spot_img

TOPLINSKA IZOLACIJA KROVOVA

Sigurno ste primijetili kako je u posljednje vrijeme toplinska izolacija fasada gotovo pa uobičajena stvar pri gradnji novih objekata. Međutim, u nazad samo nekoliko godina to nije bilo tako. Iskreno se nadamo da smo mi kao EPS LAŠTRO u mnogome doprinijeli tomu. Prije svega kvalitetnom toplinskom izolacijom na bazi ekspandiranog polistirena (styropora), a zatim kontinuiranom edukacijom i reklamom. 

lastro

Nažalost, moram primijetiti da smo zaboravili ili zanemarili izuzetno važan dio objekta kada je riječ o uštedi energije za grijanje kao i ugodnosti stanovanja, a to je krov. Da se primijetiti kako se u posljednje vrijeme izgledu krova daje izuzetan značaj. Otišlo se dalje od onih stereotipa tako da danas krovovi kuća ne samo da imaju ulogu sigurnog i kvalitetnog pokrova objekta već sve više služe kao ukras ili prepoznatljivi potpis arhitekte. Naravno, kvaliteta i dizajn imaju i svoju cijenu. Dobro je da se smogne snage da se to i plati. Međutim, sa žaljenjem moram konstatirati da se iz neobjašnjivih razloga štedi na onome na čemu se zapravo ne smije štedjeti, a to je toplinska izolacija objekta tj tog istog krova. Pretpostavljam, ili se pak nadam da je u pitanju ipak samo nedovoljna informiranost o značaju
toplinske izolacije krova. Po zakonu fizike, topli zrak uvijek ide ka gore a hladni ka dolje. Zbog toga je u svakom objektu temperatura pri stropu značajno veća u odnosu na pod. Ovo je posebno izraženo kod privatnih kuća u stubištima i slično. Kako je sila kojom toplota želi da se izjednači ( vanjska i
unutarnja temperatura) direktno ovisna o razlici istih, imamo slučaj da je fluks toplotne energije najveći upravo na krovu. Zbog toga su i norme za dozvoljeni koeficijent prolaza topline «k» na jednom objektu za krov uvijek najstrožije. Kvaliteta toplinske izolacije zavisi od toplinske provodljivosti izolacionog materijala ( što je manja to je materijal bolji) i debljine istog. Zbog toga je danas uobičajeno da u zemljama koje uštedi energije grijanja pridaju veliki značaj, debljina toplinske izolacije ukoliko se radi o materijalima prve kategorije (λ≤ 0,04 W/mK) iznosi 16 cm i više.

EPS lastro logo-01
Pored odabira kvalitetnih materijala namijenjenih za toplinsku izolaciju krovova posebnu pozornost treba obratiti na način ugradnje. Sam odabir toplinske izolacije prvenstveno ovisi o tipu krova.
Prije svega razlikujemo kose i ravne krovove. Kod kosih krovova toplinska izolacija je uvijek ispod pokrova koji je uobičajeno crijep, lim ili tegola ( šindra). Ravni krovovi su uobičajeno betonske ploče sa nagibnim betonom ili toplinskom izolacijom u blagom padu sa završnim pokrovom u obliku bitumenskih hidroizolacionih rolni ili specijalne PVC folije. Kod ovih krovova toplinska izolacija može biti ispod hidroizolacije ( „Klasični“ ravni krov) ili iznad hidroizolacije („Obrnuti“ ravni krov). Svaki od ovih krovova ima svoje zakonitosti pa ćemo stoga spomenuti samo osnovne detalje o kojima moramo vodti računa kod svakog od ovih tipova.

lastro 1Od prvog proizvedenog bloka EPS-a (1. rujna 1997. god.) pa sve do danas firma EPS LAŠTRO posebnu pozornost usmjerava na kontrolu kvalitete vlastitih proizvoda. S obzirom na to da želimo biti u korak sa europskim standardima posjedujemo i interni laboratorij za kontrolu proizvoda namijenjenih za toplinsku zaštitu. Radi se o primjeni europskog standarda EN-13163 sa čitavim nizom pratećih standarda i regulativa. EN13163 donosi sasvim nove propise za klasificiranje i kontrolu proizvoda namijenjenih za toplinsku zaštitu. Na osnovu ovoga standarda ekspandirani polistiren se klasificira na osnovu tlačne nosivosti pri 10% deformaciji i adekvatno tome čvrstoći na savijanje. Za potpunu primjenu ovoga standarda potrebno je da proizvođač posjeduje interni laboratorij kako bi sukcesivno mogao kontrolirati vlastite proizvode, za što je potrebno više uređaja.

lastro 2

KOSI KROVOVI

Za sve krovove vrijedi: Samo suha toplinska izolacije je stvarno toplinska izolacija. Zbog toga je izuzetno važno da toplinsku izolaciju dugotrajno zaštitimo od mogućeg vlaženja. U ovu svrhu koristimo dvije folije. Jedna se zove kondenz folija i postavlja se iznad toplinske izolacije a druga je parna brana i postavlja se ispod toplinske izolacije. 

Kondenzfolija je folija koja sa jedne strane propušta vodenu paru, a sa druge ne propušta vodu i rekao bih da se uveliko koristi pri izradi krovne konstrukcije. Njena uloga je prvenstveno da zaštiti toplinsku izolaciju od vode tj kondenza koji se katkad javlja sa donje strane pokrova (crijepa, lima isl.).Iznad nje se u pravilu ostavlja ventilirajući prostor čija uloga je provjetravanje krova. Ventilirajući prostor ima za cilj izjednačiti temperaturu iznad i ispod pokrova. Zimi je to bitno uraditi kako bi spriječili otapanje snijega uslijed zagrijavanja iz objekta . Parna brana je folija koja sprečava prodor vodene pare iz unutarnjeg prostora u toplinsku izolaciju. U protivnom vodena para bi u toplinskoj izolaciji prešla u vodu te tako vremenom navlažila istu. Navlažena toplinska izolacija nije više izolacija već provodnik. Najbolja parna brana je Aluminijska folija debljine 0,05 mm (125 g/m2). Naravno, na tržištu se može naći parnih brana od različitih proizvođača. U nedostatku originalnih rješenja kao parna brana može poslužiti i polietilenska folija debljine 0,1 mm sa otporom difuziji vodene pare od μ=65 000. Kao toplinska izolacija kosih krovova najčešće se koristi EPS (styropor) i to EPS-70 i GRAFITNI EPS, zatim staklena i kamena vuna.

RAVNI KROVOVI

Kako sam već rekao, razlikujemo „Klasične“ i „Obrnute“ ravne krovove. Kod „Klasičnog“ ravnog krova po betonu se postavlja parna brana na koju potom ide toplinska izolacija pa po toplinskoj izolaciji hidroizolacija. U ovoj izvedbi krova odabir toplinske izolacije prvenstveno ovisi o tome da li se radi o prohodnom ili ne prohodnom krovu. Pored toga investitor će uzeti u obzir i ostale fizikalne karakteristike materijala, kao što su: Koeficijent toplinske provodljivosti, tlačna čvrstoća, vodoupojnost, ponašanje pri požaru i sl. 

Kao toplinska izolacija klasičnih ravnih krovova najčešće se koristi EPS (styropor) i to EPS-120, EPS-150, EPS-200 i kamena vuna. Za razliku od „Klasičnog“, kod „Obrnutog“ ravnog krova toplinska izolacija se postavlja preko hidroizolacije, što znači da je direktno izložena vanjskim utjecajima (prvenstveno vlazi). Zbog ovoga, kao toplinska izolacija na „Obrnutim“ravnim krovovima sa koristi isključivo Ekstrudirani polistiren (XPS). Naime, XPS je jedina toplinska izolacija koja ne upija vodi, ili bolje reći, upija zanemarivo malo vode i kada je u potpunosti potopljena u vodu. Međutim, ovdje moram naglasiti da ovo nije slučaj sa svim proizvođačima XPS-a te da je zbog sigurnosti investicije neophodno zahtijevati certifikat o vodoupojnosti kao i o gorivosti.
Ovo su bili samo osnovni naputci vezano za toplinsku izolaciju krovnih konstrukcija, a za sve one koji žele više informacija, mogu nazvati direktno firmu EPS LAŠTRO gdje će dobiti detaljne upute baš za vaš slučaj krova.

lastro 3lastro 4

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE