spot_img

Sistemi ravnih krovova

Često zapostavljani i izostavljani od strane arhitekata i investitora, sa novim materijalima i tehnologijama ravni krovovi ponovo zauzimaju mjesto koje im pripada u izgradnji objekata.

Ravni krovovi su obilježje egipatskih, perzijskih i arapskih stilova arhitekture. Postoje i grade se u cijelom svijetu, svako podneblje ima svoju tradiciju u načinu gradnje i materijale koje najčešće upotrebljavaju. Često zapostavljani i izostavljani od strane arhitekata i investitora, sa novim materijalima i tehnologijama ravni krovovi ponovo zauzimaju mjesto koje im pripada u izgradnji objekata.

Svaka komponenta ravnog krova ima svoju ulogu i funkciju zašto se postavlja baš u tom djelu sistema ravnog krova. Smatramo da treba da izdvojimo jednu komponentu koja je po nama najvažnija kad je u pitanju ravni krov – hidroizolaciona membrana. 

Firma Tenzo d.o.o.se već godinama bavi sa hidoizolacijama ravnih krovova. Radimo sa PVC, TPO i kao novitet izdvajamo EPDM mambranu, te izvodimo sve sisteme ravnih krovova.

Mehanički pričvršćena membrana

Koristi se za velike površine na kojima nema dodatnih slojeva nad membranom.

Jedan od osnovnih razloga za ovaj način postavljanja membrana je mogućnost podizanja folije usljed jakih vjetrova.  Bitno je napomenuti da se fiksiranje vrši specijalnim vijcima i podloškama za ove tipove membrana. Prodori vijaka se dodatno obezbjeđuju preklopima folije preko vijaka u širini od oko 20 mm, te se isti vare vrućim vazduhom. Provjera šavova obavezna je radnja na kraju bilo kojeg područja djelovanja.

Ovaj sistem ravnog krova nudi brzu metodu primjene, idealan za izložene lokacije sa velikim opterećenjima vjetra.

 1.  Hidroizolaciona PVC, TPO ili EPDM membrana
 2.  Mehanički pričvršćena membrana- vijak
 3.  Geotekstil (ukoliko ide EPDM ne treba)
 4.  Termoizolacija
 5.  Vodonepropusna /parapropusna folija
 6.  Krovni lim ili betonska ploča/cementna glazura (min.0.7mm)

Djelimično pričvršćen krovni sistem

Sistem u kombinaciji mehanički pričvršćenog sistema i potpuno pričvršćenog sistema.

Puno prianjanje postiže se širenjem i temeljitim valjanjem ljepila na čitavom podlogom, prije ugradnje membrane.
Spojevi su povezani zavarivanjem vrućim vazduhom, čime se postiže vodonepropusno zatvaranje. Sistem krova koji je kombinacija mehaničkog pričvršćenog krova, gdje je termoizlacija fiksirana posebnim vijcima za podlogu, te hidroizolaciona membrana zalijepljena na termoizolaciju.

 1.  Hidroizolaciona PVC, TPO ili EPDM membrana
 2.  Ljepilo za hidroizolacionu membranu
 3.  Termoizolacija
 4.  Vijak za termoizolaciju
 5.  Vodonepropusna/para propusna folija
 6.  Krovni lim (min 0.7mm) / betonska ploča

Potpuno pričvršćeni krovni sistem

Koristi se kod složenih geometrija krova.

Membrana je ojačana staklenim vlaknima s poliesterskim podlogom od vune. Na podlogu od vune nanosi se ravnomjerni sloj ljepila na kompletnu površinu, te membrana lijepi na termoizolaciju. Postupak se obavlja gumenim valjcima kako bi se ravnomjerno nanijelo ljepilo, te membrana dobro prionula za termoizolaciju.

Sistem ravnog krova pričvršćen cijelom površinom hidroizolacione membrane, idealan za većinu primjena, a posebno gdje je složena geometrija krova važan estetski faktor.

 1.  Hidroizolaciona EPDM membrana 
 2.  Ljepilo za hidroizolacionu membranu
 3.  Termoizolacija
 4.  Parapropusna/vodonepropusna brana
 5.  Podloga

Obrnuti-balastni krovni sistem

Prednosti ovih sistema su vezane za položaj toplotne izolacije iznad hidroizolacije. Takav sistem omogućava da temperatura toplotno izolovane hidroizolacije bude ista tokom cijele godine i kao takav najsigurnije je rješenje kako za samu hidroizolaciju tako i za upotrebne prostore ispod samog krova.

Membrana je slobodno položena. Sistem se oslanja na težinu šljunka, ploča za popločavanje, gumenih ploča, zelenih krovova ili drugog medija, kako bi obuzdali slobodno postavljenu membranu.

 1.  Gumene ploče/ betonske ploče/ šljunak
 2.  Geotekstil (ukoliko ide EPDM ne treba)
 3.  Termoizolacija
 4.  Hidroizolaciona membrana –slobodno postavljena bez vijaka PVC, TPO ili EPDM
 5.  Geotekstil 
 6.  Betonska podloga

 

Balastni krovni sistem – topli krov

Projektuje se uglavnom kod manjih površina i objekata sa AB konstrukcijom.  Pored visoke estetike ovi krovovi omogućavaju zaštitu od ekstremno jakih udara vjetra, veću mehaničku zaštitu hidroizolacije od mehaničkih predmeta, lakše i brže instalacije hidroizolacionih membrana bez potrebe za fiksiranjem za podlogu i slično.

Membrana je slobodno položena. Nije je potrebno dodatno pričvrstiti jer se na nju postavlja sloj šljunka, gumene ploče ili neki drugi vid zaštite. U zavisnosti od odabranog zaštitnog sloja postavlja se dodatni sloj geotekstila, kako bi se membrana očuvala od mehaničkog oštećenja ukoliko se krovni prostor koristi kao terasa ili sl.

 1.  Gumene ploče/ betonske ploče / šljunak
 2.  Geotekstil (ukoliko ide EPDM ne treba)
 3.  Hidroizolaciona membrana
 4.  Geotekstil (ukoliko ide EPDM ne treba)
 5.  Termoizolacija
 6.  Parapropusna / vodonepropusna folija 
 7.  Betonska ploča

Zeleni krovovi

Djeluju kao toplotna izolacija te smanjuju troškove grijanja i hlađenja te smanjuju oštećenja krova nastala usljed UV zračenja i mehaničkih udara. Preporučuje se njihova ugradnja na mjestima gdje je potrebno apsorbovati okolnu buku na objektima kao što su škole, bolnice, vrtići te svi drugi objekti gdje se tišina i temperaturna ravnoteža postavljaju kao imperativ.

Zeleni krovovi su još jedna varijanta Balastnih krovnih sistema.
Oba balastna tipa krova je moguće izvesti kao zeleni krov.

 1.  Biljke/zemlja
 2.  Zaštita hidroizolacije
 3.  Hidroizolaciona EPDM membrana
 4.  Termoizolacija
 5.  Parapropusna/vodoneprpusna folija
 6.  Betonska podloga

Ukratko o EPDM membrani- PRVOM IZBORU KAD JE RJEČ HIDROIZOLACIJI RAVNOG KROVA

Godine 2017. u vidu inovacija naša firma je uvela EPDM membranu na teriroriju Bosne i Hercegovine uspostaviši saradnju sa Firestone Building Product, te tako postala  njihov predstavnik za pomenutu teritoriju.

U poređenju sa PVC membranom njena elastičnost se ne zasniva na plastifikatorima koji vremenom migriraju iz membrane izazivajući degradaciju i gubitak mehaničkih karakteristika.

EPDM krovna membrana od sintetičke gume (Ethylene-Propylene-DieneTerpolymer) dizajnirana je tako da traje decenijama ne gubeći svoju elastičnost i mehaničke karakteristike.

Zbog elastičnosti moguće je lako oblikovati sve zahtjevne detalje na krovu (prodore ventilacijskih cijevi, slivnici i sl) za razliku od TPO folije koja je ojačana vlaknima koji joj neomogućavaju lako oblikovanje.

Firestone je razvio kompletnu liniju pratećeg pribora za EPDM membrane kako bi zadovoljo zahtjeve različitih primjena i detalja ugradnje. 

 

 

Spojevi Epdm se ne vare kao PVC ili TPO membrana već uz pomoć specialnih prajmera i traka ostavaruju hemijsku reakciju-vulkanizaciju, stapajući se  u jednu cjelinu.

Velika prednost EPDM membrana je u tome da se mogu raditi u velikm formatima, pa tako lako prakriti velike plohe tržnih centara, i industrijskih pogona.

Ugradnju Firestone EPDM krovnih sistama mogu da vrše samo profesionalni izvođači obučeni I certifikovani od strane Firestone-a. 

Primjenjujući njihove materijale i njihov sistem montaže, osigurava se najkvalitetniji spoj sa podlogom i dobija se najbezbjedniji krov po pitanju vodonepropusnosti, dugotrajnosti, estetike, ekoloških uslova i slično.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE