spot_img

Zanimanje koje otvara mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja inžinjerima tehničkih struka!

nLogic Sarajevo ovlašteno je pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za nosioca Programa osposobljavanja za lica koja provode energijske audite i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom, Rješenje br: UPI/04-19-105/20, a u skladu sa Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/18), organizuje stručna osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti energijskog certificiranja objekata i obavljanja energijskih pregleda (MODUL 1, MODUL 2 i MODUL 3).

Kandidati koji uspješno završe Programa osposobljavanja, dobijaju Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja izdato od Nosioca Programa, a nakon uspješno položenog ispita kandidat stiče Uvjerenje koje  izdaje FMPU na neograničen period, kojim se kvalifikuje kao stručno lice koje vrši energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim, odnosno složenim tehničkim sistemima i ulazi u registar ovlaštenih auditora i certifikatora pri FMPU.

Pohađanjem i završavanjem ovih obuka, inženjeri tehničkih struka mogu proširiti svoja djelovanja u područjima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te pružati inženjerske usluge kroz izradu zakonski propisanih obaveza i to:

 

  • Elaborata o energijskim karakteristikama zgrada– za sve nove zgrade uz glavni projekat, kao sastavni dio tehničke dokumentacije koja je određena propisima, a u svrhu dobijanja građevinske dozvole;
  • Izradomenergijskih audita – za sve zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća od 500 m², za nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole i za sve zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju u zakup;
  • Izradomenergijskih certifikata – za sve nove zgrade, za postojeće zgrade ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup i za sve zgrade javne namjene, a koje imaju korisnu površinu veću od 500 m² i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata;
  • Izradomstudija upotrebe alternativnih sistema snabdijevanja energijom – za sve individualne objekte, zgrade ili grupe zgrada prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.

 

Uslovi  za pohađanje  Programa osposobljavanja i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada se razlikuju u odnosu na to da li polaznik Programa obuke ima predhodno završen neki od modula ili počinje od prvog.

Programi obuke su namjenjeni kandidatima koji imaju završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno imaju zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke. Da bi se ostvarilo pravo na učešće u Programu obuke kandidati moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili tri godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen stručni ispit.

Ovlašteno lice (fizičko ili pravno) provodi energijski audit te izdaje energijski certifikat kako je definisano Uredbom. Shodno Zakonu o energijskoj efikasnosti Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/17), sve zgrade podležu energijskom auditu i dužne su posjedovati energijski certifikat, osim pojedinih izuzeća.

Energijski audit svih krajnjih potrošača, sektora javnih komunalnih usluga, uključujući domaćinstva, komercijalne potrošače, male i srednje industrijske potrošače, vrši se isključivo na osnovu pravila struke, objektivno i potpuno nezavisno.

Svrha energijskog audita je utvrđivanje isplativosti i mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije u skladu sa propisima iz Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/18), kao i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske efikasnosti.

Slika 1: Energijski efikasne zgrade

Energijski audit zgrade provodi se za:

  1. zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina veća od 500 m2;
  2. nove zgrade, a prije izdavanja upotrebne dozvole;
  3. zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, ili daju u zakup.
Slika 2: Postupak provedbe audita ili certifikacije

Energijski certifikat mora posjedovati:

  1. svaka nova zgrada;
  2. postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup;
  3. svaka zgrada u kojoj Pravno lice obavlja svoju djelatnost, a koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata.

U svrhu osiguranja kontrole stručnjaka koji provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (Federalno ministarstvo prostornog uređenja).

Uslov za sticanje ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Modul 1 & Modul 2) kod Nosioca Programa osposobljavanja koji je ovlašten za to.

Kompanija nLogic d.o.o. Sarajevo, raspolaže svim kapacitetima za uspješnu provedbu Programa, a svi angažirani predavači imaju dugogodišnje iskustvo iz oblasti energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike.

Kroz Program obuke energijskih ceritifikatora, pored teoretski obaveznog dijela provešće se i praktično obavljanje energijskog certificiranja i samostalan rad na software-u za energijsko certificiranje, a sve u svrhu sticanja neophodnih vještina za provođenje energijskih pregleda objekata i izdavanje kvalitetno urađenog energijskog certifikata.

Više o uslovima pohađanja obuka, terminima i ostalim informacijama možete dobiti putem web stranice www.nlogic.ba ili putem e-maila edukacija@nlogic.ba

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE