VAILLANT u Sarajevu otvara Centar za edukaciju i osposobljavanje mladih kadrova

Intervju: Direktor kompanije Vaillant d.o.o. Sarajevo, Semir Botić

Firma Vaillant d.o.o. je osnovana 2004. godine u Sarajevu, kao zastupništvo Vaillanta za područje Bosne i Hercegovine. Vaillant nudi korisnicima širom svijeta energetski učinkovite i ekološki prihvatljive sisteme grijanja, hlađenja i ventilacije, sa naglaskom na obnovljiim izvorima energije. Proizvodni program obuhvata solarne sisteme, geotermalne dizalice topline, ventilacijske sisteme (rekuperatore zraka) za nisko-energetske objekte, visokoučinkovite kondenzacijske plinske uređaje za grijanje, električne uređaje za grijanje i potrošnu toplu vodu, klima-uređaje, pločaste radijatore te kompletan program regulacije. Kompanija je preselila na novu adresu, te u novim prostorijama otvora savjetodavni centar za potrošače i Centar za edukaciju i osposobljavanje mladih kadrovarova koji će se baviti savremenim tehnologijama. Upravo to je bio razlog da razgovaramo sa direktorom kompanije Vaillant d.o.o. Sarajevo, Semirom Botićem.

Za početak, recite nam više o preseljenju kompanije Vaillant na novu adresu?

Preseljenjem na novu adresu Bulevar Meše Selimovića 81A, Vaillant je izašao i iz okvira svog dosadašnjeg načina poslovanja na trzištu Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, predstavljamo Vam tri nova projekta koja su ujedno i Vaillantova misija poslovanja za naredni period. Kao što je poznato, Vaillant GmbH sa sjedištem u Remscheidu, Njemačka, osnovan je još davne 1874. godine. Sa ukupnom tradicijom poslovanja od 145 godina te dokazanom kvalitetom svojih proizvoda, kako na svjetskom tako i na evropskom trzištu, Vaillant nastoji održati svoje liderstvo iz oblasti tehnike grijanja.

Otvoren je i savjetodavni centar za potrošače? Recite nam više.
Na području BiH već decenijsko prisustvo, te sve strožije zakonske regulative i primjene istih u okviru zakona Bosne i Hercegovine ukazale su na neminovnu potrebu za otvaranjem jednog savjetodavnog centra za potrošače. Kako je u oblasti grijanja tehnologija svojim napredovanjem dovela do razvoja kompleksnih sistema sa korištenjem različitih energenata, te kako je na još uvijek neuređenom trzištu BiH široka paleta proizvoda, a s obzirom da ne postoji niti jasan strateški cilj za implementaciju evropskih regulativa u cilju zaštite ekologije, kao i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, neminovno je ukazana potreba za otvaranjem ovakvog centra koji će korisnicima pružati besplatne usluge u smislu edukovanja i savjetovanja oko primjene i upotrebe svih postojećih sistema.

Kome će centar služiti?
Ovaj centar će služiti prvenstveno krajnjim korisnicima za rješavanje mnogobrojnih nedoumica kada su u pitanju rješenja za grijanje individualnih stambenih jedinica ili cijelih objekata.

Pored ovoga, imate i još jedan projekat koji je predviđen u ovoj godini?

Drugi projekat, koji je također predviđen u 2019. godini, odnosi se na edukativni centar koji će za zadatak imati osposobljavanje mladih kadrova za obavljanje poslova instalatera i servisera. Naime, i ovaj projekat je utemeljen strategijom Vaillant grupacije, jer kao takva društveno odgovorna kompanija svojim radom želi dati doprinos u svim zemljama u kojima Vaillant posluje, tako i u BiH zbog stvarne potrebe za kvalitetom kadrova iz ove oblasti te stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, kako bi u konačnici osigurali bolju klimu života.

Kada počinje sa radom edukativni centar?
Edukativni centar počinje sa radom od septembra sa predviđenim treninzima iz praktičnog i teoretskog dijela u trajanju od šest mjeseci, a ponavljat će se u stalnim ciklusima, te će svakako svim zainteresovanim mladim ljudima tehničke struke omogućiti usavršavanje i osposobljavanje za pokretanje vlastitog biznisa u ovoj branši. Također je potreba time veća što u našoj zemlji evidentan broj mladih ljudi ove struke odlazi u druge zemlje.

Pored ova dva projekta, planiran je još jedan?
Osim ova dva projekta, Vaillant u BiH želi podići nivo usluge održavanja naših sistema preko svojih ovlaštenih partnera tako sto će otvoriti samouslužni centar za rezervne dijelove i time omogućiti 24-satnu dostupnost rezervnih dijelova za sve naše ugovorne servisne fi rme.

Projekti su hvale vrijedni? Koji Vam je cilj?
Moramo istaći da u dosadašnjem poslovanju u BiH brojimo blizu 120 ugovornih servisnih fi rmi, te da na ovaj način želimo svim našim korisnicima omogućiti maksimalni komfor i bezbrižnost pri korištenju Vaillantovih sistema grijanja.

Za kraj, imate li određenu poruku?
Svakako je bitno za napomenuti da na ovoj adresi u ulici Bulevar Meše Selimovića 81A mogu doći svi oni koji žele vidjeti najmodernija tehnološka rješenja kao i energetski efi kasna rješenja koja su zastupljena na trzištu BiH. Naša rješenja mogu zadovoljiti sve zahtjeve korisnika iz oblasti grijanja, hlađenja i ventilacije. Stoga, ovim putem pozivamo sve zainteresirane da posjete naš novootvoreni poslovni centar.

m-Kvadrat

print