spot_img

Za financiranje lokalnih zajednica iz oblasti zaštite okoliša 61 milion KM

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH sa radom i finansiranjem projekata zaštite okoliša započeo je 2010. godine. Za dosadašnji uspjeh u radu Fonda i postignute rezultate u realizaciji projekata jednim dijelom su zaslužni korisnici sredstava – od lokalnih zajednica, organa i tijela federalne uprave, privrednih subjekata, naučnih institucija pa do nevladinih institucija, a drugim dijelom zaposlenici Fonda.

Green-Building-Initiative7

V.d. direktora Fonda Fuad Čibukčić naglasi je da Fond ne investira novac budžetskih obveznika, već prihoduje od onih koji okoliš onečišćuju.

Princip na kojem Fond posluje jeste „onečišćivač plaća“, dakle novac se prikuplja od onih koji zagađuju ili bi svojim djelovanjem mogli prouzrokovati zagađenje, kako bi se smanjio njihov utjecaj – kazao je Čibukčić.

Dodao je da su dokaz da se sredstva koja je prikupio Fond „vraćaju“ lokalnoj zajednici podaci da su u periodu 2010-2016. godina, u Fond prikupljena namjenska sredstva od naknada za zaštitu okoliša u iznosu većem od 140 miliona KM.

Od toga je kantonalnim budžetima doznačeno više od 61 milion KM namjenskih sredstava, u svrhu finansiranja aktivnosti lokalnih zajednica iz oblasti zaštite okoliša.

Osim toga, ugovoreno je više od 550 projekata na teritoriji FBiH u iznosu većem od 60 miliona KM, od čega se veliki dio odnosi na infrastrukturne projekte, te projekte u svrhu poticaja javnim preduzećima i privrednim subjektima čija je djelatnost zaštita okoliša.

Fond sredstva raspoređuje putem javnih poziva, gdje se kroz evaluacioni ciklus biraju projekti, te se prikupljena sredstva dodjeljuju odlukom Upravnog odbora Fonda. Sve planske aktivnosti i programi usklađuju se sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, a zasnivaju se na ciljevima postavljenim Zakonom o Fondu, Strategijom zaštite okoliša kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima, akcionim planovima i međunarodnim ugovorima – podsjeća Čibukčić.

Po njegovim riječima jedna od aktivnosti na koju će se prioritetno bazirati je i novouspostavljeni mehanizam revolving fonda u oblasti finansiranja projekata energijske efikasnosti, primarno kantona i općina.

Fond je za 2016.  predvidio raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte energijske efikasnosti radi stvaranja energetskih i ekonomskih ušteda, odnosno korištenje zajmova za troškove ulaganja u unapređenje energijske efikasnosti – kazao je Čibukčić.

Nakon što je imenovan za v.d. direktora Fonda, Čibukčić ističe da će svoje znanje i iskustvo usmjerit u daljnji razvoj Fonda kao centralnog mehanizma za finansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša, ali i jednog od ključnih tijela u realizaciji politike Vlade Federacije BiH kada su zaštita okoliša i energijska efikasnost u pitanju.

Svi nivoi vlasti ali i šira javnost u BiH pa sve do pojedinaca, moraju biti svjesni činjenice o važnosti zaštite okoliša. S obzirom da je ovaj sektor jedan od visokorangiranih prioriteta EU u procesu integracija, potreban je konstantan rad i zalaganje svih subjekata uključenih u  proces zaštite okoliša, kako bi se dostigli svi ciljevi – naglašava Čibukčić.

U tom kontekstu, kako dodaje, Fond svakako nastavlja ispunjavati zacrtanu misiju, a to je da bude transparentno, proaktivno i efikasno provedbeno tijelo za ključne politike u oblasti zaštite okoliša, spremno odgovoriti svim izazovima u procesu pristupanja BiH EU kada je ova oblast u pitanju.

Fond već ima uspostavljene sve finansijske mehanizme za koje je donesena zakonska regulativa i dovoljno resursa da kvalitetno obavlja zadatke koji su mu zakonski povjereni.

Kao prvi čovjek Fonda mogu obećati dodatne napore na jačanju kapaciteta i kvalitetnoj tehničkoj pripremi projekata, osmišljavanju projekata, izradi studija, naravno u saradnji sa svim partnerima na projektima koje finansiramo, aktuelnim i planiranim. Radit ćemo na tome da ulažemo sredstva u one projekte i studije koje će omogućiti daljnje investicije međunarodnih institucija i organizacija. Fokusirat ćemo se na kapitalne projekte koji imaju međunarodnu podršku, te im je za zaokruženje finansijske konstrukcije neophodna participacija Fonda – zaključio je Čibukčić.

Dodao je da će u ovoj godini Fond  nastaviti projekte čija je implementacija u toku te projekte za koje su potpisani ugovori na bazi Javnog konkursa iz 2015. godine, te najavio skoro donošenje odluke za sufinansiranje projekata na osnovu prvog javnog konkursa Fonda za 2016. godinu čiji je budžet do 5,2 miliona KM.

U skorije vrijeme će uslijediti i raspisivanje drugog javnog poziva za 2016., te se dodjela sredstava po ovom javnom pozivu očekuje na jesen, odnosno do pred kraj ove godine.

Radi se o projektima zaštite voda od federalnog značaja, projektima zaštite okoliša kao podršci razvoju lokalnih zajednica, nastavku realizacije projekta uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka u urbanim područjima koja imaju značajne industrijske aktivnosti i/ili broj stanovnika veći od 50.000, te nizu drugih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, upravljanja otpadom, zaštite i remedijacije tla, zaštite okoliša po programima međuentitetske saradnje, prirode koji se odnose na procjenu ugroženosti vrsta i staništa u skladu sa IUCN standardima itd.

I u ovoj godini, kazao je Čibukčić, dio sredstava Fond planira ulagati u infrastrukturu, odnosno sisteme za primarnu selekciju otpada i zbrinjavanja otpada na nivou kantona i općina širom Federacije BiH, to jeste kontejnera, reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, i to s ciljem smanjenja ukupne količine otpada i iskorištenja njegovih vrijednih svojstava.

Nadam se da će Vlada FBiH donijeti potrebne nedostajuće zakonske i podzakonske akte kako bi se prihodi Fonda povećali, i u skladu s time proširile programske oblasti koje namjeravamo finansijski podržati, u skladu sa Federalnim planom upravljanja otpadom – istaknuo je Čibukčić.

V.d. Fondatakođer je naglasio da će Fond nastaviti uspješnu saradnju sa međunarodnim organizacijama, kao što su UNDP, GIZ, EBRD…

 

fena

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE