spot_img

Urbanističko-arhitektonsko rješenje za razvoj krajolika Lokvarskog jezera

Sveobuhvatni projekt predviđa dugoročno promišljane tranzicije šireg prostora Lokvarskog jezera sustavom ekološke infrastrukture i višenamjenske arhitekture te ispituje nove mogućnosti suvremenih pristupa u urbanističkom projektiranju i landsape dizajnu. 

Autori: Alen Pučar, Alen Žunić | Godina projekta: 2023.

Općina Lokve smještena je u Gorskom kotaru u Hrvatskoj te broji sedam naselja postavljenih oko umjetnog Lokvarskog jezera nastalog u pedesetim godinama prošlog stoljeća za potrebe hidroenergetskog sustava Vinodol. Problem između potrebe remonta infrastrukturnih objekata i bogatog jezerskog ekosustava očitava se u potpunom pražnjenju jezera svakih 20 godina. Najrecentnije pražnjenje započeto je u svibnju ove godine, a punjenje je planirano do kraja 2023 godine. Općina malog broja stanovnika suočena je s demografskim egzodusom kao i ostatak regije Gorski kotar. Bogata povijest kraja uključuje selo tradicijske goranske gradnje i povijesnu cestu Lujzijanu potopljene izvedbom Lokvarskog jezera sredinom prošlog stoljeća. Skromno gospodarstvo područja doživljava uzlet turizma, pogotovo u vidu sportskog turizma i sportskog ribolova, čemu doprinosi lokacija na pola puta između Zagreba i Rijeke. Provedeno istraživanje je pokazalo neodrživost metode remonta jezera uz potrebu za složen premještaj ribljeg fonda s dugim oporavkom ekosustava, lošu demografsku sliku s nevaloriziranim identitetskim potencijalima te potrebu za dovršavanjem turističke infrastrukture uz zaštitu od eksploatacije.

Projekt je planiran s ciljem postizanja sveobuhvatnog rješenja za održivi razvoj područja općine Lokve kroz tri programske cjeline: ekologija, baština i produktivnost. Rješenje je zasnovano na principima infrastrukturnog i ekološkog urbanizma, koji za polazište predviđa unaprijeđen sustav ekološke infrastrukture kao podloge za fleksibilne i programski hibridne arhitektonske objekte. Podloga za projekt je istraživanje zasnovano na spomenute tri cjeline u čijem međudjelovanju je moguće ustanoviti zahtjeve za održiv razvoj prostora.

Planersko rješenje obuhvaća različite urbanističke kombinacije infrastrukture i novih objekata koji su povezani u cjelinu sustavom pješačko-biciklističkih staza, digitalne mreže i plovnoga puta. Diverzifikacija programa podrazumijeva tri središnje teme utemeljene na provedenom istraživanju prostorne cjeline: znanstveno istraživanje i ekološka obnova procesa čišćenja i remonta jezera, kulturna i demografska obnova valorizacijom podvodne baštine uz festivalska događanja te održivi turizam fokusiran na rekreaciju u okolišu i robinzonski smještaj. Arhitektonsko rješenje čine višenamjenski objekti koji omogućuju realizaciju planiranog hibridnog programa, a to su istraživačke stanice na novim branama, radno-smještajne jedinice te paviljoni na vodi.

Istraživačka stanica s rješenjem za privremeni smještaj ribljeg fonda

Projekt obuhvaća pet zona, a ispitan je na zoni Gorski raj kroz urbanističko-arhitektonsko rješenje cjeline i tri karakteristična tipa objekata.

Istraživačka stanica višenamjenski je objekt planiran u cjelini s novim branama. Urbanističko-arhitektonska cjelina sadrži rukavac za smještaj ribljeg fonda tijekom faze pražnjenja jezera, koji je ograđen montažnom čeličnom branom. Brana ujedno ima funkciju mosta na novoj pješačko-biciklističkoj stazi oko jezera te diverzificira program dodatnim sadržajima kao što su kupalište, pristanište, izložbeni trg i teatar na otvorenom, tako obuhvaćajući sve programske cjeline obnove područja.

Višenamjenski program uključuje primarno istraživačku stanicu s laboratorijem, radnim prostorom i potrebnim pratećim prostorijama, no fleksibilni tlocrt omogućuje pregrađivanje i istovremeno korištenje objekta za projekcije i izložbe te radionice u okviru programa citizen science.

Planirana zgrada istraživačke stanice oblikovana je kao spoj reprezentativnog gornjeg volumena koji postaje novi reper u prostoru te ukopane servisne pristupne baze uklopljene u postojeći prirodni okoliš nasipom zemlje. Vertikalna komunikacija ostvarena je AB kružnim stubištem i platformom. Otvori u glavnim smjerovima pružanja volumena kadriraju odabrane vizure u okoliš, a oduzimanjem segmenta brda stvaraju se vanjski javni prostori i natkriveni ulazni trg.

Nosiva konstrukcija kombinacija je masivne armirano-betonske konstrukcije ukopane u nasip zemlje u donjoj zoni te lagane čelične prostorne rešetke koja se širi u tri smjera u gornjoj zoni te je pričvršćena na AB bazu u njenom središtu. Fasada je ventilirana sa dašćanom oblogom, a zaštita od sunca postignuta je vanjskim žaluzinama, dok je tehnika smještena u donjoj etaži. Zgrada je ukupne površine 250 m2.

Kombinacija rada i odmora u samoodrživim smještajnim jedinicama

Naselje radno-smještajnih jedinica postavljeno je u neposrednu blizinu istraživačke stanice te je s njom povezano pješačko-biciklističkom stazom uz jezero te segmentima servisnih pristupa koji spajaju cjelinu s parkingom i postojećom javnom prometnicom. Virtualno umrežavanje ovih naselja stvara digitalnu mrežu jezera, koja omogućuje brzu razmjenu informacija između istraživačkih stanica. Uži obuhvat je uređen te sadrži vidikovac, zonu ekološke poljoprivrede te potrebnu urbanu opremu i pristupe.

Koncept objekta zasnovan je na principima minimalnog otiska, montažnosti i samoodrživosti. Program podrazumijeva raznolike korisnike tijekom godine, pa je objekt projektiran za potrebe smještaja i rada, odnosno kako i za znanstvenike tako i za turiste. Osnovni volumen vertikalno je zoniran u cjeline boravišnog i radnog prostora te servisa i zone komunikacije koje se isprepliću po etažama. Objekt pritom nudi rasklapanje u donjoj zoni kako bi se ostvarilo prožimanje eksterijera s interijerom.

Montažna nosiva konstrukcija od lameliranih drvenih ploča maksimalnog je raspona 4 metra te je sklopiva na lokaciji. Temeljenje je postignuto čeličnim stopama, ventilirana fasada s daščanom oblogom – drvene platice,  a ovojnica zgrade je rasklopiva u zonama dviju terasa na kraćim pročeljima koje imaju ugrađen mehanizam za zatvaranje s čeličnim kablovima. U vidu instalacija objekt je samoodrživ sa solarnim panelima, kolektorima vode i ostalom potrebnom tehnikom u zonama uz instalacijski zid stražnjeg pročelja. Ukupna površina objekta je 80 m2.

Kultura događanja u paviljonima na vodi s ekološkom funkcijom

Paviljon na vodi objekt je fleksibilnog programa te čini cjelinu s plutajućim mjernim stanicama tj. vrtovima na vodi te je povezan s kopnom plovnim putem koji aktivira površinu jezera. Tijekom etape ispražnjenog jezera objekt se postavlja na njegovo dno, dok su mjerne stanice tada smještene u rukavcu za ribe te ujedno služe kao plutajući vrtovi koji pročišćavaju vodu rukavca. Punjenjem jezera objekt ostaje plutati na površini, a sada su mu pridružene mjerne stanice čiji rad se nastavlja i u drugoj etapi tj. punjenju jezera.

U vidu programa, ovaj objekt postavljen na jezersko dno tijekom faze ispražnjenog jezera služi kao kulisa za planirana kulturna događanja i okvir za prezentaciju potopljenog povijesnog naselja s cestom Lujzijanom. Završetkom remonta i punjenjem jezera objekt ostaje kao plutajući paviljon s višestrukom funkcijom – postaje čvorište mjernih stanica, kao i utočište za ribiče, kajakaše i veslače. Objekt je zasnovan na nizu volumena kružnog tlocrta koji čine središnju višenamjensku zonu s atrijem i njen ophod. Osnovni valjak s kružnim ophodom perforiran je volumenom atrija u zoni krova i poda, a tektonika konstrukcije i polupropusna opna s kadriranim otvorima daju mu paviljonski karakter.

Kombinacija drva, čelika i plastike čini nosivu konstrukciju paviljona. Podnožje paviljona sastavljeno je od montažnih gabiona od reciklirane plastike s metalnom mrežicom armiranih i ispunjenih plutaćama i bovama. Na njih se spajaju demontažne čelične nogice za etapu ispražnjenog jezera, a kod punog jezera paviljoni su sidreni kablovima. Roštilj vodootpornih drvenih greda postavljen je kao potkonstrukcija drvene palube. Krovna konstrukcija podržana je čeličnim stupovima cjevastog profila koje drže roštilj drvenih greda. Zakošeni krov pokriven je šperpločom, a nagib je omogućen drvenim rešetkama, a mjerna aparatura postavljena je u donjoj zoni pomoćnih objekata. Objekt je ukupne površine 260 m2.

Zajedno svi objekti čine integralnu cjelinu koja nudi osnovu za dugoročnu tranziciju krajolika Lokvarskog jezera kroz višenamjenski program uz rješenje koje predviđa održivi razvoj cjelokupnog predmetnog okoliša.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE