SISTEM OSTAKLJENIH FASADA ALUMINIK CS55

Kontinualna Aluminik CS55 fasada iz enterijera u Ekobanci

Tehnomarket je razvio tri sistema ostakljene fasade Aluminik CS55 prema spoljašnjem izgledu: kontinualne, strukturalne i kombinovane.

Ostakljena fasada omiljeno je rješenje arhitekata prilikom projektovanja modernog poslovnog i radnog prostora velikih dimenzija. Najzad i dugo vrijeme provedeno na poslu postaje prijatnije ako je kancelarija ispunjena prirodnom svjetlošću.

Primer Aluminik CS55 kontinualne fasade na Ekobanci u Africi

Tehnomarket je razvio tri sistema ostakljene fasade Aluminik CS55 prema spoljašnjem izgledu: kontinualne, strukturalne i kombinovane. Ova vrsta fasada najviše je zastupljena prilikom izrada modernih poslovnih objekata velikih staklenih površina, headquartera kompanija i sve modernijeg radno-životnog prostora poput Ekobanke u Gani.

Primer kombinovane Aluminik CS55 fasade na zgradi GACC u Africi

Glavna odlika kontinualnih fasada su jasno naglašeni horizontalni i vertikalni profili sa spoljne strane fasade. Vidni profili predstavljaju pritisne i pokrivne kape koje fiksiraju staklene ispune za primarnu konstrukciju fasade sačinjenu od aluminijumskih vertikalnih i horizontalnih stubova. U zoni parapeta može se koristiti i jednoslojno staklo, što važi za sve vrste Aluminik CS55 ostakljenih fasada.
Aluminik CS55 kontinualna fasada pojseduje dobre termičke performanse koje idu do izuzetnih Ucw=0,64W/m2K, što je dokazano testiranjem na prestižnom IFT Rosenheim institutu u Njemačkoj. Moguće su opcije korištenja dvoslojne i troslojne staklene ispune. Velika mogućnost kombinovanja različitih profila kapa, dozvoljava arhtektonsku slobodu izraza.

Ghana Airport cargo Center Aluminik CS55 Combined

Strukturalna aluminijumska ostakljena fasada Aluminik CS55 odlikuje se minimalističkim izgledom isključivo staklene vidne površine fasade, bez primjene spoljnih profila za fiksiranje staklenih ispuna. Stakleni paneli se pričvršćuju za noseću fasadnu vertikalnu i horizontalnu aluminijumsku konstrukciju potpuno skrivenim veznim elementima. Fugne između stakala dodatno se ispunjavaju trajno elastičnim zaptivkama ili specijanim strukturalnim silikonima u crnoj boji.

Aluminik CS55 fasada na Termoelektrana EFT Stanari

Sistem kombinovane aluminijumske ostakljene fasade predstavlja funkcionalnu kombinaciju prethodna dva, i odlikuje se naglašenim horizontalnim profilima kapa sa spoljne strane fasade, dok po vertikali ovi profili izostaju i ustupaju mjesto strukturalnom načinu fiksiranju stakala za primarnu konstrukciju. Kombinacija strukturalnog i kontinualnog sistema nudi širok spektar mogućnosti implementacije različitih dizajnerskih rješenja u cilju naglašavanja unaprijed odabranih linija i pravaca na fasadama

Aluminik CS55 Kombinovana Staklena Fasada

Aluminik CS55 ostakljena fasada je idealno energetski efikasno rješenje u slučajevima posebnih zahtjeva u oblasti termičkih karakteristika kompletnog projekta. Svojim performansama i estetikom sa punim pravom preuzima primat u savremenoj arhitekturi poslovnog prostora.

Aluminik CS55 Kontinualna Staklena Fasada

Najreprezentativniji primjeri Tehnomarketove Aluminik CS55 predstavljaju Cargo Centar Airport Accra i Ecobank objekat u Gani, Afrika, dok je na Balkanu interesantnu primjenu pronašao na upravnom dijelu EFT Termoelektrane, Stanari u Bosni i Hercegovini, gdje je fantastično ukombinovan sa VENT ventilirajućom fasadom na proizvodnom dijelu objekta.

Aluminik CS55 Strukturalna Staklena Fasada

m-Kvadrat

print