spot_img

Tradicionalno očuvanje kvaliteta proizvoda i usluge koju Vaillant pruža na području BiH, vizija je poslovanja ove kompanije

Naša misija je utemeljena misijom od strane njemačkog poslodavca, koji je još od osnivanja firme davne 1874. godine odredio pravac poslovanja, čiji je koncept zasnovan na proizvodnji plinskih zidnih uređaja, kaže direktor kompanije Vaillant d.o.o. iz Sarajeva, Semir Botić, koji za portal m-Kvadrat govori o poslovanju kompanije, planovima za naredni period, ali i implementaciji novih tehnologija.

  1. Za početak predstavite nam kompaniju Vaillant u BiH.

Vaillant d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Zvornička br. 9, ima ulogu predstavnika Vaillant GmbH za Bosnu i Hercegovinu, kao i generalnog distributera svih Vaillantovih proizvoda. Naša misija je utemeljena misijom od strane njemačkog poslodavca, koji je još od osnivanja firme davne 1874. godine odredio pravac poslovanja, čiji je koncept zasnovan na proizvodnji plinskih zidnih uređaja. Sa slobodom i pravom možemo reći da spadamo u najstarije proizvođače svjetskog ranga koji se bave proizvodnjom uređaja za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Vizija osnivača Johanna Vaillanta je ustvari temelj današnjeg poslovanja, a to je tradicionalno očuvanje kvaliteta, kako proizvoda, tako i usluge koju pružamo na području BiH, a sve u cilju zadovoljstva krajnjeg korisnika.

2. Kako ste zadovoljni sa poslovanjem u 2016. godini?

Prema finansijskim izvještajima iz poslovne 2016. godine i sa ukupnim prometom od 9.200.000,00 KM, te mjerenim povećanjem prometa od 15% u odnosu na godinu prije, možemo iskazati zadovoljstvo u poslovanju.

3. Jedni ste od lidera na tržištu u oblasti klimatizacije, ventilacije, grijanja. Kolika pažnja se u kompanijama u BiH pridaje inovacijama i da li su kompanije na domaćem tržištu spremne da implementiraju nove tehnologije?

Nove tehnologije su svakako zastupljene i na tržištu BiH, ali prvenstveno zbog tehnoloških procesa i same proizvodnje novih uređaja sa boljom energetskom efikasnošću, te boljim stepenom njihovog iskorištenja. Međutim, kada posmatramo implementaciju novih tehnologija kroz nove trendove tipa toplotnih pumpi, rekuperatora i slično, oni su još uvijek slabo zastupljeni kroz zahtjeve od strane domaćih kompanija, sa donekle i opravdanim razlozima. Govorimo prvenstveno o lošoj ekonomskoj situaciji u državi i samoj opravdanosti investiranja u takve nove tehnologije, zbog često niskih cijena pojedinih energenata. Također, poteškoću stvara i nedostatak subvencija od strane države za ovakve projekte.

4. Koliko se u stambenoj gradnji u BiH implementiraju nove tehnologije u ovim oblastima?

Možemo iskazati lično zadovoljstvo u implementiranju novih tehnologija kada je riječ o plinskim bojlerima, jer je potražnja za plinskim kondenzacijskim uređajima sve veća. Kondenzacijski uređaji se ističu po svojim karakteristikama, ne samo efikasnošću, nego i smanjenom emisijom štetnih plinova, dajući time doprinos u očuvanju okoliša.

5. Koliko je bitno ulaganje u dobre sisteme klimatizacije, ventilacije i grijanja u savremenim uslovima poslovanja i gradnje?

Možemo reći da je to najbitnija stvar današnjice bez koje ne možemo zamisliti održivost cijelog planetarnog sistema, prije svega razmišljajući opet u dva najbitnija pravca: zaštita okoliša i ušteda energije, a samim tim i novca.

6. Koliko se u BiH poštuju standardi energetske efikasnosti? U kojoj mjeri su zahtjevi Vaših klijenata okrenuti ka uštedi energije i očuvanju životne sredine i na koji način odgovarate na te zahtjeve?

Vaillant sa svojim kompletnim proizvodnim programom zadovoljava i najstrožije evropske norme izdate u cilju očuvanja životne sredine, kao što zadovoljava i sve evropske standarde uspostavljene za kriterije energetske efikasnosti, a koji polako, ili možemo reći sve brže, postaju zakonska obaveza i u BiH, gdje kao zemlja pristupnica članstvu EU moramo primjenjivati upravo te evropske norme i standarde. S obzirom na to da u jednom dijelu BiH uživamo prirodni gas kao energent, trebamo koristiti primjenu kondenzacijskih tehnologija, koji u svom radu daju maksimalni stepen korisnosti od 98%, te s obzirom na ukupnu investiciju za primjenu ovih tehnologija, možemo istaći i proizvod i trend kao najbolju primjenu za mogućnost, ukoliko imamo prirodni gas.

7. Koje usluge iz Vašeg portfolija pružaju najveće uštede energije i na kojim su konceptima zasnovane?

Vodeći računa o zaštiti ekologije, te načinu proizvodnje električne energije u našoj zemlji, a to je da se većim dijelom proizvodi iz hidroenergetskog potencijala, što spada u način proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, te imajući u vidu nisku cijenu kw/h za domaćinstvo, možemo preporučiti konvencionalni režim grijanja putem električnih kotlova oznake Vaillant eloBLOCK, koji su dostupni u rasponu snage od 6-28 kW. Ili, za potrebe grijanja, gdje kao energent ostaje struja, ali po industrijskoj tarifi (poslovni prostori), možemo savjetovati primjenu toplotnih pumpi, gdje opet treba voditi računa o najboljem izvoru energije (zemlja, voda ili zrak), a sve u cilju postizanja maksimalne efikasnosti. Vaillant u svom proizvodnom programu nudi širok spektar toplotnih pumpi.

8. Kolika su početna ulaganja i za koliko se investicije isplate?

Današnja rješenja su, zbog svoje efikasnosti, često kompleksna i zahtijevaju ozbiljan pristup u iznalaženju adekvatnog rješanja. Pogotovo, ako želimo primjenu visokoefikasnih sistema, onda često dolazimo u situaciju da odabir za opremu ne može biti kvalitetno urađen bez proračuna toplotnih gubitaka, kao i izračuna ostalih potrebnih ekvivalenata za odredbu odgovarajućeg sistema. Povrati investicija se uvijek dešavaju kratkoročno, ukoliko su sistemi dobro odabrani i prilagođeni za potrebe korisnika.

9. Koji su Vaši najveći kupci u BiH, iz kojih sektora dolaze?

Naši najveći kupci u BiH su svakako investitori koji se bave izgradnjom stambenih zgrada, kao i svi ostali investitori koji zadovoljavaju individualne potrebe, a naročito kada su u pitanju stambene jedinice.

10. Kakvi su Vam planovi za naredni period?

Vaillant d.o.o. Sarajevo u narednom periodu planira otvaranje savjetodavnog centra za potrošače, koji će u konačnici služiti korisnicima u svrhu predlaganja i kreiranja sistema za grijanje i hlađenje, u skladu sa potrebama samog korisnika i dostupnosti najpovoljnijeg energenta.

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE