VII SAVJETOVANJE O ENERGETICI U BIH sa međunarodnim učešćem

Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije – 7E!

SARAJEVO, 26 – 27. septembar 2019. godine, SWISSOTEL SARAJEVO

Piše: Msc. Džana JUSUFOVIĆ, dipl.ing.arh. CETEOR Sarajevo, dzjusufovic@ceteor.ba

 1. SAVJETOVANJE O ENERGETICI U BIH

Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem je događaj koji CETEOR Sarajevo tradicionalno organizuje svake dvije godine. Cilj događaja je okupiti na jednom mjestu domaće i regionalne stručnjake, nositelje projekata iz oblasti energijske efikasnosti (EE), obnovljivih izvora energije (OIE) i svih srodnih oblasti u svrhu razmjene znanja i iskustava u pogledu aktuelnih i nadolazeći projekata prisutnih u BIH. Energijska efikasnost i upotreba obnovljivih izvora energije važne su komponente za kvalitetniju budućnost BiH.

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, BIH se nalazi u procesu koji zahtijeva ubrzano usvajanje evropskog zakonodavstva i usaglašavanje sa standardima i razvojnim ciljevima koji su na snazi u Evropskoj Uniji. Slaba provedba zakonske regulative u energiji i zaštiti okoliša, te nedostatak strateške vizije u skladu s održivim razvojem uz akcentiranje klimatske politike koja je EU prioritetni postulat, su neki od problema pokretača koji nameću potrebu za donošenjem rješenja u dugoročnom pogledu i koji će BiH približiti članstvu EU.

Svjetski napori na suzbijanju klimatskih promjena i promicanja benefita implementacije mjera energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, dovode do novih i značajnijih tehničkih i organizacijskih rješenja i njihova primjena velika je razvojna šansa koja se polako ali sigurno ustaljuje na prostorima BIH, prepoznata od strane lokalnih Vlada ali i krajnjih korisnika. Savjetovanje o energetici u BIH od 2007.godine vrijedno prati trendove u ključnim sektorima, stvarajući platformu posjećenu od strane velikog broja stručnjaka i intelektualaca.

CETEOR kroz dugoročnu praksu i rad je uvijek uključivao ključne domaće i međunarodne institucije u organizaciju Savjetovanja. Na taj način uspijevala se postići sinergija između potreba tržišta i podrške ovih organizacija čime su ostvarivane višestruke koristi za sve učesnike događaja.

 1. USPJESI ORGANIZIRANJA SAVJETOVANJA

Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radova; ukazuje se da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom rastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja, neupitan.

Slika 1. VI Savjetovanje, septembar 2017., Neum

Slika 2. VI Savjetovanje, panel diskusija – Energijski zaokret

 1. ŠTA OČEKIVATI NA OVOGODIŠNJEM VII SAVJETOVANJU O ENERGETICI U BIH – 7E!

VII Savjetovanje o energetici u BiH sa sloganom 7E će se održati 26 i 27. septembra 2019. u Sarajevu, Swissotel Sarajevo.

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je podstaći diskusiju o temama vezanim za otvorena pitanja sa kojima se BiH suočava u kontekstu energijske tranzicije i zaštite okoliša, te reforme i budućnosti EU energijske i klimatske politike.

Slogan 7E podrazumijeva sagledavanja sektora energije sa sedam različitih aspekata (etika, ekologija i okoliš, energetika – kao privredna grana, energija – kao roba na tržištu, ekonomija, energijski sistemi, te energijska efikasnost i efektivnost) i događaj će biti realiziran u ovom maniru, uz snažno poticanje zajedničkog angažmana i holističkog rješavanja barijera na svim nivoima vlasti koji usporavaju energijski zaokret u BiH.

Slika 3. VII Savjetovanje o energetici – Koncept 7E

VII Savjetovanje će ugostiti predstavnike resornih ministarstava/institucija; proizvođače opreme i građevinskih materijala; predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija; stručnjake i menadžere iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija; predstavnike lokalnih zajednica; investitore u projekte EE i OIE; te nevladine organizacije i medije.

Imajući u vidu nivo i tendencije razvoja sektora, ovogodišnji program se sastoji iz slijedećih tematskih cjelina/panela:

 • Niskokarbonski razvoj u BiH;
 • Strategija razvoja energetike BiH;
 • Komunalna energetika;
 • Zelena infrastruktura i pametne tehnologije;
 • Građanska energija;
 • Finansiranje projekata EE i OIE;
 • Primjeri iz prakse (Implementacija EE u sektoru zgradarstva).

U organizacionom okviru događaja, tradicionalno je omogućeno pisanje stručnih radova sa regionalnom recenzijom koji se objavljuju u Zborniku radova. Koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u događaju i kroz pisanje radova. Tematske oblasti u okviru kojih možete dati svoj doprinos događaju date su u nastavku:

 • Niskokarbonski razvoj
 • Energijski zaokret
 • Energetska strategija na nivou EU i uticaj na BiH
 • Državna i entitetske strategije
 • Zeleni gradovi/Zelena insfrastruktura i pametne/inovativne tehnologije
 • EE u zgradarstvu i certificiranje objekata
 • Dostupna javna sredstva za projekte EE i OIE
 • Kreditne linije za projekte EE i OIE
 • Međunarodni projekti iz oblasti EE i OIE
 • ESCO modeli
 • Poslovni modeli projekata OIE
 • Komunalna energetika
 • Pasivne i niskoenergijske zgrade
 • Javno privatno partnerstvo u projektima EE i OIE
 • Korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskih grijanja
 • Primjeri iz prakse na lokalnom nivou
 • Energijska efikasnost i mjerenja
 • Crowdfunding (grupno finansiranje)
 • Građanska energija i energetske zadruge
 • Održivi transport
 • Energijska efikasnost u industriji

Svi detalji vezani za učešće i prijavu na VII Savjetovanju, pisanje radova, učešće kroz sponzorstvo i mnoge druge vidove saradnje, dostupni su na web stranici organizatora:

www.ceteor.ba ili putem društvenih mreža:

www.facebook.com/ceteor.sarajevo, ww.linkedin.com.

Ukoliko želite podržati događaj kroz sponzorstvo i biti partner događaja, stojimo na raspolaganju.

Više Informacija o VII Savjetovanju:

ekavazovic@ceteor.ba ili putem kontakt tel:

+387 33 563 582; fax: +387 33 205 725.

dzjusufovic@ceteor.ba  ili putem kontakt tel.:

+387 33 563 586

vsuljic@ceteor.ba ili putem kontakt tel.:

+387 33 563 592

Organizator je za potrebe informisanja šire javnosti o predstojećem događaju kreirao brošuru VII Savjetovanja koju možete pronaći na stranicama organizatora.

Budite dio VII Savjetovanja – 7E, očekujemo Vas!

m-Kvadrat

print