spot_img

Upravna zgrada Thermoflux Jajce – Projektant Entasis studio Zenica

Objekat je projektovan tako da svojom dispozicijom i odnosom prema ostatku obuhvata predstavlja težište predmetnog industrijskog pogona, kao i da arhitekturom, volumenom i izborom materijala preovladava predmetnim obuhvatom, ali na način da ne narušava ambijent  i širi obuhvat u kojem se nalazi.

Odgovorni projektant: Vedina Babahmetović dipl.ing.arh.

Investitor: Thermoflux d.o.o. Jajce

Lokacija: Bage 3, Jajce

Predmetni objekat je projektovan u krugu postojećeg industrijskog pogona firme Thermoflux, na adresi Bage 3. Predmetni industrijski pogon je oivičen rijekom Vrbas i ulicom Bage, a istom se pristupa iz ulice Bage. Namjena objekta: upravna zgrada sa izložbenim salonom.

Funkcija i dispozicija

Objekat upravne zgrade sa izložbenim salonom je situiran u centralnom dijelu industrijskog pogona Thermoflux. Spratnost objekta je P+2, uz napomenu da je kota prizemlja projektovana na 0,85 metara iznad kote postojećeg terena. Glavni ulaz u objekat je projektovan sa sjeveroistočne strane objekta i definisan-naglašen je trijemom na koji se pristupa stepenicama sa sjeveroistočne i jugoistočne strane objekta. Uz glavni ulaz u objekat projektovane su i natkrivene stepenice kojima se pristupa objektu iz garaže (parkinga) susjednog objekta-skladišta. Uz ulazni trijem u prizemlju projektovana je i rampa za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. U prizemlju objekta, osim glavnog ulaznog hola sa centralnim stepeništem projektovani su radni prostori-kancelarije i sale za sastanke sa servisnim prostorijama (toaleti, čajna kuhinja, ostave, server soba).

Na prvom spratu projektovan je izložbeni prostor sa restoranom, salom za prezentacije i servisnim prostorima (toaleti, priručna kuhinja i ostava). U vertikalnom planu, u smijeru sjeverozapad, dio drugog sprata prelazi preko interne saobraćajnice te proizvodne hale i u konačni se spaja sa postojećom upravnom zgradom, u kojoj su također projektovane intervencije-reorganizacija prostora kao i samog volumena, kako bi se postojeći dio integrisao u novoprojektovani volumen. Osim toga, na drugom spratu, projektovan je i sporedni ulaz, direktno iz ulice Bage, što je omogućeno zbog činjenice da je ulica Bage na većoj visini od terena unutar industrijskog pogona. Zatim, u jugozapadnom dijelu drugog sprata, uz restoran, projektovana je natkrivena terasa koja se preko tribina spušta na sam teren u unutrašnjost industrijskog pogona. Na drugom spratu projekotvani su kancelarijski prostori, sala za sastanke sa foyer-om te servisne prostorije (toaleti).

Arhitektonsko oblikovanje

Objekat je projektovan tako da svojom dispozicijom i odnosom prema ostatku obuhvata predstavlja težište predmetnog industrijskog pogona, kao i da arhitekturom, volumenom i izborom materijala preovladava predmetnim obuhvatom, ali na način da ne narušava ambijent  i širi obuhvat u kojem se nalazi. Volumen objekta i vanjsko uređenje doprinose kvalitetu predmetnog obuhvata-ambijenta. Projektovana dispozicija objekta je definisana na način da kompletan objekat predstavlja jedinstvenu cjelinu izložbenog prostora, što je jedna od glavnih funkcija.

Konstrukcija

Novoprojektovani objekat je povezan oblikovno i funkcionalno sa postojećim objektima, odnosno na određenom potezu prelazi preko dijela postojećeg objekta i naslanja se na isti u vizuelnom ali i konstruktivnom smislu. Zbog navedenog, novoprojektovani objekat je projektovan, iako jedinstvena cjelina, kao dvije faze izvođenja: FAZA A I FAZA B.

Faza A podrazumijeva osnovni volumen novoprojektovanog objekta u kojem dominira armiranobetonska skeletna konstrukcija sa manjim rješenjima projektovanim od čeličnih profila (potez od osovine 1′ do osovine 4 te od osovine A’ do osovine I).

Faza B podrazumjeva dio novoprojekotanog objekta koji premoštava internu saobraćajnicu i naslanja se sa postojeću halu odnosno povezuje FAZU A sa postojećom upravnom zgradom. Po pitanju konstrukcije, dominantnu ulogu imaju čelični konstruktivni elementi, oslonjeni, najvećim dijelom, na konstruktivne elemente postojećeg objekta, ojačane u skladu sa projektom Konstrukcije za predmetni objekat.

Vertikalni konstruktivni elementi projektovani su kao armiranobetonski stubovi, kružnog, kvadratnog i pravougaonog presjeka sa kapitelima (kvadratim i pravougaonim) u kombinaciji sa potrebnim brojem armiranobetonskih zidova koji su koncentrisani uz okno lifta, kao ukrute cjelokupnog skeletnog sistema. Zidovi okna lifta su također projekotvani od armiranog betona.  U fazi B novoprojektovanog objekta, osnovni vertikalni konstruktivni sistem čine vanjski/fasadni zidani zidovi ojačani potrebnim brojem horizontalnih i vertikalnih serklaža u kombinaciji sa čeličnim stubovima, kružnog poprečnog presjeka. Na potezu od ose 4 do ose 5 u osovini X1, na mjestu staklene fasade projektovani su fasadni stubovi u samom enterijeru koji povezuju podnu i stropnu konstrukciju mosta u jedinstvenu cjelinu.

Međuspratne konstrukcije su projektovane pretežno kao ravne armiranobetonske ploče, na određenim mjestima kaskadno denivelisane. Međuspratna konstrukcija iznad interne saobraćajnice-podna ploča prvog sprata, između osa 4 i 5 projektovana je kao „most“ odnosno kao armiranobetonska ploča spregnuta sa čeličnih profila koji formiraju roštiljnu konstrukciju. Također, međuspratna konstrukcija, u fazi B između osa 5 i 7 i osa X3 i X4 je projektovana kao armiranobetonska ploča spregnuta sa čeličnim profilima-konzolama u vidu linijskih rešetki apliciranih na zidove postojećeg dijela objekta preko kojeg prelazi predmetna međuspratna konstrukcija.

 

Glavno-centralno stepnište u ulaznim holu koji se proteže kroz sve etaže za osnovnu nosivu konstrukciju ima čelične valjane profile, a geometrija istih treba biti formirana čeličnim limom d=5 mm. Potkonstrukcija za oblogu/ogradu stepeništa je projekotvana od čeličnih kutijastih profila.

Ostatak stepeništa unutar objekta je projektovan kao armiranobetonsko stepenište.

Krovne ploče u fazi A (ravni krov) projekotvane su kao armiranobetonske sa armiranobetonskim atikama i otvorom u ploči na mjestu centralnog svjetlarnika iznad centralnog stepništa, dok je krovište u fazi B (kosi krov) projektovano sa primarnim i sekundarnim konstruktivnim elementima u vidu linijskih rešetki odnosno valjanih čeličnih profila, te tercijalnim konstruktivnim elementima-rožnjače-čelični kutijasti profili.

Materijalizacija

Vanjski fasadni zidovi su projektovani kao zidani zidovi od porobetonskih blokova, debljine 25 cm, iznimno na manjem potezu u prizemlju, između osa 6 i 7, debljine 20 cm. Za valjsku oblogu projektovana je ventilisana fasada.

Instalacioni zidovi u toaletima projektovani su kao zidovi od gips-kartonskih ploča na pocinčanoj podkonstrukciji, d=7,5 cm, jednostrana ili dvostrana (u zavisnosti od pozicije zidova u prostoru) dvostruka obloga od vlagootpornih gips-kartonskih ploča. Svi zidovi od gips-kartonskih ploča se montiraju sa armirano-betonskih ploča, odnosno potkonstrukcija se polače prije izrade cementnog estriha.

Svi podovi unutar objekta projektovani su kao plivajući podovi, ukupne debljine 15 cm, sa sljedećim slojevima podne podloge:

– cementni estrih armiran polipropilenskim vlaknima, max polja 6×6 m, debljine 6 cm

– termoizolacione ploče za podno grijanje 3 cm

– termo-akustična izolacija 5 cm

Stropovi u objektu su projektovani kao spušteni na pocinčanoj potkonstrukciji, sa završnom oblogom od standardnih i/ili akustičnih gips-kartonskih ploča, vlagootpornih ploča u toaletima, te hera-ploča u izložbenom prostoru. Podgled-strop ulaznog trijema kao i podgled nadstrešnice iznad terase kao i „mosta“ je projektovan od drvenog masiva-letvica i/ili gredica postavljenim na određenom intervalu i ovješenim o pocinčanu konstrukciju.

Fasada objekta je projektovana kao kombinacija sistema ventilisane fasade sa oblogom od vlaknasto-cementnih ploča-koja svojom površinom pereovladava na objektu, zatim kontinuirane staklene fasade sa aluminijskim profilima na najreprezentativnijim dijelovima ovjekta-izložbeni prostor, ulazni trijem te uprava objekta, centralni svjetlarnik i svjetlarnik iznad restorana, te u konačnici komplaktna fasada na ulaznim dijelovima u objekat (glavni i sporedni ulaz) sa završnim bojenim dekorativnim malterom.

Posebnu pažnju treba posvetiti izvedbi detalja na svim kritičnim mjestima i spojevima. Odvodnja kišnice sa krova riješena je podužnim olucima na krovu. Oluci su opremljeni grijačima. Vertikalna odvodnja riješena je kišnim vertikalama. Odvodnja terase je riješena sistemom odvodnje kišnice, podnim kanalicama.

Bravarija

Sve fasadne  bravarske pozicije  rade se od aluminijskih fasadnih profila sa pokrivnim lajsnama. Pozicije su ostakljene troslojnim staklenim termopaketom, sa ispunom od argona 90% i low E premazima. Tamo gdje je potrebno rade se sigurnosna lamelirana i kaljena ESG stakla. Dio  pozicija čine podizno-klizni sistemi  velikih dimenzija te se na njima primjenjuje odgovarajući troslojni paket stakla sa low-e, i ispunom argona 90%.  Detaljni opisi su dati u šemama bravarije.

Instalacije

Projektovane  su sve potrebne instalacije vezane za funkciju objekta, a u skladu sa važećim propisima i normativima, vodeći posebno računa o zahtjevima protivpožarne zaštite i zaštite na radu i predmet su zasebnih faza i elaborata u sklopu ovog projekta.

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE