Tehnologija građenja i olakšavanje demontaže budućih objekata

Koncept dizajniranja projekata koji olakšavaju buduću demontažu objekata dobio je na popularnosti posljednjih godina, obzirom da se bavi sve većom zabrinutošću zbog velike potrošnje resursa i niske stope recikliranja u građevinskoj industriji. U nastavku se opisuje metoda i smjernice za postupak projektovanja koji olakšava demontažu budućih objekata, s ciljem pružanja boljeg razumijevanja ovog načela u širem okviru trenutne prakse i kružne ekonomije.

Cilj ove vrste dizajna je da olakšale buduće promjene i demontažu (djelomičnu ili cjelovitu) za oporavak sistema, komponenata i materijala, čime se osigurava da se zgrada može što učinkovitije reciklirati na kraju njezinog životnog vijeka. Strategija se temelji na sve većem priznavanju činjenice da većina izgrađenog okoliša ima ograničeni životni vijek i da svaka zgrada predstavlja spremište resursa, koji bi, umjesto da završe na odlagalištu otpada, trebali naći svoj put nazad u reduciranju, ponovnoj upotrebi i recikliranju. Kao takav, ovaj dizajn uključuje razumijevanje cjelokupnog životnog ciklusa konstrukcije i donošenje odredbi za ponovnu upotrebu njezinih dijelova, kako bi se smanjila potrošnja resursa i zagađenje.

 

NASA-ina održiva baza, izgrađena metodom planiranja demontaže po kraju upotrebnog vijeka objekta

Koncept koji je prvi put definisan 1990-ih, relativno je nov, stoga je malo projekata osmišljeno s demontažom u vidu, a još je manje njih isprobalo ishod ove strategije. Bez obzira na to, ova se težnja sada uvlači u uobičajenu praksu. EU projekat Zgrade kao materijalne banke (BAMB) i EPA (Američka agencija za zaštitu okoliša) izradili su smjernice za ovaj postupak projektovanja, dok nekoliko certifikata održivosti dodjeljuje bodove za ovu vrstu dizajna.

Prilike i izazovi

Građevinska industrija najveći je svjetski potrošač sirovina i većina se njih nikada ne vraća u materijalnu petlju. Uključivanje strategije ovog dizajna u arhitektonski proces smanjilo bi ugrađenu energiju i emisije ugljika u građevinskom sektoru, jer bi značajno smanjilo potrošnju materijala za prvu upotrebu. Unatoč tome, ovaj proces nije bez izazova. Nedostatak propisa o recikliranim materijalima i nesigurnost oko kvalitete i količine upotrijebljenih materijala još uvijek su destimulativni za ovu metodu. Još jedan značajan izazov, zasad, su troškovi i brzina postupka, jer se rušenje smatra jeftinijim i bržim od razdvajanja konstrukcije dio po dio. Međutim, istraživanje agencije EPA pokazalo je da dekonstruktivizam može biti konkurentan troškovima rušenja ako postoji dovoljno obnovljivih materijala s dobrom tržišnom vrijednošću da nadoknadi veće troškove rada.

Projektom urbanog sela stvorit će se zatvorena petlja u kojoj se zgrade rastavljaju i recikliraju kada više ne odgovaraju potrebama korisnika. (EFFEKT i Space 10)

Principi dizajna

Ovaj postupak zahtijeva značajnu količinu planiranja rano u fazi projektovanja, a postoje strategije i principi koje treba razmotriti kako bi se osiguralo da arhitektonski objekat ima vrijednost nakon što dostigne svoj životni vijek. Slijedi nekoliko općih smjernica kojih se treba pridržavati prilikom ove vrste projektovanja:

Planiranje

Potrebna je izrada detaljnog plana dekonstrukcije, uključujući upute za demontažu elemenata, kao i pregled građevinskih komponenti i materijala i kako ih treba ponovno upotrijebiti, reciklirati ili obnoviti. Rotor Deconstruction, belgijski pionir na polju oporavljenih građevinskih komponenata, rastavlja, uvjetuje i prodaje materijale, dok Arup u istraživanju Kružne ekonomije u izgrađenom okolišu predviđa upotrebu BIM modela zasnovanih na oblaku za bilježenje i praćenje materijala i komponenata kroz životni ciklus, kao i standard u korištenju ugovora s punim životnim ciklusom, od dizajna do demontaže.

Procjena materijala

Zahtjeva obimna istraživanja građevinskih materijala za odabir onih koji nisu toksični, visoke kvalitete (da izdrže montažu i demontažu) i imaju dobar potencijal recikliranja. Proces odabira materijala u okviru ove metode dizajna vrti se oko pitanja poput: šta se događa s komponentom na kraju njezinog vijeka trajanja? Kako se može ponovno upotrijebiti, ili može li se vratiti dobavljaču? Postoji softver koji bi mogao pomoći u ovoj procjeni generisanjem Procjene životnog ciklusa (LCA) određenih ulaznih materijala.

Odabir pristupačnih spojeva

Jedno od temeljnih je stvaranje pristupačnih veza i odabir odgovarajuće stolarije kako bi se olakšalo rastavljanje i izbjegla uporaba teške opreme ili previše alata. Fokus bi trebao biti na mehaničkoj stolariji, pomoću vijčanih ili zakucanih spojeva, za razliku od neizmjenjivih, hemijskih, poput veziva, brtvila, ljepila ili zavarivanja, što bi otežalo odvajanje i recikliranje materijala.

Dizajn za prilagodljivost

Iako se ovaj dizajn usredotočuje na kraj vijeka zgrade, čini se da je ova metoda izvrsna strategija za proširenje namjene građevine. Dakle, razdvajanje različitih sistema zgrada i čineći njihovu zamjenu manje narušavajućom za cjelokupnu zgradu stvara veću mogućnost za buduće obnove. To bi mogao biti slučaj MEP sistema, čiji je životni vijek puno kraći od ostalih sistema unutar zgrade i gdje bi ovaj dizajn mogao znatno olakšati selektivno uklanjanje određenih elemenata, (što znači manje otpada). Favoriziranje modularnosti i standardizacije u procesu dizajniranja sklopova i komponenata također olakšava ponovnu upotrebu.

Za sada ova vrsta dizajna nije jednostavan pothvat, jer donosi dodatni sloj odgovornosti i zahtijeva značajan napor svih strana uključenih u proces gradnje, uključujući i arhitekte. Manje je ohrabrujuća neizvjesnost hoće li nekoliko primjera projekata osmišljenih s obzirom na ovaj postupak biti dekonstruisano i ponovno upotrijebljeno u skladu s namjerom arhitekata. Budući da je ovaj dizjan još uvijek u povojima, krajnji se rezultati tek trebaju vidjeti, a zaključci leže decenijama u budućnosti. Bez obzira na to, budući da građevinska industrija svake godine guta prekomjernu količinu resursa i prvo upotrebljava materijale, ne treba štedjeti napor i treba razmotriti sve strategije kada je riječ o smanjenju otpada.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE