Novi materijali za novi uspjeh: Fasadni paneli od betona  

Kompanija Kompozitni Materijali je osnovana sa idejom da proizvodi fasadne panele od betona izuzetno visokih mehaničkih svojstava, mikroarmiranih staklenim vlaknima.

Porizvodnja panela za Hotel Park u Rovinju je poredstavljala izazov za našu kompaniju u pogledu ispunjenja visokih estetskih i mehaničkih zahtjeva projektnog tima.

Proces porizvodnje je započeo projektovanjem kalupa koji je dobijen iz „Master modela“ izrađenog na CNC mašini, koji je omogućio dobijanje panela složene geometrije.

Dimenzije panela kao i poprečni presjek prilagođavamo zahtjevima projekata. Standardna dimenzija panela je 1200×3600 x 15 mm. Za dobijanje boje se koriste pigmenti u prahu – oksidi željeza, koji se dodaju u kompozit u procesu miješanja. Presjek se armira sa staklenim vlaknima otpornim na alkalnu sredinu.

U razvoju proizvoda su nam pomogli istraživači iz regiona uz čiju pomoćkvalitet i estetski zahtjevi ne zaostaju za vodećim kompanijama u Evropi.

Proizvodnja panela je trajala nešto više od dva mjeseca. Posebna pažnja tokom procesa proizvodnje je posvećena izboru optimalnog režima njege kako bi se dobila precizna geomterija sa visokim mehaničkim karakteristikama, kao i kontroli kvaliteta kompozita.

Provjera kvaliteta proizvedenih elemenata je povjerena kolegama iz instituta TZUS iz praga, gdje ej i izdat CE znak.

 

Karanovac bb, 78 000 Banja Luka, BiH

T: +387 51 492 488

M: +387 66 127 127

F: +387 51 492 489

@: info@kompozitnimaterijali.com

www.kompozitnimaterijali.com

 

m-Kvadrat

print