spot_img

Publikacija Male intervencije u prostoru

Studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banja Luke – Metodologija

Piše: Isidora Karan, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka

Projekat “Male intervencije u prostoru” su nastale kao dio puno šire i sistemske vizije urbane transformacije grada Banje Luke, i dio je Strategije razvoja grada Banja Luka 2018. – 2027 . Time je  napravljen važan i konkretan korak u unapređenju prostornog komfora gradskog tkiva, kroz odluku Gradske uprave da formira multidisciplinarni tima za male intervencije. Tim je razvio MI metodologiju koja je fokusirana na transformaciju prostora malih razmjere i u sklopu malih finansijskih okvira, gdje ova transformacija, s druge strane, može proizvesti postepene i značajne pozitivne efekte na urbanu cjelinu grada. U skladu s tim, Male intervencije se posmatraju kao mreža događaja, prije nego kao skup sporadičnih dizajn rješenja.

Rezultat projekta “Male intervencije u prostoru”  je publikacija pod nazivom Studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banja Luke – metodologija.  Riječ je o publikaciji koja je proizvod kontinurianog istraživačkog rada i aktivnosti na terenu – in situ – u periodu od 2018-2021.godine koje su direktno usmjerene ka aktiviranju potencijala otvorenih javnih prostora Banje Luke.  Čitaocu se kroz kompleksan svijet malih intervencija nude  spoznaje o javnom gradskom prostoru koje su uvijek u korak sa aktuelnim tendencijama u savremenom društvu. Publikaciju otkriva metodološke korake i alate kako da se male intervencije kontekstualizuju i postave na scenu. Prikaz primjene vrlo konkretnih intervencija u nama bliskom prostornom i kulturološkom kontekstu, davanje jasnih koraka i  sugerisanje mogućnosti, čitaoca podstiču da postane budući novi akter promjena u javnom prostoru. Na taj način, autori uspostavljaju komunikaciju sa građanima i različitim interesnim grupama, kao i sa stručnjacima van sfera ahrhitekture i urbanizma.

Studija  za aktiviranje prostornih potencijala Banje Luke sadrži integrisan i promišljen skup mjera i aktivnosti za redizajn malih javnih prostora,  izvedenih iz savremenih teorijskih i praktičnih iskustava iz svijeta, a zatim primijenjenih u kontekstu Banje Luke, i prilagođenih njegovim zadatostima i specifičnostima. MI metodologija razvijena kroz publikaciju je utemeljena na principima interdisciplinarnosti, građanske participacije i digitalne transformacije, koji zajedno vode ka razvijanju pristupa ko-kreacije urbanog prostora. Na ovaj način, MI metodologija, skoro po prvi put na području Bosne i Hercegovine, uvodi kolaborativni pristup urbanom dizajnu i odjedinjuje dva dijametralna, ali i neizbježno vezana procesa urbanog dizajna, a to su pristupi (top-down) odozgo ka dolje i (bottom-up) odozdo ka gore.  Ona omogućava  upravljanje transformacijom javnih prostora, koja je otvorena za različite aktere u prostoru, efikasna je i teži prostornim rezultatima koji su fleksibilniji, prilagodljiviji vremenu, društvenim i prostornim promjenama i različitostima, a odnosi se na polje djelovanja izvan konvencionalnih planerskih procedura i alata.

MI metodologija definiše mehanizme i korake kojima se kreira i podstiče snaga zajedničkog upravljanja i dizajna javnog prostora, kroz aktivno učešće građana i ojačane stručne zajednice posredstvom novih pojednostavljenih procedura, podržanih savremenim digitalnim tehnologijama i vidovima komunikacije. U tom procesu gradska uprava, građani i stručnjaci predstavljeni su kao nosioci i ravnopravni učesnici promjena. Kroz primjenu MI metodologije ne mijenja samo prostor, to jeste njegove fizičke karakteristike, nego i zajednica koja taj prostor koristi i prilagođava ga kroz svoje svakodnevno iskustvo.

Kroz primjere i komparativnu analizu pet pilot projekata, realizovanih tokom 2019. godine u otvorenom javnom prostoru u Banjoj Luci, Publikacija prikazuje razvojni proces realizacije. Kroz prizmu ovog procesa se istovremeno percipiraju, participiraju, klasifikuju i vrednuju odnos planiranog i ostvarenog, ali i sugerišu moguće inovacije i unapređenja već definisanih koraka i mehanizama. Premda je proizašla iz analize i implementacije u praksi vezanih za otvorene javne prostore Banje Luke, MI metodologija je lako primjenjiva i na druge gradove u Bosni i Hercegovini i regionu.

RIJEČ AUTORA:

U želji da svakodnevni život građana unaprijedi i da ih uključi u sve procese preobražaja javnih prostora, stvorena je ova knjiga koja upoznaje širu javnost o velikim benefitima malih intervencija. Uočene probleme javnih prostora u Banjoj Luci,  MI tim je pretvorio u izazove, a stečena iskustva iz pristupa i praksi širom svijeta je primijenio za definisanje inovativnog i originalnog metodološkog okvira za male intervencije. Namjera MI tima je da se male intervencije, kroz ovu publikaciju, približe svakom građaninu i da javni prostor učine sadržajnijim, ugodnijim, funkcionalnijim, otpornijim i održivim mjestom za život, kroz integraciju i aktivaciju sveukupne društvene zajednice.

RIJEČ RECENZENATA:

Publikacija pokazuje svu složenost uspostavljanja reda u proces redefinisanja i unapređenja javnih prostora, obogaćujući postojeće tipomorfološke obrasce novim, specifičnim, lokalno uspostavljenim vrijednostima koje prije svega usmeravaju proces reaktiviranja prostora ka saradnji sa kontekstom – prostornim, društvenim, ekonomskim i političkim, te otkriva lokalno prihvatljive mehanizme malih intervencija u prostoru. –  dr Ana Nikezić

Osnovni doprinos ove studije, odnosi se na razvoj MI metodologije za dizajniranje i upravljanje javnim gradskim prostorima koju, sa jedne strane, karakteriše jasna raščlanjenost i determinisanost dok je, sa druge strane, univerzalnost pristupa, odnosno njena otvorenost i primjenjivost predloženih elemenata strukture u različitim društveno-socijalnim kontekstima. – dr Aleksandra Đukić

Autori pronalaze osnovnu odrednicu javnog  prostora u njegovoj materijalnoj i društvenoj kontekstualnosti, u koju je

ukorijenjen i iz koje izrasta. U tom smislu, javni prostor nije opšti obrazac gradskog prostora, već jedinstven urbani pejzaž od mjesta do mjesta, u kojem su ljudi njegov suštinski sadržaj. – dr Nevena Novaković

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE