Sistem polaganja keramike za kupatila

Polaganje keramike u kupatilima

 

Obratite se Vašem lokalnom predstavništvu kompanije Sika za dodatne informacije i tehničku pomoć.
Sika BH d.o.o. Džemala Bijedića 299, Sarajevo Tel: +387 33 788 390 e-mail: infoba@ba.sika.com www.sika.ba

print