spot_img

Stambeni objekat „Premonte“ – Tivat, Crna Gora

Pri projektovanju vodilo se računa da objekat na parceli bude pozicioniran na način da iskoristi maksimum od lokacije.

Projekat stambenog objekta „Premonte“ nalazi se u Donjoj Lastvi u Tivtu, u ambijentu tipične mediteranske aglomeracije. Zadati urbani kontekst trebalo je podržati savremenim arhitektonskim izrazom, koji istovremeno poštuje estetiku primorskog gradskog naselja. Lokacija za izgradnju objekta projektantu je zadala kompleksan zadatak i time ga stavila u poziciju kreatora novog ambijentalnog repera koji je svojom volumetrijom i materijalizacijom postigao harmoničan dijalog sa okruženjem.

Bio je poseban izazov smjestiti objekat površine 1.508m2, spratnosti Su+P+2+Pk, kapaciteta 22 stana na parcelu površine 1.257m2 iz više razloga. Prije svega parcela je izraženo uska i dugačka, postavljena upravno na magistralu kao i na more u pravcu istok-zapad, a osim toga nalazi se u gusto izgrađenom bloku sa objektima velikih gabarita u neposrednoj blizini. Arhitekta u zatečenom okruženju

Pozicioniranje objekta:

Pri projektovanju vodilo se računa da objekat na parceli bude pozicioniran na način da iskoristi maksimum od lokacije. Tako je i objekat dobio izduženu i usku formu i postavljen je maksimalno uz sjevernu stranu parcele, kako bi se ostvarila što veća udaljenost od komšijskih objekata sa juga, kao i da se svim stanovima omogući južna orijentacija.

Funkcionalno rješenje:

U suterenskoj etaži je projektovana garaža koja zadovoljava kapacitete parkiranja – 1 parking mjesto po stanu, koja obuhvata i odgovarajuće tehničke prostorije. Rampa za spuštanje u garažu je projektovana uz kanal na južnoj granici parcele. Kako je teren u padu ova etaža na zapadnoj strani parcele izlazi iz terena i stoga je prirodno provjetrena, što olakšava odimljavanje u slučaju požara.

Prizemlje je na koti trotoara uz magistralu odakle se i pristupa objektu. U ovoj zoni je projektovan 1 poslovni prostor okrenut prema ulici dok je dužem dijelu prizemlja prema jugu – projektovano 6 stanova – 1 studio i 5 jednosobnih stanova. Ravni krov garaže se koristi za formiranje terasa i bašta stanova u prizemlju. Na prvom i drugom spratu nalazi se po 7 stanova – 1 studio i 6 jednosobnih stanova.

Svi stanovi na dužem dijelu fasade su zarotirani i svi dnevni boravci i terase stanova su orijentisani ka moru u pravcu jugo-zapada. Ova rotacija na fasadi formira testerastu multiplikaciju i stvara posebnu dinamiku. Na krajevima objekta – zapadnom i istočnom, stanovi su orijentisani u pravcu mora ili magistrale.

Potkrovlje je projektovano kao sprat povučen sa svih strana – sa ravnim krovom, materijalizovan tamno sivim fasadnim malterom. Na potkrovlju su organizovana 2 dvosobna stana sa prostranim terasama odvojenim žardinjerama. Na sjevernoj strani potkrovlja nalazi se niša sakrivena od pogleda sa svim vanjskim jedinicama klima za čitav objekat.

Koridori su projektovani kao otvoreni prostori sa parapetnim ogradama visine 1m kako bi se smanjio utjecaj vjetra i kiše. Otvoreni koridori su omogućili prirodnu ventilaciju i osvjetljenje kuhinja i kupatila preko visoko postavljenih prozora manjih dimenzija.

Arhitektonsko oblikovanje:

Volumeni objekta koje čine 2 stana na krajevima – istoku i zapadu, su materijalizovani u lokalnom štokovanom kamenu sa otvorima oivičenim membranama od istog kamena u glatkoj obradi. Ova 2 volumena su spojena lučnom gredom u nivou ploče potkrovlja koja je lučna, u istoj materijalizaciji od kamena koja zatvara formu i daje kompaktnost objektu. U isto vrijeme natkriva balkone stanova na dužoj strani objekta. Ovi balkoni su obrađeni u tamno sivom fasadnom malteru, sa staklenim ogradama, a segmenti zidova između njih su obloženi „wood“ fasadnim kompozitnim panelima u imitaciji drveta, koji se nalaze i na drugim dijelovima fasade u vidu detalja.

AIM studio d.o.o.

Baku 46

81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: info@aim-studio.me

Tel.: +382 67 498 884

 

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE