spot_img

Stanje, aktivnosti, ulaganja i modernizacija elektro mreže Banja Luka

Gradska uprava Grada Banja Luka je  veoma zainteresovana za aktivnosti koje se provode na području grada u vezi sa sanacijom i modernizacijom elektro mreže.

Dalekovod 1

Iako Grad nema nadležnosti nad preduzećem Elektrokrajina, na posljednjem skupštinskom zasjedanju odbornici su raspravljali i usvojili Informaciju o stanju elektrodistribitvne mreže na području grada Banje Luke. “Zbog stanja na terenu i potreba da se obezbijedi kvalitetno snabdijevanje električnom energijom kako privrednih subjekata tako i domaćinstava, zatražili smo od Elektrokrajine i dobili informaciju o stanju elektrodistributivne mreže na području grada kako bi mogli vidjeti ne samo sadašnju situaciju već i potrebe za nova ulaganja”, istakao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.

Izdvojeno više od od 6,8 miliona KM

Prema informaciji koju je Skupština grada usvojila 28. jula, u periodu od 2013. do 2015. godine, u rekonstrukciju i izgradnju elektrodistributivne mreže na području Banje Luke izdvojeno je više od 6,8 miliona KM. Preduzeće Elektrokrajina, koje je nosilac ovog posla, u posljednje tri godine je svoje aktivnosti sanacije i izgradnje mreže uglavnom usmjerilo u prigradska i ruralna područja. Međutim, proces elektrifikacije u ruralnim područjima nije moguće realizovati u kratkom vremenskom periodu. Takođe, poplave koje su pogodile grad 2014. godine nanijele su velike štete infrastrukturi, te je Elektrokrajina bila primorana na vanredne intervencije što se negativno odrazilo i na dinamiku radova u ruralnim područjima.

ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka je od 2006. godine uložila značajan iznos vlastitih sredstava za sanaciju i izgradnju distributivne mreže na području „Elektrodistriucije“ Banja Luka, od čega je samo u grad Banja Luku na godišnjem je nivou prosječno investirano oko 1.000.000 KM. Pored vlastitih sredstava, Preduzeće je na području grada Banja Luka uložilo i značajan dio sredstava za izgradnju distributivne mreže iz projekta „Energija 4“ koji je finansirala Svjetska banka. Za te namjene nabavljana je oprema (trafo-stanice, transformatori, srednjenaponski blokovi, niskonaponski blokovi, sve vrste i tipovi kablova, sve vrste i tipovi električnih stubova, nova elektronska brojila sa daljinskim očitavanjem potrošnje), i sav ostali sitni materijal za uređenje i izmještanje mjernih mjesta kupaca električne energije.

1

Stanje u urbanom dijelu grada znatno povoljnije

“Usljed čestih kvarova i problema sa naponom dešavaju se kvarovi na kućanskim aparatima, a zbog dužih nestanaka električne energije nerijetko se ljudima otapaju zamrzivači. Loše snabdijevanje električnom energijom u pojednim dijelovima seoskog područja grada onemogućava i razvoj bilo kakvih privrednih kapaciteta”, kaže Gavranović. Inače, nedavno je završen proces prenosa vlasništva nad dva dalekovoda i dvije trafo-stanice koji se nalaze u sastavu Poslovne zone Ramići, te je Elektrokrajina započela posao izrade projekta za sanaciju distributivne mreže kako bi je dovela u stanje pogonske iskoristivosti za priključenje novih korisnika, odnosno investitora u PZ Ramići.

Što se tiče stanja mreže u urbanom dijelu grada, u informaciji se navodi da je ono znatno povoljnije. Konstantno se radi na prelasku na 20 kilovoltni napon kako bi se preduzeće pripremilo za izgradnju novih trafo-stanica čime će se zadovoljiti potrebe postojećih kupaca kao i potrebe priključaka novih korisnika. Pored ulaganja u elektro mrežu, u Elektrokrajini stalno rade i na smanjenju distributivnih gubitaka. U informaciji je naveden primjer Elektrodistribucije Banja Luka gdje su 2010. godine gubici bili 19,93 %, a do 2015. godine su smanjeni i sada iznose 12,77 %. Radi se o najvećem napretku u tom segmentu poslovanja u odnosu na ostale radne jedinice, te pokazuje opredijeljenost Elektrokrajine da unaprijedi stanje elektro mreže na području grada. Kako saznajemo iz Elektrokrajine, prema informacijama iz decembra 2015, broj kupaca električne energije na području Grada Banja Luka je: Domačinstva: 82.875; Ostala potrošnja: 7.539; Ukupno: 90.414

Budući planovi

Na području grada Banja Luka je u procesu elektrifikacije 70-tih godina prošlog vijeka položeno 74 km uljnih kablova koji sada imaju dosta spojnica postavljanih na mjestima kvarova. Preduzeće planira započeti proces zamjene uljnih kablova novim kablovima kroz ulaganje dijela sredstava iz kredita.  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) čije je odobravanje u toku.  Njihova očekivanja su da će sredstva iz kredita EBRD-a postati operativna u toku 2017. godine, nakon čega će se pristupiti realizaciji navedenog projekta koji zahtijeva duži vremenski period obzirom na neophodne obimne građevinske radove. Projekat zamjene uljnih kablova, kako navode, odvijati će se paralelno sa pomenutim aktivnostima na prelasku na 20 kV napon i priključka mreže na planirane 110 kV trafo-stanice „Banja Luka 9“ i „Banja Luka 10

1 (3)

Ulaganja i modernizacija dali pozitivne rezultate

Preduzeće je na području grada Banja Luka ugradilo više od 15.000 digitalnih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja potrošnje, odnosno 17% od ukupnog broja kupaca, što je daleko najveći nivo u poređenju sa ostalim gradovima i opštinama na distributivnom području Preduzeća. Ugradnja brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja potrošnje električne energije podrazumijeva prethodnu kompletnu rekonstrukciju distributivne mreže na pripadajućem području i dovođenje naponskih prilika na maksimalno nivo. Konstantna planska ulaganja u modernizaciju distributivne mreže i uređenje mjernih mjesta ogledaju se, između ostalog, u smanjenju distributivnih gubitaka na području „Elektrodistribucije“ Banja Luka sa 19,93% iz 2010. godine, na 12,77% u 2015. godini.

Vandredne i drušveno odgovorne aktivnosti

Preduzeće Elektrokrajina je u vrijeme velikih poplava u maju 2014. godine vrlo brzo vratila pod napon kupce u poplavljenim područjima uz neprekidnu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa Gradskim štabom za vanredne situacije. Svoju društveno odgovornu ulogu Elektrokrajina je tada iskazala angažmanom radnika „Elektrodistribucije“ Banja Luka na utovaru i odvozu nagomilanog otpada iz kuća i dvorišta domaćinstava u naseljima Lazarevo i Derviši, a u skladu sa rasporedom koji je utvrdio Gradski štab za vanredne situacije. Preduzeće je u sklopu vanrednih aktivnosti uložilo značajna sredstva u elektroenergetsko povezivanje novoizgrađenih kotlovnica „Toplane“ Banja Luka u naseljima Starčevica i Kočićev vijenac. Pored toga, Elektrokrajina kontinuirano dugi niz godina finansijski i logistički podržava brojne humanitarne akcije, kulturne i sportske manifestacije na području grada Banja Luka.

 

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE