spot_img

“STUDIO ARH” d.o.o. Sarajevo – U Bužimu će biti izgrađen Muzej 505. viteške brigade

Prema do sada urađenim proračunima, vrijednost ovog projekta je veća od milion KM.

Koncept i dispozicija

Novoprojektovani objekat će biti u neposrednoj blizini Turbeta generalu Izetu Naniću i šehidima 505. Viteške brigade. Zbog velike visinske razlike objektu se pristupa sa saobraćajnice, kolski pristup je omogućen do objekta, također i pješački pristup, te osobe sa poteškoćama u kretanju preko rampi. Objekat će predstavljati pravi primjer Muzeja sa posebno naglašenim dijelovima i istacima koji će ovaj objekat učiniti dinamičnijim i atraktivnijim, gdje se gubi simetrija objekta. Kroz različite namjene prostora objekta se pokušavao prikazati volumen objekta, istaknute segmente objekta, različite stilizirane islamske ornamente koji će dodatno naglasiti karakter muzeja. Na fasadama su korišteni silikatni fasadni elementi u različitim nijansama, decodecking ploče, te kamene pločice – mogle bi se izvlačiti i na njih urezivati imena poginulih šehida. Ulaz u objekat je naglašen nadstrešnicom koja je u kontrastu sa ostalim dijelom objekta. Naglašeni vertikalni dio iznad nadstrešnice je obložen imitacijom drveta i on je veći u odnosu na ostatak objekta, kako bi objekat izgledao monumentalniji. Na vertikali iznad nadstrešnice se nalazi natpis koji daje značenje samog objekta. Objekat se sastoji od različitih visina koje su formirale galerijske prostore, odnosno prostore za rad uprave.

Konstrukcija

Nosivu konstrukciju objekata čini skeletna  konstrukcija (AB stubovi i AB platna) ukrućena gredama u oba smjera. Dimenzije konstruktivnih elemenata će se odrediti prema odgovarajućem statičkom proračunu. Ovakva konstrukcija omogućava lako proširivanje odnosno smanjivanje prostora ukoliko se za tim ukaže potreba.

Materijali

Koristili bi se moderni i savremeni materijali u kombinaciji sa tradicionalnim materijalima, kako u enterijeru tako i u eksterijeru objekta.

Fasada objekta rađena je kao klasična silikatna fasada sa završnom obradom u vidu češljanog maltera na pojedinim dijelovima, decodecking ploča, kamenih pločica. Ograde na trgu su staklene.

Vanjsko uređenje 

Prostor ispred objekta će se dodatno ozeleniti i oplemeniti autohtonim vrstama. Pješačke staze, terase, tretirati kao jedistvenu cjelinu, popločanjem, ogradama i slično. Ambijentalnom rasvjetom oko stepeništa, rampi i saobraćajnice dodatno oplemeniti prostor. Iza objekta je projektovano unutrašnje dvorište koje može biti višenamjensko.

“STUDIO ARH” d.o.o. Sarajevo

Društvo za projektovanje, izvođenje i nadzor u građenju     

Ul. Avde Jabučice broj 42, Sarajevo

www.studioarh.ba

biro@studioarh.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE