spot_img

SIMPROLIT SISTEMI®

Konektori za termoizolacione ploče; montažni paropropusni fasadni paneli; montažne-demontažne ekološke kuće; montažni elementi za dimnjake i cevovode.

Konektori za SIMPROLIT® termoizolacione ploče

Simprolit KZ i Simprolit KP konektori su specijalni spojni elementi Simprolit sistema, koji se montiraju ili na zid koji treba da se termički izoluje ili na termoizolacione ploče kojima se vrši termoizolacija objekta.

Oba tipa konektora imaju funkciju da, umesto metalnih tiplova, zajedno sa lepkom na cementnoj osnovi, fiksiraju Simprolit termoizolacione ploče na fasadni zid.

Simprolit KZ konektori daju mogućnost njihovog prethodnog fiksiranja na oplatu za betoniranje armirano-betonskih zidova, stubova i greda, pri čemu se Simprolit termoizolacione ploče „natiču“ na šiljke konektora.

Posle skidanja oplate, konektori ostaju na oplati, izbetonirani betonski elementi bivaju istovremeno i termoizolovani, a oplata ostaje suva i pogodna za upotrebu neograničeni broj puta.

Osim uštede na oplati i broju operacija, velika prednost je i izbegavanje mukotrpnog bušenja čeličnih tiplova u armirano-betonske zidove, posebno visokih objekata (samo na jednom 16-spratnom objektu u Beogradu izbeglo bi se bušenje 58.500 tiplova u gusto armirane betonske zidove visoke marke betona)

Simprolit KP konektori daju mogućnost njihovog prethodnog fiksiranja  na već završno obrađene Simprolit SOP ili SOPV ploče (zavisno da li je obloga paropropusna ili ne), čime se stvara mogućnost izrade fasade i po nepovoljnim klimatskim uslovima (kiša, sneg, mraz), a rad na gradilištu svodi na minimum.

Kao i druga rešenja Simprolit sistema, konektori su zaštićeni patentom u EU.

U SIMPROLIT SISTEMU® SMO IZUMELI, PATENTIRALI, SERTIFIKOVALI I PROBNO PROIZVELI  NAJŠIRU PALETU PROIZVODA U ODNOSU NA MA KOJI POZNATI SISTEM GRADNJE U SVETU! SADA TRAŽIMO STRATEŠKE PARTNERE ZA SVETSKA TRŽIŠTA!

 

 

SIMPROLIT® montažni paropropusni fasadni paneli

Simprolit paropropusni montažni fasadni paneli  odgovaraju  svim zahtevima ekološke gradnje:

– omogućavaju paropropusnost fasade objekta, a time i ekološku podobnost životnog i radnog prostora stanara;

– omogućavaju potrebnu nosivost fasadnih panela, onda  kada su projektovani  kao nosivi zidovi  u konstruktivnom sistemu objekta;

– znatno su lakši  u odnosu na klasične fasadne panele, čime se olakšava  montaža, smanjuje ukupna težina objekta,  povećava konstruktivna stabilnost  i seizmička otpornost objekta;

– imaju takve termičke i zvuko-izolacione karakteristike koje zadovoljavaju sve normative gradnje, uključujući i gradnju u područjima sa ekstremnim klimatskim uslovima tropskih vrućina ili polarnih hladnoća.

Kod postojećih rešenja krupno-panelne gradnje,  evidentni su nedostaci tokom njihove dugogodišnje eksploatacije

– Od degradacije spojeva panela, preko smanjene dugovečnosti, pa sve do korozije spojnih elemenata koja često dovodi u pitanje i opštu stabilnost objekta.

Opšta karakteristika postojećih krupno-panelnih sistema i  rešenja montažnih fasadnih panela je da su paneli sastavljeni od najmanje tri sloja – spoljašnji slojevi su od betona, a srednji sloj od nekog termoizolatora – stiropora ili mineralne vune.

Takvo rešenje  panele   čini paronepropusnosnim   i stvara  kondenz u termo-izolacionom sloju, zbog čega postojeća rešenja klasične panelne gradnje ne omogućavaju zdrave i kvalitetne uslove za življenje u takvim zgradama.

U SIMPROLIT SISTEMU® SMO IZUMELI, PATENTIRALI, SERTIFIKOVALI I PROBNO PROIZVELI  NAJŠIRU PALETU PROIZVODA U ODNOSU NA MA KOJI POZNATI SISTEM GRADNJE U SVETU! SADA TRAŽIMO STRATEŠKE PARTNERE ZA SVETSKA TRŽIŠTA!

 

SIMPROLIT® montažno-demontažne ekološke kuće

Zamislite kuću:

– u kojoj zidovi „dišu“

– koja je dugovečnija od ostalih

– koja nema formaldehida i drugih štetnih isparenja savremenih termoizolatora

–  koja je otporna na požar više  od 180 minuta na 1.180 0c

– koja u slučaju poplava ne upija vodu više od par santimetara od tla

– koja je otporna na zemljotres

– koja je otporna na mraz preko 100 ciklusa zamrzavanja

– koja se može sklopiti za par dana i useliti za još toliko

– koja se može rasklopiti i sa rasturom manjim od 15%  premestiti na drugu lokaciju

– Čiji zidovi imaju otpor prolasku toplote: r > 6,2 m2k/w,  odnosno toplotnu provodljivost: U< 0.16 W/m2K što je bolje od 115cm zida od „klima bloka“ ili zida od 250cm zida od šuplje opeke

– Koja nema kondenza na spoljnim zidovima i sa njima neizbežne buđi i gljivica

– Kojoj ne smeta ni enormna vlažnost, ni bure, ni monsuni

– Koja je pri ispitivanju posle 3 dana zagrevanja na +50 0c dala isto tako dobre rezultate kao i  na mrazu od  -36 0c

– Zamislite kuću po kojoj će vas pamtiti vaši unuci i praunuci..

Sve to i još mnogo više  karakteristike su SIMPROLIT EKOLOŠKE KUĆE !

U SIMPROLIT SISTEMU® SMO IZUMELI,  PATENTIRALI,  SERTIFIKOVALI  I  PROBNO PROIZVELI  NAJŠIRU PALETU PROIZVODA U ODNOSU NA MA KOJI POZNATI SISTEM GRADNJE U SVETU! SADA TRAŽIMO STRATEŠKE PARTNERE ZA SVETSKA TRŽIŠTA !

 

Simprolit® montažni elementi za dimnjake i cevovode

Simprolit montažni elementi za dimnjake su elementi Simprolit sistema, koji  imaju ne samo funkciju toplotne i protivpožarne zaštite, već su i dovoljno lagani, kompaktni, te vrlo jednostavni za montažu i eksploataciju.

Posebno su pogodni za oblaganje dimnjaka na većim visinama iznad krova, oblaganje prethodno montiranih dimnjačkih cevi velikih visina, kao i za mehaničku zaštitu i istovremenu termoizolaciju, kako novih, tako i postojećih, već izvedenih cevovoda – što je, prema rešenjima u ovoj oblasti, veoma zahtevan i kompleksan posao.

Standardno rešenje montaže dimnjaka sastoji se iz: montaže betonskog elementa težine cca 30 kg, montaže kratkih elemenata cevi od gline ili šamota koji se prethodno obaviju sa dva sloja kamene vune, postavljanje azbestnih spojnica na spojevima dva susedna elementa i njihovo međusobno spajanje sa završnom obradom.

Simprolit montažni elementi za dimnjake su istovremeno termička i protivpožarna obloga, ali i deo nosivog konstruktivnog sistema dimnjaka sa specijalnim otvorima za provlačenje armature ili kablova za utezanje po celoj visini dimnjaka. Težina jednog montažnog elementa je cca 4 kg, što, pored njihove konfiguracije, čini veoma jednostavnim oblaganje postavljenih neizolovanih visokih dimnjačkih ili ventilacionih cevi.

Simprolit montažni elementi za oblaganje cevovoda rešavaju sve probleme standardnog rešenja montaže prethodno izolovanih cevi za transport energenata, kao što je njihova mala dugovečnost, degradacija sloja za izolaciju, posebno na spojevima, zahtevano pražnjenje cevi određenog segmenta kod rekonstrukcije i dr.

Kao i kod primene elemenata za dimnjake, ovi elementi su male težine, imaju predviđene otvore za provlačenje instalacija za praćenje protoka i, što je najvažnije, daju mogućnost intervencija na cevovodu bez njegovog pražnjenja.

U SIMPROLIT SISTEMU® SMO IZUMELI, PATENTIRALI, SERTIFIKOVALI I PROBNO PROIZVELI  NAJŠIRU PALETU PROIZVODA U ODNOSU NA MA KOJI POZNATI SISTEM GRADNJE U SVETU! SADA  TRAŽIMO  STRATEŠKE PARTNERE ZA SVETSKA TRŽIŠTA!

 

 

 

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE