spot_img

Sistemi podova u javnim garažama

Svaki objekat za parkirnje je drugačiji. Zone parkiranja u višespartnim javnim  garažama zahtjvaju posebna rješenja završnih i zaštitnih podnih rješenja. Razlog za ovo su opterećenja sa kojima se susrećemo na ovim površinama. Prodiranje vode, kao jedan od problema,  može izjedati betone iznutra što dovodi do oslabljenja betona i armature. Vlasnici i korisnici objekata žele ekonomično rješenje koje treba da zaštiti nove betonske parking plohe ili da rekonstruiše stare betonske podloge. Betonske podloge , kao jeftino rješenje u garažama, trpe opeterćenja kada su izloženi sa:

 • Gorivima i uljima
 • Tragovima i ostacima guma
 • Zamrzavanje – odmrzavanje
 • Kloridima i karbonaciji
 • Kiseloj kiši i drugim zagađivačima
 • Snijeg, led ili grad
 • Ulična sol
 • Prodoru vode

Dobri završni sistemi podova za garaže bi trebali pomoći dužem životu betonske konstrukcije u cijelini. Iz ovog  Projektanti se trude pronaći rješenja koja nude visoke performance, izvanrednu izdržljivost i sigurnost za sve jedinstvene potrebe svakog objekta.

Korištenje betona kao rješenja završnih slojeva podnih sistema u garažama

Svi objekti zahtjevaju redovno održavanje, ali garaže zahtjevaju specifične potrebe redovnog održavanja jer su izložene  težim uslovima eksploatacije za razliku od većine objekata. Garaže su izložene mehaničkim opterećenjima saobraćaja,  vremenskim uticajima odnosno izložene su kiši snijegu UV zračenju, te hemijskim opterećenjma od soli za odleđivanje cesta, ulja i goriva koja mogu penetrirati u beton i nagrizati armaturu. Izložene parkirne plohe u priobalnim sredinama izložene su sličnim opterećenjima od soli iz zraka.

Standardni problemi kod betonskih konstrukcija

Većina oštećenja betonske konstrukcije, tipičnih za garaže, nastaju od korozije armature. Korozija nastaje usljed dugotrajne izloženosti betona vlagom i hloridima od soli. Kada voda i hloridi penetriraju u betone u dovoljnim količinama, armatura ili drugi metali u betonu  počinju da korodiraju.

S obzirom da su nusprodukti zapreminski veći od samog željeza, oni izazivaju ekspanzivne sile, koje na kraju rezultuju kao pucanje betona, odnosno stanje koje dovodi do raslojavanja betona. Na kraju beton dolazi do tačke propadanja, kada propada i površina betona te se  otvaraju rupe i oštećemka  na samoj površini. Nagrizanje površine betona od hemijskih uticaja gore navednih zagađenja takođe je značajno.

Drugi značajan problem na parking konstrukcijama je pucanje betona. U nekim slučajevima, pucanje betona na parkirnim pločama je povezano sa opterećenjima koja nose,  ali i samim ograničenjima koja dolaze zbog rada konstrukcije, što je najvjerovatnije i najveći razlog pojave pukotina u konstrukcijama.

Betonske konstrukcije parkirališta su obično duže od standardnih konstrukcija. Konstrukciona pomjeranja, zbog temperaturnih promjena ili dugotrajnog skupljanja betona može dovesti do velikih unutrašnjih sila. Kada sile postanu veće od trenutne čvrstoće betona, nastane pukotina. Pukotine dozvoljavaju direktan prodor vlage i hlorida u konstruciju podnih ploča, što dovodi do brzog propadanja betona.

Pored ovih problema, parkirne površine zahtjevaju različit izgled podnih površina, različit stepeni protukliznosti koji moraju biti izvedeni u različitim zonama. Na primjer, pješačke staze i hodnici ispred liftova trebaju imati protuklizne površine sa manjim stepenom protukliznosti od samih saobračajnica i parkirnih mjesta. Rampe moraju imati povećanu protukliznost i otpornost na habanje jer se na njima dešavaju najveća opterećenja. Same saobraćajnice i parkirna mjesta moraju biti protuklizne kako ne bi došlo do proklizavanja auta u toku vožnje. Svi ovi gore navedeni uslovi kao i sama pozicije parkirnih prostora (krov, međuetaža ili podrum), definiše završne slojeve i njihove tražene karakteristike.

Prednosti sistema podova baziranih na sintetičkim smolama

Sistemi podova na bazi sintetičkih smola, odnosno višeslojni sistemi podova nude širok spektar sistema i opcija kao kvalitetnih rješenja za završne zaštite betonskih konstrukcija u prostorima javnih garaža. Kombinacijom materijala i slojeva dolazi se do kompletnog rješenja za sve namjene podova, sobraćajnica, rampi odnosno izboru završnih sistema  koja se mogu birati ovisno o potrebama i budžetu.

Korištenje sistema na bazi sintetičkih smola štiti konstrukciju i daje dugortrajnost ovoj vrsti objekata kao i male troškove održavanja u daljnjoj eksploataciji. Sistemi sadrže vodonepropusne slojeve, stabilnost boje, otpornost na vremenske uticaje i UV zaštitne slojeve. Mogu biti primjenjivani na niskim temperaturama kao i brzosušeći, “rapid” varijanta za brze izrade parking sistema.

Garažni prostori se dijele na nekoliko grupa ovisno o njihovoj izloženosti i opterećenju te se  i sami sistemi zaštite podloga biraju prema ovom kriterijumu.

Otvorene krovne površine garaže, odnosno površine koje su izložene vremenskim uticajima i opterećenjima, a koriste se i kao parking prostori su najosjetljivije površine objekta. Pored ove vrste opterećenja izložene su i na uticaje ulja, kiselina, soli i UV radijacije. Sistem mora da izdrži sva opterećenja na ovakvim plohama te je iu tog razloga pored završnih slojeva u sistem integrisana hidroizolacija kao osnovni element ovog sistema. Na ovakvim površinama izvode se tečne poliuretanske membrane kao odvojeni slojevi sistema. Sposobne su da premošćuju pukotine i izvode se kontinuirano na kompletnim površinama. U sistemu poda pružaju pouzdanu hidroizolaciju krovne konstrukcije. Membrana se izvodi na prethodno mehanički pripremljenu podlogu i prethodno nanošenje pripremnih slojeva – prajmera. Membrana se izvodi kao poseban sloj u sistemu poda. Krovna konstrukcija postaje potpuno zaštićena i vodonepropusna što garantuje dugotrajnost objekta. Nakon nanošenja membrane koja služi kao hidroizolacija, izvode se daljni slojevi koji podrazumjevaju nosivi habajući sloj poda koji se štite sa završnim premazima od uticaja agresivne sredine, soli, ulja, goriva i sl. kao i zaštita podova od UV zračenja.

SISTEM ZA  OTVORENE KROVNE POVRŠINE GARAŽA  DECK OS11a

 • Dinamičko premošćenje pukotina u skladu sa EN 1062-7 klasa B 3.2 (-20°C)
 • Odobrena prema DIN EN 1504-2 i DIN V18026, klasa OS 11a, BAST na popisu OSFa
 • Bezšavna aplikacija za sigurnu vodonepropusnu površinu
 • Razdvojeni slojevi membrane i nosivog sloja
 • Visoka otpornost na habanje
 • Dobra hemijska otporost (ulja, drumska so, benzin, dizel)
 • Protuklizna podloga za siuran saobraćaj automobile i pješaka
 • Veliki izbor boja
 • Velika stabilnost boje i UV zaštita sa PU
 • Otpornost na vatru klasa Bfl-S1

Međuspratne etaže garažnog prostora, su površine koje nisu izložene vremenskim uticajima i velikim količinama vode kao krovne površine iako je voda i dalje je dostupna na ovim površinama. (unesena na autima,  poluotvorene etaže….). Izloženost drugim mehaničkim kao i hemijskim opterećenjima je slična.  Iz ovog razloga na ovim površinama je neophodno izvođenje membrane kao vodonepropusnog sloja kako voda sa ovih etaža ne bi prolazila na donje. Razlika je što se membrane ujedno izvodi i kao nosivi habajući sloj sistema. Završni slojevi se nanose identično kao na prethodnom sistemu i služe kao sloj otporan na habanje i hemijske uticaje.

SISTEM ZA  POKRIVENE POVRŠINE GARAŽA  DECK OS 11b

 • Dinamičko premošćenje pukotina u skladu sa EN 1062-7 klasa B 3.2 (-20°C)
 • Bezšavna aplikacija za sigurnu vodonepropusnu površinu
 • Kombinovani sloj membrane i nosivog sloja
 • Visoka otpornost na habanje
 • Dobra hemijska otporost (ulja, drumska so, benzin, dizel)
 • Protuklizna podloga za siuran saobraćaj automobile i pješaka
 • Veliki izbor boja
 • Velika stabilnost boje i UV zaštita sa PU
 • Otpornost na vatru klasa Bfl-S1

Rampe, spirale, i podzemni dijelovi garaže, su površine na kojima se nanosi jednostavniji sistem površinske zaštite parkirnih ploha. Hidroizolacijska membrane se ne izvodi u sklopu ovih sistema već se sistem bazira na zaštiti od mehaničkih ili hemijskih opterećenja.  Sistem se izvodi u tri sloja i pruža efikasnu zaštitu jer je otporan na sva opterećenja koja se dešavaju u ovakvim prostorima (habanje, ulja, kiseline i sl) prema DIN EN 1504-2 i DIN 18206, klasa OS8. I porsed jednostavnosti mora se povesti izuzetna pažnja u definisanju debljine sistema kako bi izdržao sva mehanička opterećenja kojima je izložen kao i protuklizne zahtjeve na rampama i sl.

SISTEM ZA  PODZEMNE POVRŠINE GARAŽA, RAMPE, SPIRALE

HYBRID OS 8, sistem za garaže testiran u skladu sa EN 1504-2 and DIN V 18026.

Glavna razlika i prednost sistema u odnosu na postojeće OS 8 sisteme se odnosi na sljedeće:

-premošćenje statičkih pukotina, klasa A1 (EN 1062-7), min. 0.15 mm testirano na -10°C  (Minimalan zahtijev > 0,1 mm)

-visoko otporan sistem sa velikom mehaničkom otpornošću npr. za aplikaciju na rampama i spiralnim rampama. Raniji elastični sistemi , kao 11b, su imali problem sa aplikacijom u ovim zonama odnosno nisu se upotrbljavali

– nosivi sloj CONIPROOF 493 DUO posut sa kvarcnim pijeskom granulacije 0.3-0.8 mm ili 0.6-1.2 mm preuzima glavni zadatak  za stvaranje otpornog sloja.

– za međuspratne betonske ploče u pokrivenim parkiralištima, i podrumske sa testiranim prajmerom za blokadu vlage na podnim neizolaovanim pločama

Sistem HYBRID OS 8 može se koristiti za aplikacije međuspratnim parkirnim pločama, gdje je obično dovoljno statičko premošćenje poukotina te kao zamjena za stari test klasa OS 13 koji se i dalje koristi u nekim zemljama.

HYBRID OS 8

Završni sloj u boji Coniproof 590/1

Membrana CONIPROOF 493 DUO posut sa kvarcnim pijeskom

Prajmer Coniproof 190/1 posut sa kvarcnim pijeskom.

DECK OS8      

                                                                                        

 • Ekonomična višeslojni sistem za parkirne plohe
 • Bezšavan i aplikacija bez fuga
 • Pogodan za podne ploče u kontktu sa zemljom
 • Visoka mehanička otpornost i otpornost na habanje
 • Dobra hemijska postojanost (ulje, drumska so, benzin, dizel)
 • Protuklizna površina za saobračaj i pješake
 • Velik izbor boja
 • In ≥ 1.5 mm prema DIN EN 13813
 • In ≥ 5 mm prema to DIN EN 1504-2 and DIN V 18026
 • Otpornost na vatru Bfl-S1

Detalji, kao što u fuge, holkeli i spojevi sa rešetkama za odvodnju zatjevaju posebnu pažnju kako bi se na kraju dobio potpuno funkcionalan sistem.

Fuge se rješavaju sa trajno elastičnim PU kitovima kako bi se lako održavale, spriječile prodor vode u konstrukciju kao i dozvolile potreban rad plohama.

Izvođenje holkela, polukružnih lajsni, na zidovima,  oko stubova i sl. uglavnom se rješavaju sa krutim epoksidnim materijalima, odnosno smješama posebno pripremljenim za ovu upotrebu. Ovi prelazi omogućuju podizanje podova uz vertikale zidova, stubova, na vertikalu. Ovo olakšava i omogućuje lako čišćenje i održavanje izbjegavajući na ovaj način nakupljanje vode u ovim kritičnim zonama.

Spojevi poda sa rešetkama za odvodnju , kanalima, ili cijevima se moraju precizno odraditi iz razloga što se spajaju elementi sa različitim e-modulom odnosno različitim izduženjima i temperaturnim radom. Korištenje posebnih prajmera za ove različite površine su obavezni kako bi spojevi različitih materijala bili kvalitetni.

Ono što je bitno za parkirne prostore, kao i za sva rješenja u drugim prostorima, je kvalitetno izabrati sistem koji najviše odgovara na zahtjeve, a da se pri tom ne specifiraju sistemi koji karakteristikama premašiju zahtjeve, pa poskupljujemo rješenja, ali i uz veliku pažnju da se ne predvidi ekonomičniji sistem koji ne odgovara odnosno nemože zadovoljiti traženim uslovima eksploatacije

TTB TENZO je ovlašteni izvođač industrijskih podova na bazi sintetičkih smola, u koje spadaju i sistemi za garaže.S obzirom na dugogdišnje iskustvo spremni smo ponuditi definisanje sistema i izvođenje kompletnih sistema te dati garancije za ugrađene sisteme bez razdvajanja usloiva garancije na matrijal i rad. Razumjevanje Vaših posebnih zahtjeva čini naš proces definisanja rješenja jednostavnim.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE