i diploma za najbolji izum (evropska organzacija za intelektualnu svojinu), Zlatni Arhimed – Laureat izložbe svjetskih inovacija u Moskvi, Nagrada grada Beograda za oblast nauka i pronalazaštvo, Zlatne medalje i plakete „Nikola Tesla“ i „Mihajlo Pupin“, Grand Prix i brojne zlatne medalje sa izložbi u Kini, Rusiji, Bugarskoj, Češkoj, Sloveniji i dr. Autor Simprolit sistema je Milan Dević, Akademik Međunarodne akademije tehnologičnih nauka, Akademik Ruske inženjerske akademije, Doktor tehnologije građenja i inženjeringa u građevinastvu.

Simprolit sistem sadrži brojne patentirane, sertifikovane i primjenom provjerene elemente sistema i to:

Simprolit blokovi

Blokovi kao trajno ugrađena termoizolaciona oplata: nosivi, samonosivi, pregradni, ventilacioni, kružni, blokovi posebnih namjena i konfiguracije.

Zidaju se suho, bez maltera ili lijepka na spojevima, ispunjavaju se betonom ili malterom – što im sve daje izuzetne karakteristike ekološke, energoefektivne, dugovječne, seizmički otporne, hidrofobne (otporne na vlagu i mraz preko 100 ciklusa) i pri svemu tome još i ekonomski veoma iplative gradnje.

Blokovi kao pregradni protivpožarni zidovi, otporni na požar preko 180 minuta na temperaturi perko 1100 stepeni (EI1280) debljina 20 cm i 25 cm.

Blokovi u svojstvu termičke i zvučne izolacije između stanova i apartmana, prema grijanom i negrijanom prostoru (Rw=53 db za debljinu blkova 20 cm i 55 db za debljinu blokova 25 cm).

Puni blokovi za zidanje na lijepak, sa manjim toplotnim kapacitetom i nosivošću u odnosu na standardne Simprolit blokove, ali superiorne u odnosu na analoge od gas-betona i pjeno-betona po termičkim karakteristikama, odsustvu kondenza u zidovima, otpornosti na mraz i dr.

Simprolit termoizoalcione ploče

Jednoslojne SOP ploče za utopljavanje fasada i izradu protivpožarnih pregrada otpornih na požar preko 2h (EI120), za oblaganje cokli i prizemnih etaža kao istovremene teromoizolacione i anti-vandalske obloge, za ravne krovove, …

Jednoslojne SOPV ploče sa ugrađenim kanalima za ventilaciju i odvođenje pare kod utopljavanja objekata sa fasadnom oblogom od paronepropusnih materijala i za odvođenje vlage iz ravnih krovova nastale tokom izvođenja radova.

Troslojne SUP, SNP, SPP ploče sa spoljnim slojevima od Simprolita i srednjims lojem od stiropora, grafitnog stiropora i PIR poliuretanske izolacije, kao i SNPV ploča sa kanalima i srednjim slojem od grafitnog stiropora.

Simprolit međuspratne ploče

Sitnorebraste ploče sa specijalnim SBPP blokovima.

Sitnorebraste SMP i SMPG ploče sa donjom pločom i ispunom rebrima od Simprolita, izuizetno egergetski efikasna i bez analoga u svijetu, jer ima vatrootpornu termoizoalciju plafona, gdje su realno najveći gubici toplote, kako zbog zagrijavanja AB ploče, tako i zbog daljih gubitaka prenošenjem na AB zidove, stubove i grede. Optimalni rasponi su 8m-10m, maksimalni 12m.

Simprolit kasetirane SKP međuspratne i krovne ploče, sa nanošenjem u oba pravca, raspona do 15m, takođe sa donjom termoizolacionom pločom kao kod SMP ploča, sa svim njenim prednostima. Lakša je od klasične 2,4 puta.

Simprolit SMK međuspratna ploča kombinovana sa Simprolit monolitom i profilisanim čeličnim limom, kao visoko tehnološko i ekonomično rješenje kod izvođenja čeličnih konstrukcija.

Simprolit monolit

Je naziv za simprolit masu proizvedenu na samom gradilištu, zapreminskih težina  od D250 (kg/m3) do D400 (kg/m3), čvrstoća na pritisak 40-110 tona/m2, λ termička provodljivost 0,055-0,074 W/mk

-za slojeve za pad kod ravnih krovova

-kao sloj za izravnavanje umjesto klasičnih cementnih košuljica (kod njih je 6cm teško 132 kg/m2, a kod D250 svega 15 kg/m2).

-za termoizolaciju iznad podzemnih objekata sa velikim nadzemnim saobraćajnim i drugim opterećenjem

Simprolit specijalni elementi

Dvoslojni paneli za brzu gradnju ekoloških kuća,

Montažni elementi za oblaganje visokih dimnjaka i za TI cjevnog razvoda nafte, gasa i tople vode,

Nosivi termoizoalcioni paneli za panelnu gradnju visokih objekata,

Simprolit elementi za gardnu puteva i pruga na vječno zamrzlom tlu,

Konetori na oplati za termoizolaciju AB zidova, stubova i greda bez tiplova i još mnogo drugog

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE