spot_img

Unapređenje timskog rada kroz savremene tehnike poslovne komunikacije

Interqualiti seminar “Unapređenje timskog rada kroz savremene tehnike uspješne poslovne komunikacije sa ciljem unapređenja kvalitete poslovanja”,  Neum, 04.-06.05.2016. Prijave poslati do 28.04.2016.

seminar

Seminar je namijenjen direktorima, menadžerima, rukovodiocima, voditeljima timova,  administrativnim djelatnicima, poslovnim sekretaricama/tajnicama, šalterskim zaposlenicima i svima onima koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i boljeg snalaženja u savremenom radnom okruženju.  Timski rad i dobra komunikacija među zaposlenima ključ su uspjeha u svakom poslu. Naše razumijevanje komunikacija i timskog posla u kancelarijama raste iz dana u dan. Mnoge organizacije ulažu velika sredstva u poboljšanje ovih vještina kod svojih zaposlenika. Sve više istraživanja pokazuje da dobra komunikacija i timski rad među zaposlenicima znače i povećanu produktivnost i profit.

Uspješan je onaj tim čiji članovi posjeduju vještine i motivaciju za zajednički rad. Malo je potrebno da se od radne grupe napravi radni tim, a korist je višestruka. U okviru uspješnog tima, svaki pojedinac ima svoje mjesto i ulogu, u kojoj se osjeća dobro i u okviru koje je njegov doprinos radu najbolji.Lične sposobnosti svakog čovjeka su od neizmjerne važnosti za uspješno poslovanje organizacije, ali ipak u prvi plan treba staviti samu organizaciju i njene ljudske potencijale kao cjelinu, kao jedan dobro ukomponovan tim u kome se individualne sposobnosti ne guše, niti izdižu u visine.

Kada smo zadovoljni načinom na koji sarađujemo sa kolegama i sa spoljnim saradnicima, svaki posao koji obavljamo nam se u samom početku čini već kao dobrim dijelom završen.

Ciljevi seminara:

• Unapređenje savremenih komunikacijskih vještina u savremenom svijetu poslovanja;

• Usvajanje vještina i znanja iz oblasti timskog rada;

• Unapređenje ličnih i poslovnih kompetencija.

Program seminara: I. Poslovna komunikacija

♦ Umijeće, tehnike i metode poslovne komunikacije;

♦ Strategije za unapređenje rada sa strankama i poslovnim partnerima;

♦ Kаko se prilаgoditi rаzličitim tipovimа ličnosti i imаti dobru komunikаciju? II. Timski rad

♦ Timski rad:

– Uloge u timu;

– Član tima;

– Voditelj tima;

♦ Unapređenje timskog rada kroz savremene strategije i metode; III. Unapređenje rada i poslovnih vještina

♦ Motivacija i samomotivacija;

♦ Prevencija i upravljanje konfliktima;

♦ Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu.

Dnevni raspored rada:    

04.05.2016. Srijeda 10:00 – 16:00

05.05.2016. Četvrtak 09:00 – 16:00

06.05.2016. Petak  09:00 – 12:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku,rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Od metoda primjenjue se rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

 

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

I. Ljubovića br. 15.,   71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545;  Fax:+387 33 762 546;  Mob: +387 61 307 131;

E-mail: info@interquality.ba alen.buljubasic@interquality.ba www.interqualit.ba

Voditelj seminara: Alen Buljubašić

 

Izvor: akta.ba

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE