spot_img

Standardi za izgradnju i opremanje jedinica za pružanje poštanskih usluga

Autor Momir Radić, dipl.ing.građ.

U cilju obezbjeđenja pravilnog i nesmetanog funkcionisanja poštanskog saobraćaja tehnološkog i tehničkog sistema radi zadovoljavanja korisnika poštanskih usluga i opšte društvenih potreba, tehničko jedinstvo poštanske mreže ostvaruje se između ostalog i: – tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati: objekti, postrojenja i uređaji kao i druga oprema koja se koristi u sastavu poštanske mreže, – uslovima za projektovanje, građenje i održavanje i korištenje poštanske mreže kojima se obezbjeđuje pravilno i nesmetano funkcionisanje poštanskog saobraćaja. Na osnovu navedenog ukazala se potreba za standardizacijom objekata i prostora, određivanjem namjene prostora, njihovom veličinom i funkcionalnom povezanošću jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima, koje na određenom području obavljaju: prijem i uručenje poštanskih pošiljaka, telegrama i telefonskih pozivnica, posredovanje u obavljanju telefonskih razgovora, novčane usluge, kao i druge usluge po ugovoru.

Kraće rečeno ovaj standard određuje vrstu i namjenu, optimalne veličine, povezanost kao i obradu potrebnog prostora za normalno funkcionisanje jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima, uz primjenu dosadašnjih saznanja iz oblasti građevinarstva, energetike, a time omogućuje i kvalitetniju uslugu korisnicima poštanskih usluga, kao i za humanizaciju rada PTT radnika.

Da bismo došli do što optimalnijeg rješenja, izvršili smo analizu postojećih jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima Preduzeća PTT saobraćaja Sarajevo, i to stanja prema broju šalterskih mjesta te konstatovali sljedeće:

Naprijed navedena analiza ima dalje za cilj grupisanje jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima prema broju šalterskih mjesta, a da istovremeno u sebi sadrži i smještaj radnih mjesta upravnika i kontrolora u funkciji od istog parametra. Jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima su jedinice poštanske mreže koje na određenom području po pravilu obavljaju prijem i uručenje poštanskih pošiljaka, telegrama i telefonskih pozivnica, posredovanje u obavljanju telefonskih razgovora, novčane usluge.

Jedinice ove vrste imaju svoj poštanski broj, poštanski žig, lokaciju, poslovni prostor i naziv prema mjestu u kome se nalazi jedinica i po pravilu imaju direktnu kartovnu vezu sa poštanskim centrom prerade ili poštanskim centrom pripreme.

Prema tehnološkoj podjeli jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima su:
– pošta, telegraf i telefon,
– šalterska pošta, telegraf i telefon,
– pomoćna pošta, telegraf telefon i
– sezonska pošta, telegraf i telefon.

Kako je pošta, telegraf i telefon najmanji zajednički sadržalac ostalih jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima to će ovim standardom biti i obrađena s tehnološkog i tehničkog aspekta.

Sadržaj prijedloga standarda pošte, telegrafa i telefona:
1. Tipizacija pošte, telegrafa i telefona
2. Prostori pošte, telegrafa i telefona; vrsta, namjena
i funkcionalna povezanost
3. Veličine prostora i tehnički uslovi za uređenje i opremanje.

TIPIZACIJA POšTE, TELEGRAFA I TELEFONA
Ovim standardom predlaže se tipizacija pošte, telegrafa i telefona, kao jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima sa najširim obimom usluga. Ova tipizacija rađena je na osnovu broja šalterskih mjesta . Pored broja šalterskih mjesta, na vrstu, veličinu i broj prostora nepobitno utiču i sljedeći činioci koji su uzeti u obzir:

– tip jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima,
– broj poštonoša i način dostave,
– obim potreba za telefonskim saobraćajem,
– obimom paketskog prometa,
– potrebnim obimom za dostavom telegrama kao i
– uslovima u kojima će PTT radnici raditi.

Tabelarni pregled tipizacije jedinice za pruíanje usluga korisnicima prema broju šalterskih radnih mjesta

*Up – upravnik, K – kontrolor, Podaci iz kolone 3 i 4 su za Preduzeće PTT saobraćaja Sarajevo

PROSTORI POŠTE, VRSTA, NAMJENA, FUNKCIONALNA POVEZANOST

Tabelarni pregled potrebnih prostora

Funkcionalna povezanost prostora

2.3.1. Vjetrobran
Funkcija vjetrobrana je da zaštiti mikro klimu {alterske sale, a tako i ostalih prostora PTT jedinice, te da korisnike PTT usluga navede iz pješačke zone naselja – grada u šaltersku salu – prostor za korisnike PTT usluga. U vjetrobranu su smješteni pretinci za velike poštanske korisnike. Za PTT jedinice tipa “D” vjetrobran ujedno koristi i za ulaz u salu za TT saobraćaj – prostor za korisnike. Vjetrobran treba da je snabdjeven telefonskim aparatima sa automatskom naplatom i to za:
– PTT tipa “A” i “B” 1 aparat
– PTT tipa “C” 2 aparata
– PTT tipa “D” 4 aparata
Pored navedenog u prostoru vjetrobrana mogu se smjestiti i automati za prodaju poštanskih maraka, žetona i sl., što u tom slučaju predpostavlja i proširenje vjetrobrana za nove sadržaje.

2.3.2. šalterska sala
šalterska sala je šalterskim pultom (koji je standardizovan) podjeljena na:
2.3.2.1. šaltersku salu za korisnike – prostor za korisnike,
2.3.2.2. šaltersku salu za PTT radnike – prostor za PTT radnike,
2.3.2.1. šalterska sala – prostor za korisnike
Prostor treba da je povezan sa vjetrobranom, a za PTT jedinicu tipa “C” direktno je vezan za kancelariju upravnika.
2.3.2.2. šalterska sala – prostor za PTT radnike
Ovaj prostor treba da je direktno vezan sa:
a) glavnom blagajnom,
b) paketskim magacinom,
c) prispjeće i otprema poštanskih pošiljaka,
d) internom komunikacijom – hodnikom.
e) prostorom za pretince
Za tipove “B”, “C” i “D” u prostoru za PTT radnike smješten je i kancelarijski sto za upravnika, odnosno kontrolora PTT saobraćaja. Prolaz kroz šalterski pult je nedopustiv.
2.3.3. Glavna blagajna
Glavna blagajna služi za smještaj radnih mjesta službenika i kasa za čuvanje i distribuciju novca za potrebe rada PTT jedinica, te prema tome direktno je vezana za:
a) šaltersku salu – prostor za PTT radnike,
b) prostor za novčani obračun sa poštonošama.
Glavna blagajna je razdvojena radnim pultom bez staklene pregrade u kojem je prolaz za radnike glavne blagajne, odnosno veza za ulaz i izlaz preko šalterske sale prostora za PTT radnike, do interne komunikacije.

2.3.4. Prostor za novčani obračun sa poštonošama
U ovom prostoru se vrši novčano zaduženje i razduženje poštonoša, a direktno je vezan za:
a) prostor glavne blagajne,
b) salu poštonoša i
c) internu komunikaciju.
Ovaj prostor je pregrađen radnim pultom bez staklene pregrade na kojem se vrši novčani obračun sa poštonošama.

2.3.5. Sala poštonoša
Ovaj prostor treba da omogući pripremu poštonoša za rad na reonu i direktno je vezan sa:
a) prostorom za novčani obračun sa poštonošama,
b) preko pretinaca sa prostorom prispjeća i otpreme poštanskih pošiljaka,
c) internom komunikacijom.

2.3.6. Prispjeće i otprema poštanskih pošiljaka
Prostor za prispjeće i otpremu poštanskih pošiljaka treba da je direktno vezan sa:
a) utovarno-istovarnom rampom,
b) paketskim magacinom,
c) šalterskom salom – prostorom za radnike,
d) preko pretinaca sa šalterskom salom – prostorom za radnike,
e) preko pretinaca sa salom za poštonoše – dostavnom salom, a indirektno sa:
f) internom komunikacijom,
g) pretincima za velike korisnike.
U zavisnosti od organizacije poštanskog saobraćaja kod tipova “C” i “D” može se ukazati potreba za formiranjem posebnih prostora za preradu i pripremu poštanskih pošiljaka, običnih i knjiženih, unutar prostora prispjeća i otpreme.

2.3.7. Paketski magacin
Ovaj prostor treba da je direktno vezan sa:
a) prostorom za prispjeće i otpremu poštanskih pošiljaka,
b) šalterskom salom – prostor za PTT radnike,
c) internom komunikacijom,
d) rampom.

2.3.8. Kancelarija upravnika
Za upravnika jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima tipa “C” i “D” potrebna je posebna prostorija. Ona je direktno vezana za:
a) šaltersku salu – prostor za korisnike PTT usluga, izuzev za PTT jedinice tipa “D” kada je vezana za internu komunikaciju
b) kancelarijski prostor – arhiva, administracija, a preko ovih na internu komunikaciju

2.3.9. Pretinci običnih poštanskih pošiljaka, prostor PTT radnika
Za opsluživanje pretinaca običnih poštanskih pošiljaka potreban je prostor za obično jednog PTT radnika. Ovaj prostor je vezan pretincima sa vjetrobranom, a poštanske pošiljke se dopremaju kolicima za unutrašnji transport iz prispjeća i otpreme.
2.3.10. Prostor za administraciju
Za poštu, telegraf i telefon tipa “D” potreban je prostor za smještaj radnika za administrativne poslove te smještaj kontrolora poštanskog saobraćaja. Ovaj prostor je vezan za internu komunikaciju.

2.3.11. Sala za TT saobraćaj
Za poštu, telegraf i telefon tipa “D” potrebna je šalterska TT sala koja se dijeli na:
– šalterska TT sala, prostor za TT korisnike,
– šalterska TT sala, prostor za TT radnike.

2.3.11.1. šalterska TT sala, prostor za TT korisnike
Ovaj prostor je vezan za zajednički vjetrobran pošte, telegrafa i telefona, snabdjeven je telefonskim kabinama i preko šalterskog pulta korisnik uspostavlja kontakt sa PTT radnikom.

2.3.11.2. šalterska TT sala, prostor za TT radnike
Ovaj prostor je direktno vezan za:
a) salu telegrafskih uređaja i
b) internu komunikaciju.

2.3.12. Sala telegrafa
Za poštu, telegraf i telefon tipa “D” potrebna je sala za telegrafske uređaje kod prijema i odaslanja telegrama. U istu su smješteni: teleprinteri i telefaks uređaji. Ovaj prostor treba da je vezan za:
a) šaltersku TT salu – prostor za TT radnike,
b) internu komunikaciju.

2.3.13. Prostor za odlaganje i čuvanje arhive kao i za držanje obrazaca
Za poštu, telegraf i telefon tipa “C” i “D”, potreban je prostor za odlaganje i čuvanje arhive, kao i za obrasce potrebne u radu svake pošte, telegrafa i telefona. Za tipove “A” i “B” za ove potrebe treba obezbijediti prostrane plakare u radnim prostorima. Arhiva je vezana za komunikaciju, a nije neophodno da se veže za prostor administracije.

2.3.14. Prostor za odmor
Pošta, telegraf i telefon ima potrebu za prostorom u kome će se radnici odmoriti i objedovati.

2.3.15. Garderoba
Za tipove jedinica “C” i “D” potrebna je garderoba:
a) za dostavljače, za odlaganje kišnih kabanica i sl.
b) za šalterske radnike, za odlaganje radnih mantila.
Ovaj prostor je vezan za internu komunikaciju.

2.3.16. Mokri čvor
Svaka jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima treba da ima mokri čvor sa muškom i ženskom WC kabinom i predprostorom sa toplom i hladnom vodom. Uz mokri čvor potrebno je obezbijediti i manji prostor za smještaj pribora za čišćenje PTT jedinice. Mokri čvor je vezan za internu komunikaciju.

2.3.17. Rampa, saobraćajnica, parkiralište, garaža
Svaka pošta, telegraf i telefon treba da je pristupnim putem, saobraćajnicom, vezana na drumsku vezu, za potrbe vršenja razmjene na rampi, koja je sastavni dio uz prostor prispjeća i otpreme. Rampa je natkrivena i obezbjeđena kod vršenja razmjene. Pored ove saobraćajnice, pošta telegraf i telefon treba da je vezana i za parkiralište za korisnike PTT usluga. U zavisnosti od potrebe pošte, telegrafa i telefona za motorizovanom dostavom poštanskih pošiljaka, obezbijediti i garažiranje motornih vozila.

VELIČINE PROSTORA I TEHNIČKI USLOVI ZA UREĐENJE I OPREMANJE

3.1. Vjetroban
Dimenzije vjetrobrana sa svim potrebnim mjerama date su crtežom za svaki tip jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima.

Jedinice tipa “A” i “B”, imaju vjetrobran istih dimenzija sa jednokrilnim mimokretnim vratima, jedinice tipa “C” sa jednim dvokrilnim mimokretnim vratima, dok jedinice tipa “D” mogu imati, zavisno od veličine šalterske sale i više od jednih dvokrilnih mimokretnih vrata u bateriji ili pak na dva vjetrobrana. Sva vrata snabdjevena su odgovarajućim okovom za sigurnosno zatvaranje. Krila vrata u principu imaju okvir i snabdjevena su uređajem za automatsko vraćanje u osnovni položaj. Stakla vrata obavezno su: sigurnosna stakla, bilo da su kaljena ili slojevita, min. debljine 8 mm (JUS U.F2.025). Vjetrobran je takođe snabdjeven s pretincima za korisnike poštanskih usluga. Dimenzija osnovnog kućišta baterija pretinaca je: (širina x visina x dubina) 13 x 26 x36 (cm), veća kućišta su 26 x 26 x36 (cm) i najveća 26 x 52 x36 (cm). Broj pretinaca za svaku jedinicu se određuje na osnovu potrebe te jedinice. Visina baterije pretinaca je 200 cm od poda s tim da je prvi red pretinaca odvojen od poda službenog dijela pretinaca “pragom” širine min. 35 cm, i visine 20 cm. Vratanca pretinaca su rađena sa “zubom” (falcom) tako da onemogući strujanje zraka između vjetrobrana i prostora u kojem PTT radnik opslužuje pretince. Pretinci su numerisani, a vrataoca snabdjevena ključem.

Pod vjetrobrana je iz trajne obloge: kamene ploče ili iz keramičkih ili sličnih pločica. Ako je iz kamena tada su ploče ohrapavljene, štokovane, a ako je iz keramičkih pločica tada ove moraju biti protuklizne. Vjetrobrani, isto kao predulaz u jedinicu, moraju biti snabdjeveni brisačem za obuću, a ovaj je u visini poda. Visina vjetrobrana je u principu kao i visina šalterske sale. Električno osvjetljenje vjetrobrana uključuje se iz šalterske sale, prostora za PTT radnike.

3.2. Šalterska sala
Dimenzije šalterskih sala sa svim potrebnim mjerama date su crtežom za svaki tip jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima

3.2.1. šalterska sala – prostor za korisnike
Za sve tipove jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima date su crtežom potrebne dimenzije, kao i tabelarni pregled površina i površina po jednom šalterskom radnom mjestu. Oblik šalterskih sala može biti i drugačiji, ali osnovne mjere moraju biti zadovoljene.
šalterska sala – prostor za korisnike treba da zadovolji sljedeće uslove:
3.2.1.1. Osvjetljenje prostora za korisnike: treba da je omogućeno dnevno danje svjetlo dovoljno za rad kako PTT radnika tako i korisnika, kao i električna rasvjeta predviđena za ovu vrstu prostora. Uključenje vještačke rasvjete je iz prostora PTT radnika.
3.2.1.2. Vjetrenje prostora treba da je obavezno prirodno, a za tipove “C” i “D” da ima još i mogućnost prinudnog vjetrenja.
3.2.1.3. Grijanje prostora, u principu treba da je ekonomično, sigurno od požara i drugih nezgoda te se u principu PTT jedinice griju centralnim grijanjem, etažno grijanje.
3.2.1.4. Podovi treba da su trajni, laki za održavanje kao što su kameni podovi, keramičke pločice, teraco i slični podovi. Ukoliko u sali postoje podne instalacije iste treba obavezno da su pristupačne, to jest da su smještene u kanale sa odgovarajućim poklopcima. Ukoliko se zidovi ne oblažu trajnim oblogama, pod mora imati sokl visine min. 15 cm.
3.2.1.5. Zidovi prostora treba da su ravni, laki za održavanje, a mogu da budu izvedeni u trajnoj oblozi, kamen, keramika i slično ili pak da su malterisani i bojeni.
3.2.1.6. Stropovi treba da su izvedeni tako da ne odvode toplotu prostora, da su ravni i da omoguće sigurno postavljanje rasvjetnih tijela. Ako su spušteni stropovi tada treba da su iz negorivog materijala sa mogućnošću uklapanja rasvjetnih tijela.
3.2.1.7. Prozori i vrata treba da imaju potrebnu termičku zaštitu. Prozori u salama moraju imati minimalnu visnu sokla od 60 cm te ako su izloženi suncu i odgovarajuće zavjese, odnosno zaštitnike. Vrata su minimalnih dimenzija kao na priloženim crtežima za svaki tip PTT jedinice, a krila vrata imaju okvir, snabdjevena su mehanizmom za vraćanje vrata u osnovni položaj. Vrata su mimohodna sa odgovarajućim okovom i bravom za zaključavanje.
3.2.1.8. Oprema prostora šalterske sale za stranke je sljedeća:
Obavezan je pult za pisanje i baterija stolica za sjedenje. Pored navedenog prostor je snabdjeven telefonskim govornicama izuzev za tip “D” koji ima posebno salu za telefonsku manipulaciju, zidnim satom te panoima za obavještenja korisnicima poštanskih usluga. Na crtežima koji su sastavni dio ovog standarda označen je razmještaj mobilijara samo u smislu njegove obavezne zastupljenosti, dok stvarni raspored zavisi od svakog konkretnog slučaja.

3.2.2. šalterska sala – prostor za PTT radnike
Osnovne odredbe kao pod 2.2.1. Važan element šalterske sale je šalterski pult i kako je isti standardizovan ovdje nema potrebe za njegovim opisom.
3.2.2.1. Osvjetljenje, vjetrenje i grijanje
U svemu kao pod 3.2.1.1., 2. i 3. s tim da kod klimatizacije radnog dijela strujanje zraka ne treba da je veće od 0,5 m/sec. tako da ne izaziva neugodan osjećaj kod PTT radnika.
3.2.2.2. Podovi sale trebaju da su topli sa obaveznom termičkom izolacijom, laki za održavanje i dugotrajni kao što su npr. parketi, lakirani i zastrti podnim trakastim prostiračima. Podovi službenog dijela jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima u principu su na istom nivou, a ovaj za 15 cm viši od poda šalterske sale, dijela za korisnike i vjetrobrana. Izuzetno kod prostora izgrađenih nenamjenski za PTT jedinice gdje se ne može nivo poda podignuti na svim površinama (zbog stolarije, ulaza i sl.), tada se u šalterskoj sali radi podijum visine 15 cm. Ovaj podijum je min. širine 1,5 m od šalterske pregrade.
3.2.2.3. Zidovi, stropovi, prozori i vrata isto kao pod 3.2.1.5.,6. i 7.
3.2.2.4. Oprema šalterske sale – prostor za PTT radnike
Obavezan dio opreme su plakari koji su dati za svaki tip posebno. Oni služe prventveno za čuvanje obrazaca i kancelarijskog materijala, u njima su i pretinci za preporučene pošiljke sa vezom za prostor PIO (prispje}e i otprema), te salom dostave. Za PTT jedinice tipa “A” i “B” plakari služe i za odlaganje i obavezno čuvanje arhive. Visina plakara je do stropa. Kod tipova “C” i “D” plakari mogu biti ukomponovani u zidnim pregradama iz arh. razloga, obloženi furnirom, bojeni i slično. šalterske sale u principu su snabdjevene protuprovalnim sistemom zaštite kao i protupožarnom dojavom. U sali obavezno predvidjeti i pretince za preporučene pošiljke u blizini šaltera za uručenje preporučenih pošiljaka.

Tabela 4: Dimenzija i površina pojedinih prostora u šalter salama

3.1. Vjetroban
Dimenzije vjetrobrana sa svim potrebnim mjerama date su crtežom za svaki tip jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima.

Jedinice tipa “A” i “B”, imaju vjetrobran istih dimenzija sa jednokrilnim mimokretnim vratima, jedinice tipa “C” sa jednim dvokrilnim mimokretnim vratima, dok jedinice tipa “D” mogu imati, zavisno od veličine šalterske sale i više od jednih dvokrilnih mimokretnih vrata u bateriji ili pak na dva vjetrobrana. Sva vrata snabdjevena su odgovarajućim okovom za sigurnosno zatvaranje. Krila vrata u principu imaju okvir i snabdjevena su uređajem za automatsko vraćanje u osnovni položaj. Stakla vrata obavezno su: sigurnosna stakla, bilo da su kaljena ili slojevita, min. debljine 8 mm (JUS U.F2.025). Vjetrobran je takođe snabdjeven s pretincima za korisnike poštanskih usluga. Dimenzija osnovnog kućišta baterija pretinaca je: (širina x visina x dubina) 13 x 26 x36 (cm), veća kućišta su 26 x 26 x36 (cm) i najveća 26 x 52 x36 (cm). Broj pretinaca za svaku jedinicu se određuje na osnovu potrebe te jedinice. Visina baterije pretinaca je 200 cm od poda s tim da je prvi red pretinaca odvojen od poda službenog dijela pretinaca “pragom” širine min. 35 cm, i visine 20 cm. Vratanca pretinaca su rađena sa “zubom” (falcom) tako da onemogući strujanje zraka između vjetrobrana i prostora u kojem PTT radnik opslužuje pretince. Pretinci su numerisani, a vrataoca snabdjevena ključem.

Pod vjetrobrana je iz trajne obloge: kamene ploče ili iz keramičkih ili sličnih pločica. Ako je iz kamena tada su ploče ohrapavljene, štokovane, a ako je iz keramičkih pločica tada ove moraju biti protuklizne. Vjetrobrani, isto kao predulaz u jedinicu, moraju biti snabdjeveni brisačem za obuću, a ovaj je u visini poda. Visina vjetrobrana je u principu kao i visina šalterske sale. Električno osvjetljenje vjetrobrana uključuje se iz šalterske sale, prostora za PTT radnike.

3.2. Šalterska sala
Dimenzije šalterskih sala sa svim potrebnim mjerama date su crtežom za svaki tip jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima
3.2.1. šalterska sala – prostor za korisnike
Za sve tipove jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima date su crtežom potrebne dimenzije, kao i tabelarni pregled površina i površina po jednom šalterskom radnom mjestu. Oblik šalterskih sala može biti i drugačiji, ali osnovne mjere moraju biti zadovoljene.
šalterska sala – prostor za korisnike treba da zadovolji sljedeće uslove:
3.2.1.1. Osvjetljenje prostora za korisnike: treba da je omogućeno dnevno danje svjetlo dovoljno za rad kako PTT radnika tako i korisnika, kao i električna rasvjeta predviđena za ovu vrstu prostora. Uključenje vještačke rasvjete je iz prostora PTT radnika.
3.2.1.2. Vjetrenje prostora treba da je obavezno prirodno, a za tipove “C” i “D” da ima još i mogućnost prinudnog vjetrenja.
3.2.1.3. Grijanje prostora, u principu treba da je ekonomično, sigurno od požara i drugih nezgoda te se u principu PTT jedinice griju centralnim grijanjem, etažno grijanje.
3.2.1.4. Podovi treba da su trajni, laki za održavanje kao što su kameni podovi, keramičke pločice, teraco i slični podovi. Ukoliko u sali postoje podne instalacije iste treba obavezno da su pristupačne, to jest da su smještene u kanale sa odgovarajućim poklopcima. Ukoliko se zidovi ne oblažu trajnim oblogama, pod mora imati sokl visine min. 15 cm.
3.2.1.5. Zidovi prostora treba da su ravni, laki za održavanje, a mogu da budu izvedeni u trajnoj oblozi, kamen, keramika i slično ili pak da su malterisani i bojeni.
3.2.1.6. Stropovi treba da su izvedeni tako da ne odvode toplotu prostora, da su ravni i da omoguće sigurno postavljanje rasvjetnih tijela. Ako su spušteni stropovi tada treba da su iz negorivog materijala sa mogućnošću uklapanja rasvjetnih tijela.
3.2.1.7. Prozori i vrata treba da imaju potrebnu termičku zaštitu. Prozori u salama moraju imati minimalnu visnu sokla od 60 cm te ako su izloženi suncu i odgovarajuće zavjese, odnosno zaštitnike. Vrata su minimalnih dimenzija kao na priloženim crtežima za svaki tip PTT jedinice, a krila vrata imaju okvir, snabdjevena su mehanizmom za vraćanje vrata u osnovni položaj. Vrata su mimohodna sa odgovarajućim okovom i bravom za zaključavanje.
3.2.1.8. Oprema prostora šalterske sale za stranke je sljedeća:
Obavezan je pult za pisanje i baterija stolica za sjedenje. Pored navedenog prostor je snabdjeven telefonskim govornicama izuzev za tip “D” koji ima posebno salu za telefonsku manipulaciju, zidnim satom te panoima za obavještenja korisnicima poštanskih usluga. Na crtežima koji su sastavni dio ovog standarda označen je razmještaj mobilijara samo u smislu njegove obavezne zastupljenosti, dok stvarni raspored zavisi od svakog konkretnog slučaja.

3.2.2. Šalterska sala – prostor za PTT radnike
Osnovne odredbe kao pod 2.2.1. Važan element šalterske sale je šalterski pult i kako je isti standardizovan ovdje nema potrebe za njegovim opisom.
3.2.2.1. Osvjetljenje, vjetrenje i grijanje
U svemu kao pod 3.2.1.1., 2. i 3. s tim da kod klimatizacije radnog dijela strujanje zraka ne treba da je veće od 0,5 m/sec. tako da ne izaziva neugodan osjećaj kod PTT radnika.
3.2.2.2. Podovi sale trebaju da su topli sa obaveznom termičkom izolacijom, laki za održavanje i dugotrajni kao što su npr. parketi, lakirani i zastrti podnim trakastim prostiračima. Podovi službenog dijela jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima u principu su na istom nivou, a ovaj za 15 cm viši od poda šalterske sale, dijela za korisnike i vjetrobrana. Izuzetno kod prostora izgrađenih nenamjenski za PTT jedinice gdje se ne može nivo poda podignuti na svim površinama (zbog stolarije, ulaza i sl.), tada se u šalterskoj sali radi podijum visine 15 cm. Ovaj podijum je min. širine 1,5 m od šalterske pregrade.
3.2.2.3. Zidovi, stropovi, prozori i vrata isto kao pod 3.2.1.5.,6. i 7.
3.2.2.4. Oprema šalterske sale – prostor za PTT radnike
Obavezan dio opreme su plakari koji su dati za svaki tip posebno. Oni služe prventveno za čuvanje obrazaca i kancelarijskog materijala, u njima su i pretinci za preporučene pošiljke sa vezom za prostor PIO (prispje}e i otprema), te salom dostave. Za PTT jedinice tipa “A” i “B” plakari služe i za odlaganje i obavezno čuvanje arhive. Visina plakara je do stropa. Kod tipova “C” i “D” plakari mogu biti ukomponovani u zidnim pregradama iz arh. razloga, obloženi furnirom, bojeni i slično. šalterske sale u principu su snabdjevene protuprovalnim sistemom zaštite kao i protupožarnom dojavom. U sali obavezno predvidjeti i pretince za preporučene pošiljke u blizini šaltera za uručenje preporučenih pošiljaka.
3.3. Glavna blagajna
Glavnu blagajnu, kao poseban prostor, imaju jedinice tipa “C” i “D”, to je prostor koji mora biti obezbjeđen od provale i požara, te zbog toga rađen je bez nadsvjetla vrata, sa zidovima min. debljine, ako je opeka 25 cm, ili betonski 20 cm. Vrata glavne blagajne, a maksimalno mogu biti dvoja, su također sigurnosna iz čeličnih profila i limova dostatne debljine, da imaju potrebnu čvrstoću i krutost i da garantuju neprobojnost hladnim i vatrenim oružjem te da su punjena termoizolacionim materijalom koji garantuje i zaštitu od požara. Ova vrata treba da se lako otvaraju i zatvaraju, snabdjevena sigurnosnim bravama, dimenzija standardnih vrata. Prostor glavne blagajne obavezno posjeduje protuprovalnu i protupožarnu dojavnu instalaciju i uređaje vezane za stanicu jevne bezbjednosti i vatrogasnu stanicu. Minimalna površina glavne blagajne je 16 m2 kada je rađena za jednog radnika. Glavna blagajna se sastoji iz dva dijela, razdvojena šalterskom pregradom visine 108 cm bez stakla. Prvi dio je manji i služi korisnicima glavne blagajne da preko pulta vrše novčana zaduženja i razduženja. Ovaj prostor je minimalne širine 1,5 mi u njega se otvaraju oboja vrata glavne blagajne koja vežu glavnu blagajnu za:
a) prostor za novčani obračun sa PTT radnicima,
b) prostor šalterske sale za PTT radnike.

Radnik glavne blagajne iz ovog prostora kroz šalterski pult zaposjeda prostor u kojem su smještene kase. Veličina glavne blagajne zavisi od više faktora kao što su broj šaltera, broj poštonoša, te reda veličine i značaja PTT jedinice, lokacije i slično, pa se prema ovome određuje broj radnika glavne blagajne. Prozori glavne blagajne su obezbjeđeni sigurnosnim rešetkama i uređajima protuprovale. Podovi topli, laki za održavanje, dovoljne nosivosti za smještaj kasa (cca 10 kN/m2).

3.4. Prostor za obračun s poštonošama
Prostor za obračun s poštonošama također je podijeljen na dva dijela:
a) dio za poštonoše koji preko pulta vrše novčana zaduženja i
b) dio za obračun radnika koji opslužuju poštonoše.
Širina dijela za poštonoše je min. 1,5 m, minimalna površina ukupno je 16,0 m2. Prostor se dimenzioniše po istim mjerilima kao i prostor 3.3. Visina pulta je 108 cm i prolaz kroz pult je nedopustiv. Pod dijela za poštonoše je polu topli PVC, višeslojni epoksidni premaz i slično, dok je pod za obračunske radnike topli pod. Prostor za obračunske radnike može biti opremljen osim priručnih kasa, pretincima za lakše razvrstavanje novčanih dokumenata po poštonošama, odnosno rejonima.

3.5. Sala poštonoša
Radno mjesto poštonoša sastoji se iz radnog stola na kojem su pretinci za razvrstavanje pošiljaka. Radno mjesto poštonoše min. je 2,6m2 prostora tako da kubatura jednog radnog mjesta iznosi minimalno 10 m3. Za sale poštonoša više od 10 radnih mjesta obavezna je prinudna ventilacija prostora. Podovi ovog prostora moraju da zadovolje uslove lakog održavanja te da su polutopli kao npr. PVC podovi ili iz epoksidnih premaza.

3.6. Prostor za prispjeće i otpremu poštanskih pošiljaka
Veličina prostora za prispjeće i otpremu poštanskih pošiljaka u prvom redu ovisi o obimu saobraćaja svake pošte za pružanje poštanskih usluga korisnicima. Međutim, minimalni zahtjevi su sljedeći: minimalni prostor PIO treba da ima 14 m2. Neophodan mobilijar je sljedeći:

a) sto za istresanje vreća
b) manipulativni sto veličine 250 x 100 cm visine 80 cm,
c) ormar sa baterijom pretinaca, sa 63 pretinca,
d) stalak za vreće za min. 8 vreća, stalak je mobilan,
e) kolica za interni transport pošiljaka veličine 90 x 70 x 35 cm.
f) metalni ormar – kasa za vrijedonosne pošiljke

Za veće jedinice uz naprijed navedeni mobilijar potrebno je i sljedeće:
a) vage,
b) mašina za vezanje svežnjeva,
c) metalni ormar – kasa za vrijedonosne pošiljke,
d) transportna kolica,
e) rotacioni sto za pismonosne pošiljke što se dimenzionira na osnovu stvarnih potreba svake jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima.
f) stalak za nazivnice,
g) mašine za žigosanje poštanskih pošiljaka,

Pod prostorije treba da je polutopli PVC ili iz epoksidne smole da se lako održava. Sastavni dio ovog prostora je i rampa za vršenje razmjene. Vrata koja iz PIO vode na rampu treba da su obrađena kao vanjska, obezbjeđena od provale. Rampa je osvjetljena. Pored navedenog prostora PIO treba da je sa pretincima vezana sa šalterskom salom i salom za poštonoše. Veličina ovih pretinaca je: širina 26 cm, visina 10 cm, i dubina 36 cm kada su u pitanju pretinci šal. sala – PiO, a za pretince poštonoše – PiO dimenzija 52x26x36 (cm), broj pretinaca prema broju poštonoša. Pretinci između šalterske sale i prispjeća i otpreme s obje strane treba da imaju vrata za kompletne baterije pretinaca, a za baterije pretinaca između poštonoša i prispjeća i otpreme samo pojedinačna vratanca na svakom pretincu sa strane poštonoša. Ova vratanca su rađena sa zubom (falcom).

3.7. Paketski magacin
Minimalna površina magacina za pakete je 12 m2. Magacin je snabdjeven stalažama – policama za pakete. Veličina stalaža koje se slažu u baterije je 91 x 56 x 200 cm. Minimalna širina magacina je 2m. Pod magacina polutopli PVC ili slojevit iz epoksidne smole, lak za održavanje. Dimenzioniranje paketskog magacina može se izvršiti na osnovu broja paketskog prometa i to da je na 1 m2 moguće složiti 25 paketa, što omogućava normalnu manipulaciju paketima.

3.8. Kancelarija upravnika
Minimalna površina je 14 m2. Kancelarija je opremljena kancelarijskim stolom, Stolicom, te garniturom za sjedenje. Podovi topli. Zidovi malterisani i bojeni.
3.9. Pretinci običnih poštanskih pošiljaka – prostor za PTT radnike
Minimalna površina prostora pretinaca običnih poštanskih pošiljaka – prostora za PTT radnike za tipove jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima “B” i “C”, date su crtežom, dok za tip “D” one iznose: širina 4,5 m, dubine 2,0 m. Obrada podova polutopli pod PVC ili slično, zidovi malterisani i bojeni. Pretinci imaju vratanca sa bravom. Za tipove “A”, “B” i “D” pored pretinaca predviđena su masivna vrata veličine 61 x 198 cm, sa mogućnošću otvaranja samo sa unutarnje strane i snabdjevena su automatom za zatvaranje, kao i protivprovalnom instalacijom.

3.10. Prostor za administraciju
Ovaj prostor predviđen je u jedinici za pružanje poštanskih usluga korisnicima tipa “D”. Veličina prostora ovisi od broja administrativnog osoblja, kontrolora i određuje se za svaku jedinicu na osnovu potreba te jedinice. Površina za jednog radnika je min. 5 m2 s tim da je min. površina jedne prostorije 10 m2. Obrada kao i kancelarija upravnika.

3.11. Šalterska sala za TT saobraćaj
Šalterska sala za TT saobraćaj se također kao i sala za poštanski saobraćaj dijeli pultom (koji je standardizovan) na salu za korisnike TT usluga i na salu za TT službenike.
3.11.1. Šalterska sala – prostor za korisnike
Šalterska sala, prostor za korisnike, predviđa se za najmanje 10 telefonskih kabina. Dimenzionisanje prostora vrši se tako da na svaku kabinu dolazi 4,5 m2 prostora za korisnike. Ovoj površini se dodaje površina kabine. Ova sala snabdjevena je baterijom stolica. Obrada, visina i drugo kao i kod sale za poštansku manipulaciju, s tim da je sala snabdjevena telefonskim kabinama za razgovore u dolazu i za razgovore u polazu. Kabine za razgovore u polazu moraju biti kontrolisane od PTT radnika tako da korisnik nakon obavljenog razgovora ima jedini prolaz ispred šaltera PTT radnika. Telefonska kabina unutrašnjih dimenzija 90 x 120 cm je u principu ventilirana. Stjenke kabine su obrađene tako da se teško mogu oštetiti. Kabine su međusobno odvojene zvučnom izolacijom. Osvjetljenje kabine se uključuje sa šaltera PTT radnika. Sama kabina je snabdjevena osim tf. aparata, policom za zabilješke veličine 18 x 27 cm na visini od 80 cm, te stolicom za sjedenje na preklapanje. Visina stolice za preklapanje je 50 cm od poda. Unutrašnjost (obloga) kabine ne smije biti tako obrađena da izaziva tjeskobu korisniku, dok ventilacija mora biti sa maksimalnim strujanjem zraka 2 m/sec. Svaka kabina je označena brojem vidno. Sala za tf. manipulaciju je snabdjevena razglasom.
3.11.2. Šalterska sala – prostor za radnike
Šalterska sala, prostor za PTT radnike, za minimalan broj telefonskih kabina, 10, ima za pultom najmanje tri šalterska radna mjesta. Broj ovih mjesta se povećava za jedno na svakih dodatnih 10 telefonskih kabina. Šalterski pult je standardizovan dok je dubina sale za PTT radnike min. 3,30 m, računajući od unutrašnje strane šalterskog pulta, tako da je površina po jednom radnom mjestu 5,0 m2. Oprema, uređenje kao šalterska sala za poštanski saobraćaj, prostor za PTT radnike.

3.12. Sala telegrafa
Sala telegrafa se dijeli na 3.12.1. prostor za radnike na tgf. uređajima i 3.12.2. prostor za dostavu telegrama. Ovi prostori su odijeljeni šalterskom pregradom. Šalterska pregrada je visine 108 cm i stakleni dio 85 cm.
3.12.1. Prostor za radnike na tgf. uređajima
Veličina prostora u prvom redu ovisi o broju radnika, a minimalna dimenzija ovog prostora je 3,0 x 3,5 m (10,5 m2). Uređenje prostora isto kao pod stavkom 3.2.2. šalterska sala: prostor za PTT radnike.
3.12.2. Prostor za radnike dostave telegrama
Minimalna površina prostora je 3,0 x 2,0m(6,0 m2), a za veći broj radnika određuje se 2,0 m2 po jednom radniku. Oprema prostora je: pod polutopli PVC ili iz višeslojnih epoksidnih smola, lak za održavanje, od mobilijara: sto sa stolicama.

3.13. Magacin za arhivu
Minimalna površina arhive je 8 m2. Obrada podova i zidova kao i magacin paketa.
Arhiva je snabdjevena arhivskim, metalnim ormarima dimenzije 94 x 45 x 200 cm.

3.14. Prostor za dnevni odmor radnika
Svi tipovi jedinica za pružanje poštanskih usluga korisnicima trebaju da imaju prostor za dnevni odmor radnika. Dimenzioniranje ovog prostora vrši se na osnovu broja radnika u jednoj smjeni, za odmor i za svaku jedinicu će se dimenzionirati prema potrebi te jedinice. Minimalna površina prostorije za odmor je 6,0 m2. U ovaj prostor se u principu smješta sto sa stolicama, sudoper sa gornjim ormarom i protočnim bojlerom. Soba za odmor ima i električni rešo za kuvanje kafe i čaja. Dnevni odmor nije restoran i u njemu se ne priprema hrana, ali služi za doručak – objedovanje radnika. Obrada podova: keramičke ploče, PVC pod, zidovi malterisani i bojeni, izuzev zida oko sudopera koji je u keramici.

3.15. Garderoba
Garderoba služi za smještaj garderobnih ormara u kome šalterski radnici drže mantile za rad, dostavljači kišne kabanice i sl. Dimenzioniranje ovog prostora je 0,5 m2 za jednog radnika, a najmanja površina je 6,0 m2. Podovi: keramičke pločice ili PVC podovi. Zidovi malterisani i bojeni.

3.16. Mokri čvor
Mokri čvor je obavezan za svaku jedinicu za pružanje poštanskih usluga korisnicima. Predprostor kabine snabdjeven je umivaonikom sa toplom i hladnom vodom, ogledalom, etažerom, držačem za ručnike.WC kabina na vratima treba imati vješalicu za kaput. WC kabina je snabdjevena i kutijom za WC papir. Predprostor muškog WC-a treba da je snabdjeven pisoarima čiji broj, kao i broj Kabina, zavisi od broja radnika. Obrada podova i zidova keramičkim pločicama. Obrada svih prostora potpada pod tehničke uslove za izgradnju ovakvih objekata.

3.17. Rampa
Rampa koja je vezana uz prostor prispjeća i otpreme treba da je natkrivena i osvjetljena. Širina rampe 200 cm, visina od 50 cm do 75 cm, dužine 3,0 m, minimalno. Da bi se omogućio bezbijedan utovar i istovar na rampi, najpovoljnija lokacija bila bi unutar manipulativnog prostora dvorišta pošte, telegrafa i telefona koji je pod kontrolom portira – čuvara.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE