spot_img

TRŽNI CENTAR „BINGO“ U JAJCU

INVESTITOR:“BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla
OBJEKAT: Tržni centar “BINGO”
LOKACIJA: ul. Kralja Stjepana Tomaševića u Jajcu
DIMENZIJE OBJEKTA: 119,56×40,70 m
SPRATNOST OBJEKTA: Podrum+Prizemlje + I sprat
PROJEKTANT: “Projektni atelje „CADing” d.o.o. Tuzla

 

LOKACIJA
Predmetna lokacija se nalazi u ulici Kralja Stjepana Tomaševića u Jajcu. Do lokacije se dolazi magistralnim putevim M16 i M5 i lokalnom saobraćajnicom Ulica Kulina Bana. Predmetna lokacija obuhvata k.č. br. 1679/12 ukupne površine cca 12043 m2.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA
Regulacionim planom Centar II Jajce, koji obuhvata prostor užeg gradsko urbanog područja centar – most – vodopad Plive, tertian je i prostorni obuhvat Urbanističkog projekta “Trgovački centar – željeznička stanica”.
Saobraćajnim rješenjem obezbjeđeno je povezivanje planiranih sadržaja na postojeću gradsku mrežu saobraćajnica i mrežu planiranih saobraćajnica.
Ovaj dio grada predstavlja integralnu prostorno – programsku cjelinu u okvirima kojeg je predviđen dio sadržaja i djelatnosti koji će zadovoljiti ne samo posmatrano područje, nego i potrebe grada u cjelini. Objekat tržnog centra „Bingo“ je izlomljene, pravougaone osnove dimenzija 119,56 x 40,70 m u osnovi, na tri etaže i ukupne neto površine cca 13.047 m². Pristup parceli vrši se preko postojeće ulice Kralja Stjepana Tomaševića sa jugozapadne strane parcele.
Glavni pješački ulaz u objekat je na jugoistočnoj strani, dok se na sjeverozapadnoj strani nalazi ekonomski ulaz, te ulazno-izlazna rampa za podzemno parkiralište koje se nalzi u podrumskoj etaži. Službeni ulaz za zaposlene se nalazi na sjevoistoku. Zbog same veličine podzemne garaže, izvedena je dodatna rampa za potrebe evakuacije ljudi u slučaju požara.

Objekat je projektovan na tri etaže i to na način da se u podrumu se nalazi prostor za parkiranje automobila sa ukupno 112 parking mjesta od čega je 4 parking mjesta predviđeno za invalide. Takođe, u podrumskoj etaži predviđen je i jedan manji magacinski prostor za potrebe hipermarketa Bingo u koji će se roba spuštati sa kote prizemlja preko tovarnog lifta. Sprinkler stanica sa rezervoarom smještena je uz betonsko jezgro glavnog stepeništa i evakuacione rampe.
Glavni ulaz-izlaz u podzemnu garažu vrši se preko rampi na sjeverozapadnoj strani objekta gdje je obezbjeđen i manipulativni plato za utovar i istovar robe. Na suprotnoj strani objekta izvedena je još jedna jednosmjerna rampa, zbog same veličine podzemne etaže, za potrebe evakuacije iz objekata.

Zbog same veličine i organizacije prostora u objektu su izvedena četiri betonska stepeništa od koji se tri koriste samo u slučaju evakuacije. Glavno stepenišno jezgro se nalazi neposredno uz glavni ulaz uz koje se nalazi i jedan putnički lift koji će se koristiri i kao evakuacioni u slučaju požara. Sva četiri stepništa prolaze od kote podruma i protežu se do etaže I sprata.
U sklopu podrumske etaže izvedene su i pokretne trake koje povezuju prizemlje sa podzemnom etažom i omgogućavaju kupcima lakši transport kupljene robe iz prizemlja do parkinga.

Na prizemlju objekta, na jugoistočnoj fasadi koja je orijentisana prema budućoj gradskoj tržnici, nalazi se glavni ulaz, dva poslovna prostora i sanitarije za posjetioce centra. Tehnički blok prostorija:agregatnica, trafostanica, kompresornica i kotlovnica tretirane su kao zasebni požarni sektori. Ako krenemo od sjeveroistoka prema sjeverozapadu projektovane su prostorije za potrebe uposlenih kao što su:sanitarije sa garderobam, kuhinja, menza te dvije kancelarije za upravu objekta. Ulaz za uposlene je odvojen od ulaza za kupce i nalazi se sjeveroistočnoj fasadi u sklopu gore navedenih prostorija. Na istoj fasadi imamo i treći poslovni prostor.
Na krajnjem sjeverozapadu smješten je blok hladnjača sa pratećim prostorijama koje su u funkciji pripreme mesa i delikatesa unutra prodajnog prostora marketa.

Ostatak prostora na nivou prizemlja otpada na prodajni dio hipermarketa u iznosu 2947 m². Na nivou I sprata smješten je veći restoran površine 562,30 m² sa igraonicim. U sklopu restorana nalazi se i ljetna otvorena bašta površine 91,92 m².

Pored ugostiteljske djelatnosti na ostatku etaže I, na zahtjev investitora, predviđena je prodaja namještaja, tekstila, rasvjete i sl. .U sklopu prodaje namještaja nalazi se skladište za montažu namještaja. To skladište je direktno povezano sa teretnim liftom koje je projektovanih dimenzija predvidjeno za transport kabaste robe kao što je pločasti manještaj, garniture itd. Sanitarije za goste su zadržane na istoj poziciji kao i na prizemlju. Vertikala komunikacija između etaže prizemlja i I sprata pored glavnog stepeništa i putničkog lifta dodatno je omogućena i putem pokretnih stepenica koje su locirane neposredno iznad pokretnih traka.

KONSTRUKCIJA
Objekt je izveden od montažnih armiranobetonskih elemenata u kombinaciji sa zidanim zidovima kao pregradama (vanjske i unutarnje), ab zidovima kao jezgrama stubišta i liftova, te AB zidom koji omeđuje podrum i ima ulogu potpornog zida. Gledajući konstrukciju od krova prema temeljima imamo sljedeće elemente konstrukcije.

Pokrov objekta se oslanja na dva krovna elementa; krovne rožnjače koje su klasično armirane T grede i na krovne grede u obliku korita za skupljanje vode koje su također klasično armirani elementi. Ova dva krovna elementa se oslanjaju na glavnu krovnu prednapetu A gredu i glavnu krovnu prednapetu T gredu koje zapravo nose čitavu krovnu konstrukciju i oslanjaju se na stupove.
Etažna konstrukcija je izvedena od TT ploča koje se oslanjaju na etažne prednapete T grede koje se na stubove oslanjaju preko kratkih konzola. Etažna konstrukcija se nakon montaže ploča i greda, monolitizira sa tlačnom pločom debljine 8cm, koja cijelu etažu uvezuje u jednu cijelinu.
Stupovi koji nose kompletnu konstrukciju su dimenzija S1 (50×50)cm; S2 (60x60cm)koji na koti +0,00 prelazi u (50×60), S3 (50x60cm) i S4,S5 i S6 (50X50CM) klase betona C30/37.

MATERIJALI I OBRADA POVRŠINA
Materijali koji su korišteni kod završne obrade svih površina u objektu usklađeni su sa namjenom i funkcijom samog objekta.Također, posebna pažnja se obratila kod odabira materijala za fasadu koji su u skladu sa savremenim trendovima za ovu vrstu objekta.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE