spot_img

Uporedna ekonomska analiza konstrukcije u klasičnom i Simprolit® sistemu

Simprolit sistem®  je inovativan, jedinstven i sveobuhvatan sistem ekološke, energoefektivne i ekonomski veoma isplative gradnje objekata. Zaštićen je sa 58 patenata i dve robne marke:  simprolit®   i simprolit sistem® .

Simprolit sistem® primenu nalazi svuda tamo gde su:

 • termoizolacionekarakteristike,
 • lakoćakonstrukcije,
 • otpornost na vlagu,
 • otpornost na mraz,
 • otpornost na požar,
 • čvrstoća i dugovečnost

opredeljujući faktori u izboru materijala i sistema gradnje.

Sa  aspekta  ekonomije  ukupnih  troškova,  brzine  i  dugovečnosti  gradnje  u odnosu na standardne  tehnologije  izvođenja građevinskih radova, Simprolit sistem® se izdvaja:

 • po minimalnoj  ceni  i  znatno  manjem  obimu  transporta  elemenata  do  gradilišta,  kao  i  horizontalnog  i vertikalnog transporta na samom gradilištu,
 • pomogućnosti proizvodnje neposredno na gradilištu ili blizu gradilišta,
 • po odsustvu potrebe za teškom građevinskom mehanizacijom, skelom i oplatom,
 • po objedinjavanju faze zidanja i termoizolacije objekta, čime se skraćuju radni taktovi i rokovi gradnje,
 • po dugovečnosti ne samo ugrađenog materijala, već i konstruktivnih celina,
 • po znatno olakšanoj težini konstrukcije sa posledičnim povećavanjem seizmičke otpornosti i smanjenjem potrebne armature i betonskih preseka,
 • po ekološkim karakteristikama izgrađenog prostora,
 • po dobijanju  dodatne  “neto”  prodajne  površine – od 5% do 15%  u  odnosu  na  standardnu  gradnju, a  koja  zadovoljava propisane norme i zahteve energetske 

U odnosu na ostale standardne sisteme gradnje, Simprolit sistem poseduje i jedinstvene karakteristike:

 1. ušteda u vremenu – kod standardnih sistema gradnje obavezna termoizolacija fasade je proces  koji  zahteva  minimalno  tri  meseca u pogodnim vremenskim uslovima, dok kod gradnje elementima Simprolit sistema, zidanje jeste ujedno i termoizolacija. Drugim rečima, vreme za izradu termoizolacije kod zidarskih radova je “nula”, pri čemu se ukupno vreme zidanja ne povećava u odnosu na standardni sistem gradnje – naprotiv! Sličan je slučaj i kod izolacije plafona garaža, izolacije terasa i izrade košuljica po
 2. bezbednost na radu – jednostavna gradnja i Izbegavanje rada  na  skeli,    njegovo  svođenje  na  minimum,  posebno  na  velikim  visinama,  dodatna  je prednost  u  postojećim  uslovima  rada  sa manjkom školovane, tj. pripremljene i obučene radne snage.
 3. ekološki doprinos – upotreba recikliranog stiropora u proizvodnji simprolit monolita kod slojeva za izravnanje i padove kod ravnih krovova, ima ne mali ekološki efekat u savremenoj borbi za očuvanje životne sredine – posebno kada se uzme u obzir utilizacija miliona pakovanja elektronske, računarske i druge opreme za domaćinstva i industriju
 4. minimalizacija eksploatacionih troškova – dugovečnost materijala i konstruktivnih sklopova Simprolit sistema direktno umanjuje ne samo troškova na održavanju objekta u garantnom roku, već i eksploatacione troškove korisnika izgrađenih objekata

Cena stambenog prostora u SIMPROLIT SISTEMU® ekonom klase, po sistemu „ključ u ruke“

Za rešavanje stambenog prostora populacije od društvenog interesa

 • medicinskog osoblja, policije, vojske, prosvetnih radnika… –

Za objekat spratnosti P+1, ključ u ruke

116,20 x 2,50  = 290,50  /m2 bruto

132,60 x 2,50  = 331,50  /m2  neto

Za objekat spratnosti P+4, ključ u ruke

116,20 x 2,25  = 261,50  /m2 bruto

132,60 x 2,25  = 298,40  /m2  neto

 • Zbog veoma jednostavne tehnologije proizvodnje, a takođe i izgradnje objekata niže spratnosti bez upotrebe složene građevinske mehanizacije (ne retko, Simprolit sistem gradnje nazivaju „LEGO za odrasle“), država može, tamo gde joj je od interesa još niža cena koštanja, da angažuje zatvorenike poluotvorenih i otvorenih odeljenja

 

Ovako izgrađen objekat u Simprolit sistemu® zadovoljava najstrože standarde u oblastima energetske efikasnosti i ekologije i to  u:

 • termoizolaciji objekta (za enormne temperature – iznad polarnog kruga i za arapske vrućine),
 • paropropusnosti zidova (zidovi koji dišu),
 • zvučnoj izolaciji objekta i stanova (53 do preko 55 dB),
 • vatrootpornosti (otpornosti na požar EI 180 – 3 sata na 1150 stepeni),
 • otpornosti na zemljotres IX i X seizmičke zone,
 • dugovečnosti materijala,
 • postojanosti na vlagu u izuzetno vlažnim područjima (monsuni, pored reka i jezera)
 • otpornosti na glodare, insekte a po poslednjim ispitivanjima i na termite

Naselje „Stepa Stepanović“ u Beogradu                                                                       

Rekapitulacija Studije varijante izgradnje u Simprolit sistemu – „CIP“ Beograd*

Cena izgradnje objekta po neto m2 stambenog prostora po sistemu „ključ u ruke“ – kompletno izgrađene i opremljene stambene površine objekta sa priključcima na spoljašnju infrastrukturu na rastojanju do 1,0 metar od objekta  

 

1 266 850 / 3 384.22= 374.34 €/m2

Besplatni stan koji se dobija primenom Simprolit blokova za fasadne i unutrašnje zidove površine  

Stan od 72.8 m2 / po svakoj lameli

 

Napomena:

pri poređenju u odnosu na gradnju u klasičnom sistemu gradnje, stalno treba imati u vidu da objekti izgrađeni u Simprolit sistemu® zadovoljavaju najstrože standarde iz oblasti  energetske efikasnosti i ekologije i da su po svim parametrima su najmanje za stepen više i bolji od standarda zelene gradnje i održivog razvoja.

Simprolit sistem karakterišu izuzetni parametri  u svim oblastima održive gradnje, kao što su:

 • termoizolacija objekta (i za enormne temperature – iznad polarnog kruga i arapske vrućine),
 • paropropusnost zidova (zidovi koji dišu),
 • zvučna izolacija objekta i stanova (53 do preko 55 dB),
 • vatrootpornost (otpornosti na požar EI 180 – 3 sata na 1150 stepeni),
 • otpornost na zemljotres IX i X seizmičke zone,
 • dugovečnost materijala,
 • postojanost na vlagu u izuzetno vlažnim područjima (monsuni, pored reka i jezera)
 • otpornosti na glodare, insekte i druge štetočine
 • ekonomičnost i minimalni troškovi, ne samo u gradnji, već i u eksploataciji objekata izgrađenih u simprolit sistemu (samo iz smanjenja troškova u odnosu na klasičnu gradnju, kupci će moći bez dodatnih sredstava da isplaćuju rate kredita za kupovinu stana)

PROCENTUALNA UŠTEDA PRIMENOM SIMPROLIT SISTEMA

PO POZICIJAMA GRADNJE OBJEKTA PLOT 18 – BEOGRAD NA VODI*

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE