Super zaštita: Optimo krov – obrnuti ravni krov

  1. ARMIRANO – BETONSKA ploča
  2. PARNA BRANA – ukoliko je uvjetovana proračunom građevne fizike
  3. FIBRANxps INCLINE -ploče toplinske izolacije rezane u nagibu
  4. Hidroizolacija (bitumenska ili sintetička*)
  5. FIBRANxps 300-L
  6. FIBRANskin SEAL – paropropusna-vodonepropusna membrana
  7. Drenažno – akumulacijski sloj
  8. FIBRANfilter SF32 – sloj za filtraciju
  9. Plodni supstrat
  10. Biljni sloj

* Između XPS toplinske izolacije i PVC hidroizolacije potrebno je ugraditi razdjelni sloj, kao što je npr. FIBRANfilter Sf32

 

Saznajte više na: www.fibran.ba ,

ili kontaktirajte putem e-mail adrese: savjet@fibran.ba

print